Методичні розробки

К.МАЛИЦЬКА “СОЛОВЕЙ”. ХУДОЖНЯ ОПОВІДЬ ПРО ПТАШКУ

1
   Токарчук Тетяна Миколаївна,
   учитель української мови та літератури
   загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня
   с. Невір Любешівського району Волинської області


К.МАЛИЦЬКА "СОЛОВЕЙ". ХУДОЖНЯ ОПОВІДЬ ПРО ПТАШКУ
урок української літератури (5 клас)

Тема: Костянтина Малицька “Соловей”. Художня оповідь про пташку. Образ солов’я як втілення творчої особистості.Теорія літератури: художній опис. 
Мета: навчити учнів здійснювати проектну діяльність на основі аналізу літературного твору;
           ознайомити учнів із змістом художньої оповіді К.Малицької “Соловей”, поняттям художній опис;
           навчити зіставляти художній та науковий описи;
           розвивати допитливість, нестандартне мислення, творчий підхід до розв’язування поставленої проблеми, уміння добирати                 необхідну інформацію;
           виховувати почуття любові до рідного краю, його краси довкілля та цінувати навколишній світ.

(далі…)

`THE WEATHER` КОНСПЕКТ УРОКУ ДЛЯ 5 КЛАСУ

Задніпряна Оксана Василівна
   Задніпряна Оксана Василівна,
   вчитель англійської мови
   спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 296
   з поглибленим вивченням іноземної мови
   Дарницького району міста Києва


`THE WEATHER` КОНСПЕКТ УРОКУ ДЛЯ  5 КЛАСУ

Анотація.
Запропонований урок ‘Погода. Пори року’ для 5 класу, містить лексичний та граматичний матеріал відповідно до підручника New Challenges 1, видавництва Person. Головна мета уроку передбачає  активне, оперування учнями новою та вивченою лексикою за темою ‘Погода’ в усному та писемному мовленні. Також на уроці  відбувається повторення та тренування вживання учнями граматичного часу Present Simple Tense в розповідних, заперечних та запитальних реченнях. На різних етапах уроку застосовуються цікаві та різноманітні форми та методи роботи. Для визначення теми уроку учням запропонована гра ‘Поле Мрій’, коли учні виконують завдання, від простого спелінгу слова (спортивний костюм) до ребуса (сонячні окуляри). За кожну правильну відповідь учні отримують літеру, склавши які разом, учні отримують назву уроку. На уроці значна увага приділяється розвитку навичок аудіювання і читання, дотримуючись всіх етапів: pre-reading/pre-listening; reading/listening; past-reading/past-listening. Тексти для читання та аудіювання містять вивчений лексичний та граматичний матеріал, та  відповідають вимогам програми. Для відпочинку запропоновані складання чантів (рухливих римівок), з вивченої лексики, та гра з кубиком, для відпрацювання запитань з відповідями.

(далі…)

«З ПОЕЗІЄЮ В СЕРЦІ» ТВОРЧИЙ ВЕЧІР ПОЕТЕСИ-ЗЕМЛЯЧКИ ОЛЕНИ КОЛЕНЧЕНКО

824_oooo.plus
  Котова Анна Миколаївна,
  провідний бібліотекар
  Новгород-Сіверського медичного училища,
  Чернігівської області

«З ПОЕЗІЄЮ В СЕРЦІ» 
ТВОРЧИЙ ВЕЧІР ПОЕТЕСИ-ЗЕМЛЯЧКИ ОЛЕНИ КОЛЕНЧЕНКО

Ведучий. Вітаємо Вас, шанувальники поезії!
Ведуча. Поезія – це завжди політ фантазії, музика душі. Ніколи не пізно відчути себе причетним до світу поезії, збагнути свою спорідненість із натхненністю поета, разом з якою підносишся і сам. Для цього є привід, адже щороку 21 березня (у день весняного рівнодення) відзначається Всесвітній день поезії.

(далі…)

ВОЛОДИМИР ПІДПАЛИЙ. «…БАЧИШ: МІЖ ТРАВ ЗЕЛЕНИХ…». ІДЕЯ ЛЮДЯНОСТІ І БЕРЕЖЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ. 8 клас

Прядка Надія Данилівна  
  Прядка Надія Данилівна, 
  учитель української мови та літератури
  філії НВК "Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
  імені Т.Г.Шевченка – гімназія "Шепилівська загальноосвітня школа -
  дошкільний навчальний заклад"

ВОЛОДИМИР ПІДПАЛИЙ. «…БАЧИШ: МІЖ ТРАВ ЗЕЛЕНИХ…».
ІДЕЯ ЛЮДЯНОСТІ І БЕРЕЖЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ.
8 клас

Мета уроку:

  • предметний компонент: навчати застооввати елементи аналізу алізувати змісту твору; визначати тему, основну думку, проблематику;
  • ключовий компонент: розвивати навички пізнавальної діяльності, вміння коментувати зміст поезії, наводити переконливі аргументи; робити виважені висновки;
  • комунікативний компонент: розвивати навички толерантного ставлення до думок інших;
  • загальнокультурний компонент: сприяти виховуванню бережливого ставлення до природи, гуманності, милосердю, дбайливості, засуджувати жорстокість, байдужість.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі умінь та навичок.

(далі…)

“CINEMA QUIZ” (КОНСПЕКТ УРОКУ-КОНКУРСУ ДЛЯ 6 КЛАСУ)

Нагорна Наталія Анатоліївна  Нагорна Наталія Анатоліївна,
  учитель англійської мови
  навчально-виховного комплексу
  "Кіровоградський колегіум-спеціалізований
  загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-
  дошкільний навчальний заклад-центр естетичного виховання"
  Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

“CINEMA QUIZ” (КОНСПЕКТ УРОКУ-КОНКУРСУ ДЛЯ 6 КЛАСУ)

Навчальна мета: 
– учити учнів комбінувати 2-3 речення у логічній послідовності на основі мовленнєвої ситуації;
– навчити учнів вживати лексичні одиниці на рівні понадфразової єдності;
– розвивати навички говоріння;
– вчити учнів розуміти незнайомі слова на основі контексту;
– систематизувати лексичні одиниці до теми.

(далі…)

УРОК-ДИСПУТ З ЕЛЕМЕНТАМИ БЕСІДИ «БО ТИ НА ЗЕМЛІ – ЛЮДИНА…»

Прядка Надія Данилівна
  Прядка Надія Данилівна, 
  учитель української мови та літератури
  філії НВК "Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
  імені Т.Г.Шевченка – гімназія "Шепилівська загальноосвітня школа -
  дошкільний навчальний заклад"

 

УРОК-ДИСПУТ З ЕЛЕМЕНТАМИ БЕСІДИ «БО ТИ НА ЗЕМЛІ – ЛЮДИНА…»
Розвиток мовлення. 8 клас

Мета: спонукати учнів до усвідомлення ними своєї унікальності і неповторності, швидкоплинності та безповоротності життя, до гармонізації стосунків із навколишнім світом; розвивати аналітичне мислення, відповідне духу часу; формувати здібності аргументувати свою думку; орієнтувати учнів на життєво важливі цінності; розвивати в учнів моральні чесноти, шляхетність, почуття милосердя, заохочення до добрих вчинків.

(далі…)

УСНИЙ ТВІР-ОПИС ВУЛИЦІ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ І ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДЛЯ 8 КЛАСУ

Прядка Надія Данилівна
  Прядка Надія Данилівна,
  учитель української мови та літератури
  філії НВК "Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
  імені Т.Г.Шевченка – гімназія "Шепилівська загальноосвітня школа -
  дошкільний навчальний заклад"

 

УСНИЙ ТВІР-ОПИС ВУЛИЦІ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
І ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДЛЯ 8 КЛАСУ

Мета: формувати компетентності:
– предметні: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему і основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення;
– ключові: викладати матеріал послідовно, логічно; працювати самостійно; збагачувати словниковий запас; розвивати творчі здібності;
– комунікативні: складати усне монологічне висловлювання про вулицю свого дитинства з уведенням у текст усного твору опису місцевості;
– загальнокультурні: сприяти виховуванню уваги до довкілля, любові до природи і бажання зберегти її.
Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.
Обладнання: пам’ятка «Як працювати над твором-описом місцевості в художньому стилі», таблиця «Типи мовлення», словник синонімів, тлумачний словник.

(далі…)

ВОЛОДИМИР СОСЮРА «ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ» (УРОК ДЛЯ 8 КЛАСУ)

Рошинець Тетяна Вікторівна
  Рошинець Тетяна Вікторівна,
  учитель української мови, зарубіжної літератури 
  Прелесненської загальноосвітньої школи
  І-ІІІ ступенів Черкаської селищної ради
  Слов`янського району Донецької області

 

ВОЛОДИМИР СОСЮРА «ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ» (УРОК ДЛЯ 8 КЛАСУ)
Розділ програми – «Світ української поезії»

Мета: опрацювати ідейно-художній зміст твору поета «Любіть Україну»; удосконалювати навички та вміння застосовувати елементи аналізу тексту; розвивати вміння грамотно висловлювати думки, робити висновки, узагальнювати навчальний матеріал, формувати навички чіткого, емоційного монологічного мовлення, формувати, світогляд школярів; сприяти вихованню почуття пошани до рідної України.
Тип уроку: засвоєння знань і формування умінь.
Інтеграція: музичне мистецтво, зарубіжна література.
Обладнання: портрет В. Сосюри, фотоколаж, відеозапис.

(далі…)

«Я ЛИШ СТРУНА НА АРФІ УКРАЇНИ» ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСАНДРИ БУРБЕЛО

Гайдай Людмила Миколаївна 
  Гайдай Людмила Миколаївна,
  завідувач бібліотеки 
  Новоукраїнської загальноосвітньої
  школи І-ІІІ ступенів № 6
  Новоукраїнської міської ради
  Кіровоградської області

«Я ЛИШ СТРУНА НА АРФІ УКРАЇНИ»
ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСАНДРИ БУРБЕЛО

Мета: ознайомити учнів із творчістю юної української письменниці – вінничанки, члена Національної спілки письменників України Олександри Бурбело; сприяти вихованню любові до України, її талановитих людей, вмінню співпереживати, цінувати кожну хвилину такого дорогоцінного життя.

(далі…)

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (10 КЛАС)

Дергачов Олександр Васильович 
   Дергачов Олександр Васильович,
   викладач Державного вищого навчального закладу
   «Кіровоградський будівельний коледж»
   м. Кропивницький

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (10 КЛАС)
ТЕМА: «ПЕРШИЙ І ДРУГИЙ УНІВЕРСАЛИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ»

Мета: проаналізувати зміст І і ІІ Універсалу Української Центральної Ради та їх істори­чне значення; визначити особливості державотворчої діяльності УЦР в червні – липні 1917 року; пояснити, як відбулося загострення відносин Української Центральної Ради та Тимчасового уряду; формувати в учнів вміння порівнювати, пояснювати, критично оцінювати історичні процеси і події, простежувати причинно-наслідкові зв’язки, навички оцінювання ролі історичних діячів у ході суспільно-політичного процесу; виховувати в учнів повагу до історичного минулого, толерантне ставлення до протилежно полярних думок та шанобливе ставлення  до політичних та громадських діячів періоду Української національно-демократичної революції.  

(далі…)