Науково-методичні матеріали

НАВЧАТИ ЧИ ВИХОВУВАТИ

Іщенко Валентина Петрівна  
  Іщенко Валентина Петрівна,
  заступник директора з виховної роботи
  Родниківської загальноосвітньої
  школи І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка
  Уманської районної ради Черкаської області

НАВЧАТИ ЧИ ВИХОВУВАТИ

  Анотація.
 У статті розглядається одне з важливих питань педагогіки: чим повинні, в першу чергу, займатись педагогічні працівники в школі – виховувати чи навчати дітей.
Ключові слова: навчання, виховання, моральність, виховуюче навчання, гуманна педагогіка.

(далі…)

ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАНУРЕННЯ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТІР ТА ФЕНОМЕНУ СЕЛФІ-КУЛЬТУ

Дар’я Юріївна Москалюк 
  Москалюк Дар'я Юріївна,
  
практичний психолог
  Криворізької загальноосвітньої
  школи І-ІІІ ступенів № 65
  Криворізької міської ради
  Дніпропетровської області

ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАНУРЕННЯ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТІР
ТА ФЕНОМЕНУ СЕЛФІ-КУЛЬТУ

  Анотація.
  
Стаття присвячена розгляду психологічних аспектів феномену «селфі», аналізу психологічної літератури на дану тему. Людська свідомість та звички змінюються повільніше за технології, й багато чого зі звичних речей змінює свою форму, але не зміст. Ефекти феномену «селфі» слід враховувати у процесі поглиблених досліджень для розробки раціональних методів використання Інтернет-технологій та психокорекції.
Ключові слова: соціальна мережа, феномен «селфі», самопрезентація, самоідентифікація.

(далі…)

ЗОРЯНИЙ ШЛЯХ ГАЛИНИ БРИЧ

Небеленчук Ірина Олександрівна 
  Ірина Олександрівна Небеленчук,
  старший викладач кафедри
  теорії і методики середньої освіти
  комунального закладу «Кіровоградський
  обласний інститут післядипломної
  педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»,
  кандидат педагогічних наук

ЗОРЯНИЙ ШЛЯХ ГАЛИНИ БРИЧ

  Анотація.
  Розкрито особливості мови віршів Г. Брич, зосереджено увагу на основних темах, мотивах, образах, показано багатогранність поетичного слова, з᾿ясовано творчий задум поетеси, узагальнено поетичний доробок Г. Брич як всезагальний гімн усьому сущому на землі.
Ключові слова: поклик серця, любов, світло, Україна, мир, війна, кохання, осінь, Небесна сотня, життя, діти, мати, зірка.

(далі…)

ХВИЛІ ДОЛІ БУРХЛИВОГО МОРЯ ЖИТТЯ

Небеленчук Ірина Олександрівна  

  Небеленчук Ірина Олександрівна,
  
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
  теорії і методи середньої освіти комунального закладу
  «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  імені Василя Сухомлинського»

 

ХВИЛІ ДОЛІ БУРХЛИВОГО МОРЯ ЖИТТЯ

  З-поміж розмаїття поетичних надбань і у низці прізвищ сучасних поетів можна назвати ще одне ім᾿я – Руслана Ставнічук. Народилася поетеса у с. Козачки Летичівського району Хмельницької області. Нині проживає у м. Деражня Хмельницької області.

(далі…)

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС (з досвіду роботи)

Фетісова Тетяна   
  Фетісова Тетяна Анатоліївна,
  учитель фізики Подолівського
  навчально-виховного комплексу
  (дитячий садок-загальноосвітня
  школа І-ІІ ступенів) Барвінківської
  районної ради Харківської області

 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
(з досвіду роботи)

  Анотація.
  З власного досвіду роботи використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі розрізняю декілька форм:

  • індивідуальне навчання з використанням комп’ютера в класі дає можливість учням навчатись за окремо складеною для його власного рівня програмою (але до таких технологій нашій освітянській галузі ще дуже далеко);
  • самостійна робота учня за комп’ютером як під час уроку, так і в позаурочний час;
  • колективна форма роботи з використанням наперед заданої програми у 7, 8, 9 класах;
    Не дивлячись на різноманіття освітніх технологій, центральною ланкою реалізації, системним виявом ефективності і результативності, має бути урок як основна форма організації шкільного навчання.

Ключові слова: інноваційні методи, комп’ютерні технології, новітні технології, віртуальний експеримент, навчальна активність.

(далі…)

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ

Качур Вікторія    Качур Вікторія Володимирівна,
   
учитель російської мови та світової літератури
   загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 12
   Кіровоградської міської ради
   Кіровоградської області

  

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ 

 

ЗМІСТ

Вступ
РОЗДІЛ І.
Літературне краєзнавство – особлива царина літературознавства.
1.1 Аналіз стану дослідження обраної теми.
1.2 Огляд наукових джерел з проблеми літературного краєзнавства.
1.3 Окремі напрямами дослідження взаємозв’язків зарубіжних письменників з Україною в аспекті літературної краєзнавчої діяльності.
РОЗДІЛ ІІ. Практичні аспекти вирішення проблеми в процесі викладання літератури та мови.
2.1.Завдання вивчення літератури рідного краю в школі.
2.2. Питання формування змісту літературного краєзнавства в системі навчально-виховної роботи.
2.3. інноваційні підходи до вивчення літературного краєзнавства
Висновки
Список використаних джерел

(далі…)

КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У ТВОРЧОСТІ ДЖОЗЕФА КОНРАДА

КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ   Матвіюк Оксана Данилівна,
   спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,
   старший вчитель, вчитель історії та правознавства
   Бердичівської міської гуманітарної гімназії № 2

 

КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У ТВОРЧОСТІ  ДЖОЗЕФА КОНРАДА

 

Анотація: Стаття присвячена аналізу концепції людського буття у творчості Джозефа Конрада (на прикладі роману «Лорд Джим») з погляду специфіки художнього втілення у ній екзистенційного світосприйняття автора. Головну увагу акцентовано на актуалізації Конрадом універсальних вимірів людського буття та онтологічному характері його творів.

Ключові слова: Дж. Конрад, сенс людського буття, світосприйняття, онтологія, екзистенція.

(далі…)

ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ-МАРГІНАЛА У ТВОРІ М.МАТІОС «ЩОДЕННИК СТРАЧЕНОЇ»

ОІН - АВАТАРКА-2   Н. В. Ізергіна,
   учитель зарубіжної літератури, української мови і літератури
   Роменської спеціалізованої загальноосвітньої
   школи І-ІІІ ступенів №1 ім. П.І. Калнишевського
   Роменської міської ради Сумської області

 

ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ-МАРГІНАЛА У ТВОРІ М. МАТІОС «ЩОДЕННИК СТРАЧЕНОЇ»

 

      У статті на прикладі творчого доробку М. Матіос висвітлено специфіку формування образу маргінала, розкрито мотиви та причини  поведінки, вплив соціального середовища на людину.
Ключові слова: маргінал,  маргінальність, соціомаргінал, психологічний маргінал.

(далі…)

ЧИ ТІЛЬКИ МРІЇ – БЛАГОРОДНІ ЛЕБЕДІ?

Небеленчук Ірина ОлександрівнаНебеленчук Ірина Олександрівна,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
теорії і методи середньої освіти комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»

ЧИ ТІЛЬКИ МРІЇ – БЛАГОРОДНІ ЛЕБЕДІ?

І знову мандрую. Цього разу мене завіяло вітром у м. Хмельницький, де живе чудовий поет, чудова світла людина Микола Вікторович Чевелюк.

(далі…)

ОБРАЗ БАНДУРИ ТА БАНДУРИСТА В ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ-РОМАНТИКІВ 20-40-х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

ОБРАЗ БАНДУРИ ТА БАНДУРИСТА Злочевська Наталія Володимирівна,
вчитель української мови та літератури,
зарубіжної літератури ЗНЗ І-ІІ ступенів № 8 Олександрійської міської ради
Кіровоградської області,
спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

ОБРАЗ БАНДУРИ ТА БАНДУРИСТА
В ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ-РОМАНТИКІВ 20-40-х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

Анотація: досліджено та осмислено, чому та в який спосіб українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ століття у своїй творчості зверталися до образу кобзаря, бандуриста та бандури. Доведено, що кобзарство в Україні є явищем самобутнім, самодостатнім і цілком оригінальним за самою суттю, а також звернення до цих образів було невипадковим, так як вони стали символічними.

Ключові слова: образ співця-бандуриста, українські поети-романтики, кобзарство.

(далі…)