Науково-методичні матеріали

ЗОРЯНИЙ ШЛЯХ ГАЛИНИ БРИЧ

Небеленчук Ірина Олександрівна 
  Ірина Олександрівна Небеленчук,
  старший викладач кафедри
  теорії і методики середньої освіти
  комунального закладу «Кіровоградський
  обласний інститут післядипломної
  педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»,
  кандидат педагогічних наук

ЗОРЯНИЙ ШЛЯХ ГАЛИНИ БРИЧ

  Анотація.
  Розкрито особливості мови віршів Г. Брич, зосереджено увагу на основних темах, мотивах, образах, показано багатогранність поетичного слова, з᾿ясовано творчий задум поетеси, узагальнено поетичний доробок Г. Брич як всезагальний гімн усьому сущому на землі.
Ключові слова: поклик серця, любов, світло, Україна, мир, війна, кохання, осінь, Небесна сотня, життя, діти, мати, зірка.

(далі…)

ХВИЛІ ДОЛІ БУРХЛИВОГО МОРЯ ЖИТТЯ

Небеленчук Ірина Олександрівна  

  Небеленчук Ірина Олександрівна,
  
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
  теорії і методи середньої освіти комунального закладу
  «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  імені Василя Сухомлинського»

 

ХВИЛІ ДОЛІ БУРХЛИВОГО МОРЯ ЖИТТЯ

  З-поміж розмаїття поетичних надбань і у низці прізвищ сучасних поетів можна назвати ще одне ім᾿я – Руслана Ставнічук. Народилася поетеса у с. Козачки Летичівського району Хмельницької області. Нині проживає у м. Деражня Хмельницької області.

(далі…)

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС (з досвіду роботи)

Фетісова Тетяна   
  Фетісова Тетяна Анатоліївна,
  учитель фізики Подолівського
  навчально-виховного комплексу
  (дитячий садок-загальноосвітня
  школа І-ІІ ступенів) Барвінківської
  районної ради Харківської області

 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
(з досвіду роботи)

  Анотація.
  З власного досвіду роботи використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі розрізняю декілька форм:

  • індивідуальне навчання з використанням комп’ютера в класі дає можливість учням навчатись за окремо складеною для його власного рівня програмою (але до таких технологій нашій освітянській галузі ще дуже далеко);
  • самостійна робота учня за комп’ютером як під час уроку, так і в позаурочний час;
  • колективна форма роботи з використанням наперед заданої програми у 7, 8, 9 класах;
    Не дивлячись на різноманіття освітніх технологій, центральною ланкою реалізації, системним виявом ефективності і результативності, має бути урок як основна форма організації шкільного навчання.

Ключові слова: інноваційні методи, комп’ютерні технології, новітні технології, віртуальний експеримент, навчальна активність.

(далі…)

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ

Качур Вікторія    Качур Вікторія Володимирівна,
   
учитель російської мови та світової літератури
   загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 12
   Кіровоградської міської ради
   Кіровоградської області

  

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ 

 

ЗМІСТ

Вступ
РОЗДІЛ І.
Літературне краєзнавство – особлива царина літературознавства.
1.1 Аналіз стану дослідження обраної теми.
1.2 Огляд наукових джерел з проблеми літературного краєзнавства.
1.3 Окремі напрямами дослідження взаємозв’язків зарубіжних письменників з Україною в аспекті літературної краєзнавчої діяльності.
РОЗДІЛ ІІ. Практичні аспекти вирішення проблеми в процесі викладання літератури та мови.
2.1.Завдання вивчення літератури рідного краю в школі.
2.2. Питання формування змісту літературного краєзнавства в системі навчально-виховної роботи.
2.3. інноваційні підходи до вивчення літературного краєзнавства
Висновки
Список використаних джерел

(далі…)

КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У ТВОРЧОСТІ ДЖОЗЕФА КОНРАДА

КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ   Матвіюк Оксана Данилівна,
   спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,
   старший вчитель, вчитель історії та правознавства
   Бердичівської міської гуманітарної гімназії № 2

 

КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У ТВОРЧОСТІ  ДЖОЗЕФА КОНРАДА

 

Анотація: Стаття присвячена аналізу концепції людського буття у творчості Джозефа Конрада (на прикладі роману «Лорд Джим») з погляду специфіки художнього втілення у ній екзистенційного світосприйняття автора. Головну увагу акцентовано на актуалізації Конрадом універсальних вимірів людського буття та онтологічному характері його творів.

Ключові слова: Дж. Конрад, сенс людського буття, світосприйняття, онтологія, екзистенція.

(далі…)

ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ-МАРГІНАЛА У ТВОРІ М.МАТІОС «ЩОДЕННИК СТРАЧЕНОЇ»

ОІН - АВАТАРКА-2   Н. В. Ізергіна,
   учитель зарубіжної літератури, української мови і літератури
   Роменської спеціалізованої загальноосвітньої
   школи І-ІІІ ступенів №1 ім. П.І. Калнишевського
   Роменської міської ради Сумської області

 

ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ-МАРГІНАЛА У ТВОРІ М. МАТІОС «ЩОДЕННИК СТРАЧЕНОЇ»

 

      У статті на прикладі творчого доробку М. Матіос висвітлено специфіку формування образу маргінала, розкрито мотиви та причини  поведінки, вплив соціального середовища на людину.
Ключові слова: маргінал,  маргінальність, соціомаргінал, психологічний маргінал.

(далі…)

ЧИ ТІЛЬКИ МРІЇ – БЛАГОРОДНІ ЛЕБЕДІ?

Небеленчук Ірина ОлександрівнаНебеленчук Ірина Олександрівна,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
теорії і методи середньої освіти комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»

ЧИ ТІЛЬКИ МРІЇ – БЛАГОРОДНІ ЛЕБЕДІ?

І знову мандрую. Цього разу мене завіяло вітром у м. Хмельницький, де живе чудовий поет, чудова світла людина Микола Вікторович Чевелюк.

(далі…)

ОБРАЗ БАНДУРИ ТА БАНДУРИСТА В ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ-РОМАНТИКІВ 20-40-х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

ОБРАЗ БАНДУРИ ТА БАНДУРИСТА Злочевська Наталія Володимирівна,
вчитель української мови та літератури,
зарубіжної літератури ЗНЗ І-ІІ ступенів № 8 Олександрійської міської ради
Кіровоградської області,
спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

ОБРАЗ БАНДУРИ ТА БАНДУРИСТА
В ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ-РОМАНТИКІВ 20-40-х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

Анотація: досліджено та осмислено, чому та в який спосіб українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ століття у своїй творчості зверталися до образу кобзаря, бандуриста та бандури. Доведено, що кобзарство в Україні є явищем самобутнім, самодостатнім і цілком оригінальним за самою суттю, а також звернення до цих образів було невипадковим, так як вони стали символічними.

Ключові слова: образ співця-бандуриста, українські поети-романтики, кобзарство.

(далі…)

«ПРИЙДЕ ВЕСНА, ПРИЙДЕ, ЗАСИПЛЕ БІЛИМ ЦВІТОМ…»

Небеленчук Ірина ОлександрівнаНебеленчук Ірина Олександрівна,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
теорії і методи середньої освіти комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»

«ПРИЙДЕ ВЕСНА, ПРИЙДЕ, ЗАСИПЛЕ БІЛИМ ЦВІТОМ…»

«Україна», «патріот», «рідна мова»… Коли свідомий українець чує зазначені слова та подібні їм, то у пам’яті постають імена Олени Теліги, Василя Cимоненка, Василя Стуса. Любов до України для них була понад усе. У сучасному літературному просторі в контексті подій, що їх переживає Україна, можемо виокремити прізвище Поета і Людини, якій болить доля Рідної Країни, її минуле, теперішнє та майбутнє, ліричні твори якої співзвучні віршам названих поетів. Це Галина Онацька – поетеса із Краматорська.

(далі…)

ЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПТНЗ.

ЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВЧернявська Тетяна Олександрівна,
викладач фізики, інформатики, «спеціаліст І категорії»
Слов’янського багатопрофільного регіонального центру
професійної освіти ім. П.Ф. Кривоноса

ЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ
НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПТНЗ

Аннотація: Для того, щоб визначити як впливає метод проектів на розвиток творчого потенціалу учнів необхідно провести дослідження. Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному і політичному житті України постала проблема радикальної перебудови в сфері виховання, мета якого – формування людини-патріота, котра мала б глибокі систематичні знання, вміння та навички, національну самосвідомість та розвинений творчий потенціал.

(далі…)