Категорія: Методичні розробки

“CINEMA QUIZ” (КОНСПЕКТ УРОКУ-КОНКУРСУ ДЛЯ 6 КЛАСУ)

Нагорна Наталія Анатоліївна  Нагорна Наталія Анатоліївна,
  учитель англійської мови
  навчально-виховного комплексу
  "Кіровоградський колегіум-спеціалізований
  загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-
  дошкільний навчальний заклад-центр естетичного виховання"
  Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

“CINEMA QUIZ” (КОНСПЕКТ УРОКУ-КОНКУРСУ ДЛЯ 6 КЛАСУ)

Навчальна мета: 
– учити учнів комбінувати 2-3 речення у логічній послідовності на основі мовленнєвої ситуації;
– навчити учнів вживати лексичні одиниці на рівні понадфразової єдності;
– розвивати навички говоріння;
– вчити учнів розуміти незнайомі слова на основі контексту;
– систематизувати лексичні одиниці до теми.

(більше…)

УРОК-ДИСПУТ З ЕЛЕМЕНТАМИ БЕСІДИ «БО ТИ НА ЗЕМЛІ – ЛЮДИНА…»

Прядка Надія Данилівна
  Прядка Надія Данилівна, 
  учитель української мови та літератури
  філії НВК "Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
  імені Т.Г.Шевченка – гімназія "Шепилівська загальноосвітня школа –
  дошкільний навчальний заклад"

 

УРОК-ДИСПУТ З ЕЛЕМЕНТАМИ БЕСІДИ «БО ТИ НА ЗЕМЛІ – ЛЮДИНА…»
Розвиток мовлення. 8 клас

Мета: спонукати учнів до усвідомлення ними своєї унікальності і неповторності, швидкоплинності та безповоротності життя, до гармонізації стосунків із навколишнім світом; розвивати аналітичне мислення, відповідне духу часу; формувати здібності аргументувати свою думку; орієнтувати учнів на життєво важливі цінності; розвивати в учнів моральні чесноти, шляхетність, почуття милосердя, заохочення до добрих вчинків.

(більше…)

УСНИЙ ТВІР-ОПИС ВУЛИЦІ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ І ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДЛЯ 8 КЛАСУ

Прядка Надія Данилівна
  Прядка Надія Данилівна,
  учитель української мови та літератури
  філії НВК "Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
  імені Т.Г.Шевченка – гімназія "Шепилівська загальноосвітня школа –
  дошкільний навчальний заклад"

 

УСНИЙ ТВІР-ОПИС ВУЛИЦІ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
І ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДЛЯ 8 КЛАСУ

Мета: формувати компетентності:
– предметні: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему і основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення;
– ключові: викладати матеріал послідовно, логічно; працювати самостійно; збагачувати словниковий запас; розвивати творчі здібності;
– комунікативні: складати усне монологічне висловлювання про вулицю свого дитинства з уведенням у текст усного твору опису місцевості;
– загальнокультурні: сприяти виховуванню уваги до довкілля, любові до природи і бажання зберегти її.
Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.
Обладнання: пам’ятка «Як працювати над твором-описом місцевості в художньому стилі», таблиця «Типи мовлення», словник синонімів, тлумачний словник.

(більше…)

ВОЛОДИМИР СОСЮРА «ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ» (УРОК ДЛЯ 8 КЛАСУ)

Рошинець Тетяна Вікторівна
  Рошинець Тетяна Вікторівна,
  учитель української мови, зарубіжної літератури 
  Прелесненської загальноосвітньої школи
  І-ІІІ ступенів Черкаської селищної ради
  Слов`янського району Донецької області

 

ВОЛОДИМИР СОСЮРА «ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ» (УРОК ДЛЯ 8 КЛАСУ)
Розділ програми – «Світ української поезії»

Мета: опрацювати ідейно-художній зміст твору поета «Любіть Україну»; удосконалювати навички та вміння застосовувати елементи аналізу тексту; розвивати вміння грамотно висловлювати думки, робити висновки, узагальнювати навчальний матеріал, формувати навички чіткого, емоційного монологічного мовлення, формувати, світогляд школярів; сприяти вихованню почуття пошани до рідної України.
Тип уроку: засвоєння знань і формування умінь.
Інтеграція: музичне мистецтво, зарубіжна література.
Обладнання: портрет В. Сосюри, фотоколаж, відеозапис.

(більше…)

«Я ЛИШ СТРУНА НА АРФІ УКРАЇНИ» ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСАНДРИ БУРБЕЛО

Гайдай Людмила Миколаївна 
  Гайдай Людмила Миколаївна,
  завідувач бібліотеки 
  Новоукраїнської загальноосвітньої
  школи І-ІІІ ступенів № 6
  Новоукраїнської міської ради
  Кіровоградської області

«Я ЛИШ СТРУНА НА АРФІ УКРАЇНИ»
ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСАНДРИ БУРБЕЛО

Мета: ознайомити учнів із творчістю юної української письменниці – вінничанки, члена Національної спілки письменників України Олександри Бурбело; сприяти вихованню любові до України, її талановитих людей, вмінню співпереживати, цінувати кожну хвилину такого дорогоцінного життя.

(більше…)

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (10 КЛАС)

Дергачов Олександр Васильович 
   Дергачов Олександр Васильович,
   викладач Державного вищого навчального закладу
   «Кіровоградський будівельний коледж»
   м. Кропивницький

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (10 КЛАС)
ТЕМА: «ПЕРШИЙ І ДРУГИЙ УНІВЕРСАЛИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ»

Мета: проаналізувати зміст І і ІІ Універсалу Української Центральної Ради та їх істори­чне значення; визначити особливості державотворчої діяльності УЦР в червні – липні 1917 року; пояснити, як відбулося загострення відносин Української Центральної Ради та Тимчасового уряду; формувати в учнів вміння порівнювати, пояснювати, критично оцінювати історичні процеси і події, простежувати причинно-наслідкові зв’язки, навички оцінювання ролі історичних діячів у ході суспільно-політичного процесу; виховувати в учнів повагу до історичного минулого, толерантне ставлення до протилежно полярних думок та шанобливе ставлення  до політичних та громадських діячів періоду Української національно-демократичної революції.  

(більше…)

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМОРОЗВИТКУ ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 Свердликівська Галина Миколаївна  
   Свердликівська Галина Миколаївна,
   викладач  фізики та астрономії
   Олександрійського медичного училища,
   викладач першої категорії

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМОРОЗВИТКУ
ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

   Анотація. 
   Самостійна робота студентів сьогодні є обов’язковою складовою навчального процесу, тому викладачі закладів освіти особливу увагу приділяють зазначеній формі навчальної діяльності студентів. На заняттях фізики організація самостійної роботи студентів потребує затрати часу викладача, але приносить очікувані результати.
Ключові слова: компетентність, саморозвиток; компетентність саморозвитку; самореалізація самостійна робота,  фізика, навчальна діяльність, навчальний процес.

(більше…)

ЗВЕРТАННЯ. НЕПОШИРЕНІ Й ПОШИРЕНІ ЗВЕРТАННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ЗВЕРТАННІ (Урок для 5-го класу)

Іванченко Наталія Миколаївна    
   Іванченко Наталія Миколаївна,
 
   учитель української мови та літератури
   Седнівського навчально-виховного комплексу
   «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
   дошкільний навчальний заклад»
   Устинівської районної ради
   Кіровоградської області

 

ЗВЕРТАННЯ. НЕПОШИРЕНІ Й ПОШИРЕНІ ЗВЕРТАННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ЗВЕРТАННІ
(Урок для 5-го класу)

   Анотація.
  На матеріалі казки-притчі «Добре слово» та афоризмів В.Сухомлинського поглиблено знання п’ятикласників про звертання, розглянуто правила постановки розділових знаків у реченнях зі звертаннями.
Основні завдання на уроці: удосконалювати мовленнєві навички, розвивати інтерес до творчої спадщини відомого педагога.
Ключові слова: людина, учень, книга, доброта, відповідальність, праця, вихованість, вдячність, однорідні члени речення, узагальнювальне слово, звертання, кличний відмінок.

(більше…)

ЛЮДИ І ЗВІРІ, МИ ДІТИ ОДНІЄЇ МАТЕРІ ПРИРОДИ…(Урок для 5 класу)

Узлова Тетяна Юріївна 
  Узлова Тетяна Юріївна,
  вчитель вищої категорії, 
  Олександрійського загальноосвітнього
  навчального закладу І-ІІІ ступенів № 10,
  Кіровоградської області

ЛЮДИ І ЗВІРІ, МИ ДІТИ ОДНІЄЇ МАТЕРІ ПРИРОДИ…
(за творами Ернеста Сетон-Томпсона «Лобо» і Миколи Вінграновського «Сіроманець»)
(Урок для 5 класу)

Мета: ознайомити з творчістю Е. Сетон-Томпсона і М. Вінграновського на прикладах творів «Лобо» і «Сіроманець»; навчати учнів застосовувати елементи аналізу прозових творів на основі порівняння та зіставлення; розвивати навички і вміння доводити свою точку зору, добираючи потрібні аргументи; сприяти вихованню поваги та любові до природи, бережливого ставлення до тварин.
Обладнання: тексти творів «Лобо» та «Сіроманець», картини Е. Сетона-Томпсона «Сплячий вовк» та «Погоня».

(більше…)

«ЙОГО ДУША СПІВАЄ НАМ УСІМ» (ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР ДЛЯ УЧНІВ 9-11 КЛАСІВ)

Гайдай Людмила Миколаївна  
  Гайдай Людмила Миколаївна,
 
 завідувач бібліотеки 
  Новоукраїнської загальноосвітньої
  школи І-ІІІ ступенів № 6
  Новоукраїнської міської ради
  Кіровоградської області

«ЙОГО ДУША СПІВАЄ НАМ УСІМ»
(ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР ДЛЯ УЧНІВ 9-11 КЛАСІВ)

Мета: ознайомити учнів із творчістю сучасного київського поета носописця, члена Національної спілки письменників України, лауреата літературно-мистецької премії імені Д. Луценка «Осіннє золото», кавалера ордена Преподобного Іллі Муромця, дипломата багатьох міжнародних і всеукраїнських конкурсів і фестивалів Юрія Тітова, навчити цінувати кожну мить життя, наповнюючи його високим змістом, торувати свою дорогу до Істини, Добра, Справедливості; сприяти вихованню любові до рідної землі, людей, які живуть поруч.
Обладнання: книжкова виставка «Моя душа не може не співати…»; комп’ютерна презентація «Не дивіться на вади мої – краще гляньте у душу мою».

(більше…)