Науково-методичні матеріали

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Безкоровайна Юлія АнатоліївнаБезкоровайна Юлія Анатоліївна,
учитель української мови та літератури,
класний керівник 8-Б класу
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6
Покровської міської ради
Донецької області

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОЇ  ОСОБИСТОСТІ
АСОБАМИ НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Анотація.

Матеріал містить опис системи виховної роботи класного керівника Безкоровайної Ю. А.  В описі викладена  провідна ідея досвіду. Подано науково-теоретичне обґрунтування та методи роботи, інформацію про нові аспекти даної проблеми, що мають науково-дослідницький, експериментальний  характер; розкриття  педагогічних закономірностей, на які спирається досліджуваний матеріал. Основне призначення опису – створення  реальної картини досвіду, демонстрація зразків педагогічних напрацювань і здобутків.

Ключові слова:

            Національно свідома особистість, виховання, модель виховної системи, толерантність, гармонійна особистість, гідний громадянин.

(далі…)

ВИКОРИСТАННЯ САМОРОБНИХ ПРИЛАДІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Якимчук Леонід ОлександровичЯкимчук Леонід Олександрович,
вчитель вищої категорії, старший вчитель
Несватківської філії КЗ "Олександрівське НВО №2"
Олександрівського району,
Кіровоградської області,
відмінник освіти України

ВИКОРИСТАННЯ САМОРОБНИХ ПРИЛАДІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація В даній статті стисло викладено матеріал про застосування саморобних приладів на різних етапах навчальної діяльності. Вказується на важливість даного питання в умовах сьогодення. Виготовлені прилади вирішують ряд методичних проблем, підвищуюють ефективність уроку, викликають в учнів інтерес до предмету,сприяють кращому засвоєнню матеріалу уроку.

Ключові слова: навчально-виховний процес, експеримент, саморобні прилади, ефективність уроку, пізнавальний інтерес.

(далі…)

КЛАСНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КВАЛІМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Правий Віктор ПавловичПравий Віктор Павлович,
директор Користівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Олександрійського району
Кіровоградської області

КЛАСНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ  НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КВАЛІМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Анотація. В статті запропоновано класно-узагальнюючий контроль навчальних досягнень учнів із використанням кваліметричних досліджень на основі середнього балу навчання учнів на різних ступенях школи.

Динаміка середнього балу навчальних досягнень дає можливість на основі кваліметричних досліджень спостерігати процес навчання учнів, бачити динаміку успішності чи неуспішності кожного учня.

Ключові слова: класно-узагальнюючий контроль, кваліметричні дослідження, середній бал успішності учнів.

(далі…)

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇІващенко Наталія Василівна,
викладач хімії та біології
Слов’янського багатопрофільного центру
професійної освіти ім. П.Ф. Кривоноса

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Анотація: в статті автор розкриває переваги використання технологій критичного мислення на уроках, наводить приклади з особистого досвіду.
Ключові слова: інновація, критичне мислення, кластер, комунікативна атака, ефективна лекція.

(далі…)

ФОРМУВАННЯ КАЛІГРАФІЧНОГО ПИСЬМА УЧНІВ НА УРОКАХ КАЛІГРАФІЇ

ФОРМУВАННЯ КАЛІГРАФІЧНОГО ПИСЬМА УЧНІВ НА УРОКАХ КАЛІГРАФІЇДюдюнова Тамара Андріївна,
вчитель початкових класів
Олександрівського навчально-виховного комплексу
комунального закладу «Олександрівське навчально-виховне обєднання №2»

ФОРМУВАННЯ КАЛІГРАФІЧНОГО ПИСЬМА УЧНІВ НА УРОКАХ КАЛІГРАФІЇ

Анотація. У статті автор розкриває значимість формування в учнів початкових класів каліграфічних умінь та навичок. Виділяються і описуються основні причини відхилень молодших школярів від усталених норм написання літер. Автор аналізує досвід роботи з формування каліграфічних умінь на уроках каліграфії в початковій школі, пропонує зразки роботи на уроці.

(далі…)

НІКНЕЙМИ – ВІРТУАЛЬНІ АНТРОПОНІМИ

Білявська Лариса Віталіївна

Білявська Лариса Віталіївна
учитель української мови та літератури
Новоукраїнського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням англійської мови- гімназія №7"
Новоукраїнської районної ради
Кіровоградської області

 

ОІН - АВАТАРКА-2Очеретяна Марія Олександрівна
учениця 10 класу,
Новоукраїнського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням англійської мови- гімназія №7"
Новоукраїнської районної ради
Кіровоградської області,
член наукового товариства «Інтелект»

НІКНЕЙМИ – ВІРТУАЛЬНІ АНТРОПОНІМИ

Анотація. У статті визначено поняття нік у мовознавстві. Розглянуто основні джерела і шляхи створення ніків. Досліджено ступінь поширення ніків серед молоді. Виявлено вплив на використання ніків віку і року занять людей.

(далі…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВПанченко Оксана Миколаївна,
учитель української мови та літератури
Маловисківська гімназія
Маловисківської районної ради

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

У статті показано, як завдяки використанню електронних освітніх ресурсів розширюються можливості сучасного уроку.

Розвиток людського суспільства та цивілізації висуває перед освітою принципово нові проблеми. Тому останнім часом активно розглядається  питання  про використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання гуманітарних дисциплін. І якщо суспільство дбає про своє майбутнє,  то має усвідомити величезні можливості, надані електронними освітніми ресурсами, та навчитися грамотно застосовувати їх. У першу чергу в освіті.

(далі…)

КВАЛІМЕТРИЧНИЙ МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

КВАЛІМЕТРИЧНИЙ МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУПравий Віктор Павлович,
Директор Користівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Олександрійського району
Кіровоградської області,
Заслужений працівник освіти України

КВАЛІМЕТРИЧНИЙ МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Анотація. В статті запропоновано кваліметричний моніторинг навчально-виховного процесу двох різних освітніх галузей: природознавства та мистецтва, зокрема наведений приклад кваліметричного контролю уроку хімії та уроку образотворчого мистецтва. Кваліметричний підхід контролю дає можливість адміністрації за короткий проміжок часу виконати сучасний контроль уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу. На основі кваліметричних карт адміністратор може отримувати педагогічну інформацію, яка дозволяє об’єктивно оцінити навчально-виховний процес і його результативність.

Ключові слова: кваліметричний моніторинг, методи контролю, кваліметрична картка, рівень навчальних досягнень учнів, навчально-виховний процес.

(далі…)

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В РОЗВИТКУ ДІТЕЙ НА СУМІЖНИХ ОСВІТНІХ ЛАНКАХ

vyhovannya-interesu-do-vyvchennya-literaturyНікітченко Людмила Іванівна,
учитель української мови та літератури
Новоукраїнської зш І-ІІІ ступенів № 8

У матеріалах розглянуто принцип наступності та перспективності в реалізації Державного стандарту початкової освіти на суміжних освітніх ланках (4 і 5 класи), розкрито основні принципи наступності, визначено завдання з реалізації принципу наступності та перспективності у вивченні морфології, синтаксису та словотвору у 5 класі,розкрито сутність технології

«хвилина психологічної настанови».

Ключові слова: Державний стандарт, наступність, перспективність, інтегрований зв’язок, узагальнення, арттерапія.

(далі…)

МОВНА ПЛОЩИНА ГЕНДЕРНОГО ПИТАННЯ (ДОМІНУВАННЯ ГРАМАТИЧНОГО ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ)

Білявська Лариса Віталіївна

Білявська Лариса Віталіївна
учитель української мови та літератури
Новоукраїнського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням англійської мови- гімназія №7"
Новоукраїнської районної ради
Кіровоградської області

 

ОІН - АВАТАРКА-2Очеретяна Марія Олександрівна
учениця 10 класу,
Новоукраїнського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням англійської мови- гімназія №7"
Новоукраїнської районної ради
Кіровоградської області,
член наукового товариства «Інтелект»

МОВНА ПЛОЩИНА ГЕНДЕРНОГО ПИТАННЯ
(ДОМІНУВАННЯ ГРАМАТИЧНОГО ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ)

Анотація. У статті охарактеризувано поняття гендер, концепт, гендерна приналежність, фемінність, маскулінність, андрогінія у мовознавстві. Проаналізовано деякі лексико-семантичні групи лексики сучасної української мови за гендерними ознаками.  

(далі…)