ОІН-ІНФО

ОІН – сходинками пізнання до рівня високої професійної майстерності…

ОІН - Освітній інтернет-навігаторСучасний поступ освіти спрямований на переорієнтацію репродуктивного навчання на творче індивідуальне «конструювання» власних моделей здобуття знань. Ураховуючи тенденції ХХІ століття, важливим є парадигмальний розвиток освіти, що спрямований не лише на самостійне навчання, самоосвіту, а й на застосування набутих знань на практиці. Такий розвиток сприяє відкриттю нового та є важливим регулятором у перетворенні педагогічної дійсності («я – вчитель, а відповідно навчаю», «ти – учень, відповідно – вчишся») на цікавий захоплюючий процес здобуття знань.

Щоб навчальний процес став грою в тому значенні, як його розумів чеський мислитель, Ян Амос Коменськийпедагог, письменник, засновник дидактичної системи Ян Амос Коменський (цікавий, захоплюючий, «у формі ігор і бесід», спілкування учителя з дітьми), учитель сам повинен постійно вдосконалюватися. Відтак знати набагато більше, чим передбачено шкільною програмою, орієнтуватися в сучасному освітньому просторі, володіти такими знаннями, які дозволять визначити рівень професійної підготовки одним словом – «майстер». Зазначимо, що у Давній Греції слово «майстер» відносилося до професії ремісника, що створює певні матеріальні речі iconvert.

Проте давньогрецький мислитель, вчений-енциклопедист, філософ, засновник класичної логіки та Аристотель - Освітній інтернет-навігаторметафізичної теорії пізнання Аристотель зазначений термін відносить до діяльності вчителя, стверджуючи, що його праця є набагато важливішою від праці ремісника, оскільки вчитель створює та перетворю духовні речі, маючи справу з учнями. Наведемо також давньогрецьке висловлювання: «Учителем є не той, хто навчає, а хто показує шлях до пізнанні істини». Розкриваючи зміст указаних слів, наголосимо, що йдеться не про вчителя й учнів у звичному для нас розумінні. Якщо говоримо про вчителя-майстра, то він, насамперед, повинен розуміти власні сутність, буття та призначення.

Давньоримський філософ, поет і державний діяч Луцій Анней Сенека стверджував, що «навчаючи інших, ми вчимося самі» з тією метою, щоб навчати інших. У зазначених Луцій Анней Сенекасловах убачаємо діалектичний взаємообумовлений процес. Саме ці слова мають стати ключовими у діяльності педагога. Вони є «візитною карткою» працівників кафедри теорії і методики середньої освіти (група викладачів кафедри на Facebook). Учитель повинен пам’ятати відомі слова про те, що «ті знання, які не передані іншим, є мертвими». І лише ті знання, що знаходять відгук з боку інших, набувають значення справжніх («істинних» за Платоном).

Тому з метою популяризації педагогічного досвіду вчителів області, їхніх методичних надбань, педагогічних знахідок, власних наукових розвідок кафедрою теорії і методики середньої освіти  був започаткований електронний журнал «Освітній інтернет-навігатор». У ньому передбачено висвітлення педагогічних матеріалів учителів: розробки уроків, методичні рекомендації, надбання з досвіду роботи, наукові статі та дослідження. Матеріал журналу має на меті формування творчої ініціативної особистості вчителя, його високої педагогічної майстерності, професійних компетентностей, глибокого наукового мислення, ділових якостей, що визначають високий рівень фахової підготовки та професіоналізму.

Учителі області можуть долучитися до наповнення електронного журналу методичним і науково-методичним матеріалом, розширивши таким чином освітній контент у різних предметних царинах. Це дасть можливість поділитися власними педагогічними надбаннями, обговорити проблеми освіти, що найбільше хвилюють, стати учасниками освітніх електронних круглих столів, запропонованих кафедрою теорії і методики середньої освіти, а також навчатися самому (Сенека), щоб піднятися сходинками пізнання та досягти рівня високої професійної майстерності.

Тож запрошуємо долучитися до висвітлення матеріалів в електронному журналі «Освітній інтернет-навігатор». Публікації, що подані на розгляд, обов’язково візьмуть до уваги члени редакційної колегії:

Буртовий Сергій Вікторович – кандидат педагогічних наук;

Вікторіна Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук;

Митрофаненко Юрій Станіславович – кандидат історичних наук;

Небеленчук Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук;

Скрипка Ганна Володимирівна – кандидат педагогічних наук.

Надсилайте матеріали на адресу:

timso.koippo@gmail.com (кафедра теорії і методики середньої освіти).

Чекаємо на Ваші матеріали.