Категорія: Науково-методичні матеріали

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНОЇ ОНОМАСТИКИ

Калюта Валентина Олександрівна
Калюта Валентина Олександрівна,
учитель української мови та літератури
Користівського ліцею Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області
Бабій Анастасія Володимирівна,
учениця 9-го класу Користівського ліцею
Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНОЇ ОНОМАСТИКИ

Анотація. У статті проаналізовано етапи розвитку ономастики в українському мовознастві; подано тлумачення назв груп власних назв; описано становлення й розвиток літературної ономастики; здійснено аналізфункцій літературних онімів.
Ключові слова: ономастика, оніми, антропоніми, фіктоніми, топоніми, хрематоніми, хрононіми.

(більше…)

РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА УРОКАХ СТАРШОЇ ШКОЛИ


Харченко Олена Костянтинівна,
учитель української мови і літератури

комунального закладу «Новомиколаївська гімназія
Міської ради міста Кропивницького»

РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
НА УРОКАХ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Анотація. У статті розкрито особливості реалізації спадщини В.О. Сухомлинського на уроках старшої школи. Розглянуто проблему розвитку творчих здібностей учнів.
Ключові слова: творча особистість, педагогічна спадщина, педагогічна система, життєва компетентність, аналіз.

(більше…)

ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ТА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ


Майорова  Олена Сергіївна,
викладач, голова циклової комісії
товарознавчо-комерційних та економічних дисциплін Краматорського коледжу
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ТА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ

Анотація. Економічні та соціальні зміни в країні обумовлюють значне підвищення  вимог до професійної  підготовки економічних кадрів. Основне завдання викладача  – формування компетентної та мобільної особистості,  здатної до конкуренції та самостійності. У зв’язку з цим акцент при вивченні економічних дисциплін переноситься  на пізнавальну активність самого студента.
Ключові слова: самостійна робота студентів, пізнавальна активність, інтерактивні технології, самоосвіта.

(більше…)

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ


Попова Наталя Анатоліївна,

учитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. №1 Бердянської міської ради Запорізької області.

Учитель Вищої категорії, пед. звання «Учитель-методист».

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Анотація.
У досвіді пропонується розглянути «самостійну роботу учнів», як вид навчально-пізнавальної діяльності, забезпеченої організаційно та методично, спрямованої на виконання пізнавальних завдань власними силами.

Ключові слова: початкові класи, самостійна робота, види та форми самостійної роботи, етапи самостійної роботи.

(більше…)

ВЧИТЕЛЬ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ЯК ФАСИЛІТАТОР ЇХ РОЗВИТКУ

Ноздрачова Олена Геннадіївна

 

    Ноздрачова Олена Геннадіївна,
   учитель англійської мови, 
учитель-методист
   Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11
   Чернівецької міської ради 

 

ВЧИТЕЛЬ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ЯК ФАСИЛІТАТОР ЇХ РОЗВИТКУ

 

Abstract. The study was aimed to determine that teachers should develop a learning environment that is relevant to and reflective of their students' social, cultural, and linguistic experiences. They act as guides, mediators, consultants, instructors, and advocates for the students, helping to effectively connect their culturally- and community-based knowledge to the classroom learning experiences. Teachers should use the students' home cultural experiences as a foundation upon which to develop knowledge and skills.
Keywords: relevant, reflective, mediators, consultants, instructors, learning experiences, knowledge, skills.

У сучасному українському суспільстві поняття обдарованості дітей викликає все більший інтерес. Розробляються нові методи роботи з обдарованими дітьми, це означає, що таких дітей стає більше. Як виявити обдарованих дітей у звичайному класі? І як же з ними працювати надалі? Чи можна розвивати таку обдарованість, або є сенс її гальмувати? Що ж робити, якщо талант є, але він не розкритий, і як це може вплинути на майбутнє дитини? Ці та інші питання хвилюють українських педагогів.

(більше…)

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ

Свердликівська Галина Миколаївна
   Свердликівська Галина Миколаївна,
   викладач  фізики та астрономії
   КВНЗ "Олександрійський медичний коледж",
   викладач вищої категорії

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ

Анотація: Володіти комп’ютером в наш час повинен кожен викладач, тому що існує велика кількість програмного забезпечення за допомогою якого можна зробити сучасне заняття цікавим і корисним.
Ключові слова: програмне забезпечення, електронні підручники, комп’ютерна презентація, Microsoft PowerPoint, Flip Builder, викладач, студент, фізика, навчальна діяльність, навчальний процес.

(більше…)

СТОРІНКИ ПАМ᾿ЯТІ ВАСИЛЯ ПЕТРОВИЧА МОШУРЕНКА «Я ПРИЙДУ… – ДО ТЕБЕ…»

Небеленчук Ірина Олександрівна Смішко Іван Іванович
  Ірина Олександрівна Небеленчук,
  старший викладач кафедри
  теорії і методики середньої освіти
  комунального закладу «Кіровоградський     обласний інститут післядипломної   педагогічної освіти імені   Василя Сухомлинського»,
  кандидат педагогічних наук

Смішко Іван Іванович,
вихователь Кіровоградського 
обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв)

 

 

 

 

 

 

 

 


СТОРІНКИ ПАМ᾿ЯТІ ВАСИЛЯ ПЕТРОВИЧА МОШУРЕНКА
«Я ПРИЙДУ… – ДО ТЕБЕ…»

(більше…)

«ЗАВЖДИ НАПРУЖЕНО, БО ЗАВЖДИ – ПРОТИ ТЕЧІЇ» ОБРАЗ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА

 Пастущак Тетяна Йосипівна 
  Пастущак Тетяна Йосипівна,
  викладач української мови та літератури
  комунального закладу Львівської обласної ради  
  «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича»,

  кандидат філологічних наук 

«ЗАВЖДИ НАПРУЖЕНО, БО ЗАВЖДИ – ПРОТИ ТЕЧІЇ»
ОБРАЗ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА

Анотація. У статті проаналізовано образ ліричного героя поетичних творів Євгена Малянюка, представника «Празької школи» поетів, який жодного разу не зрадив собі, не зрікся власного вибору, того хресного шляху, що провокувала його власна душа. Досліджено співвіднесеність ліричного героя з авторським «я».
Ключові слова: ліричний герой, поезія, мотив, лірика, триптих, лейтмотив, метафора.

(більше…)

ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ У ДОЛИНСЬКІЙ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

1228_oooo.plus
  Толмач Наталія Іванівна,
  учитель української мови і літератури
  комунального закладу «Навчально-виховний
  комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня
  школа І-ІІІ ступенів №3» Долинської районної ради»

ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ
У ДОЛИНСЬКІЙ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація: у статті досліджено сфери використання української мови серед молоді; з’ясовано функції української мови як державної; проаналізовано лексику преси міста Долинської; визначено цілі та пріоритети мовної політики в Україні.
Ключові слова. Українська мова, державна мова, мовна політика, англіцизми, росіянізми.

(більше…)

АНДРОНІМИ С. ЯСИНУВАТКА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ В НЕОФІЦІЙНІЙ СФЕРІ ІМЕНУВАННЯ

Савичева Наталія Яківна 
  Савичева Наталія Яківна,
  
учитель української мови і літератури
  Олександрійської загальноосвітньої
  школи-інтернату І-ІІІ ступенів
  Кіровоградської обласної ради

АНДРОНІМИ С. ЯСИНУВАТКА
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В НЕОФІЦІЙНІЙ СФЕРІ ІМЕНУВАННЯ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню андронімів (назв жінок за іменем, прізвищем та прізвиськом чоловіка) с. Ясинуватка Олександрійського району Кіровоградської області; проаналізовано їх лексичний потенціал, структурні, семантичні, акцентуаційні особливості, мотиви та способи творення.
Ключові слова: ономастика, антропонімія, андронім.

(більше…)