Науково-методичні матеріали

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КОНТЕНТ В АСПЕКТІ РОЗГЛЯДУ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ МИХАЙЛА МИТРОВКИ

Небеленчук Ірина ОлександрівнаНебеленчук Ірина Олександрівна, 
старший викладач комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КОНТЕНТ В
 АСПЕКТІ РОЗГЛЯДУ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ МИХАЙЛА МИТРОВКИ

У статті розкрито особливості поетичного стилю Михайла Митровки, з’ясовано провідні теми та мотиви поезії, показані шляхи роботи над ліричними творами, зазначено окремі аспекти аналітичної діяльності.

Ключові слова: прийом «уповільнене читання», шлях «слідом за автором», ліричний герой, внутрішній стан, ліризм, милозвучність, гармонійність, досконалість, загальнолюдські цінності.

(далі…)

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ НАОЧНИХ ЗАСОБІВ НА ВСІХ ЕТАПАХ ЗАНЯТТЯ З БІОЛОГІЇ

ОІН - АВАТАРКА-2Олефіренко І.В.,
викладач біології Олександрійського медичного училища

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ НАОЧНИХ ЗАСОБІВ НА ВСІХ ЕТАПАХ ЗАНЯТТЯ З БІОЛОГІЇ

Анотація: застосування наочності на заняттях сприяє підвищенню ефективності засвоєння знань студентів з біології
Ключові слова: наочні засоби навчання, засіб освітнього процесу, педагогічний експеримент

(далі…)

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

sesko_fotoСесько А.Є.,
вчитель математики та інформатики
КЗ "Середня загальноосвітня школа №112"
Дніпропетровської міської ради

 

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

 

Анотація: В сучасній країні процес інформатиції суспільства є дуже динамічним. Відповідно до навчання і виховання висуваються все нові і нові вимоги. В статті автор дослідив особливості використання методу проектів на уроках інформатики.

Ключові слова: метод проектів, особистісно-орієнтоване навчання, інформатизація  

(далі…)

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ІЗ ТОЧКИ ЗОРУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІМЕТРІЇ

pravfotoПравий В.П.,
Директор Користівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Олександрійського району Кіровоградської області,
Заслужений працівник освіти України

 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ІЗ ТОЧКИ ЗОРУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІМЕТРІЇ

 

Анотація. Педагогічна кваліметрія як система оцінювання педагогічних параметрів і характеристик може також використовуватися для досліджень навчально-виховного процесу як такого. Особливий інтерес для адміністратора і вчителів є дослідження знань, умінь і навичок учнів на переході з початкової школи  до основної школи. В статті розкриті основні кваліметричні виміри навчально-виховного процесу в 4 класі (початкова школа) та в 5 класі (основна школа). На основі порівняння кількісних показників і не тільки кількісних, робиться висновок про успішну чи неуспішну підготовку учнів до навчання в школі ІІ ступеня.

Ключові слова: педагогічна кваліметрія, моніторинг знань учнів, діагностування, якість знань учнів, навчально-виховний процес.

(далі…)

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ

TishenkoТищенко О.В.
вчитель української мови та літератури
Червонокам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ
                                           (із досвіду роботи)
       

                            Не достатньо знати, необхідно також застосовувати…   

                                                                                                                              А.Франс        

Анотація:У статті розглянуто особистий досвід роботи вчителя. Наведено  приклади реалізації компетентнісного підходу на уроках української мови та літератури.  

Ключові слова:  Грамотність, мовлення, компетентнісний підхід.

(далі…)

ПЕДАГОГІЧНА КВАЛІМЕТРІЯ ЯК СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОНІТОРИНГУ ЗНАНЬ

pravfotoПравий В.П.,
Директор Користівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Олександрійського району Кіровоградської області,
Заслужений працівник освіти України

ПЕДАГОГІЧНА КВАЛІМЕТРІЯ  ЯК СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОНІТОРИНГУ ЗНАНЬ

Анотація. При проведенні класно-узагальнюючого контролю знань, умінь і навичок учнів виникає необхідність комплексної оцінки діяльності учнів на уроці. Власний досвід роботи свідчить, що таку роботу можна виконувати на основі педагогічної кваліметрії. В роботі запропоновано  кваліметричні дослідження рівня навчальних досягнень як одного учня так і всього класу з конкретними прикладами.

Ключові слова: педагогічна кваліметрія, інструментарій моніторингу знань, рівень навчальних досягнень учнів, моніторингова картка.

(далі…)

МЕТОД ЕВРИСТИЧНИХ ЗАПИТАНЬ

RudenkoFotoРуденко В.О.
вчитель математики
Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ступенів
Маловисківської районної ради
Кіровоградської області

МЕТОД ЕВРИСТИЧНИХ ЗАПИТАНЬ

Анотація: Стаття допоможе учителю організувати та та управляти навчально-пізнавальною евристичною діяльністю на уроці, даний метод може бути сходинкою до створення альтернативи традиційному навчанню.

Ключові слова:евристика, алгебра,технології навчання

(далі…)

АНАЛІЗ ЧОЛОВІЧИХ І ЖІНОЧИХ ІМЕН (ІМЕННИКА) СЕЛА ПІДВИСОКОГО НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Gavriluk_fotoГаврилюк І.О. ,
учитель української мови і літератури
Підвисоцької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів
Новоархангельського району
Кіровоградської області

АНАЛІЗ ЧОЛОВІЧИХ І ЖІНОЧИХ ІМЕН (ІМЕННИКА) СЕЛА ПІДВИСОКОГО
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація. Автором установлено склад чоловічих і жіночих імен жителів Підвисокого в  період з 1921 до  2013 рр.; виокремлено групи найуживаніших рідковживаних та одиничних імен; виявлено загальні закономірності та специфіку розвитку особових імен упродовж означеного хронологічного періоду.

Ключові слова: антропоніми, іменник, динаміка, хронологічний період, хронологічний зріз.

(далі…)

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВІ КВАЛІМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

pravfotoПравий В.П.,
Директор Користівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Олександрійського району Кіровоградської області,
Заслужений працівник освіти України

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВІ КВАЛІМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Анотація. Атестація педагогічних працвників – це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічних працівників займаній посаді. Виходячи з досвіду власної роботи  атестацію педагогічних працівників можна проводити на основі кваліметричних досліджень. В статті запропоновано варіант проведення атестації педагогічних працівників на основі моніторингових кваліметричних карт.

(далі…)

МОТИВ ЄДНОСТІ ПРИРОДИ Й ЛЮДИНИ В «КРИМСЬКИХ СОНЕТАХ» АДАМА МІЦКЕВИЧА

Zlochevskaya_FotoЗлочевська Н.В.,
вчитель української мови та зарубіжної літератури
ЗНЗ І-ІІ ступенів № 8 Олександрійської міської ради Кіровоградської області,
спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

МОТИВ ЄДНОСТІ ПРИРОДИ Й ЛЮДИНИ
 В «КРИМСЬКИХ СОНЕТАХ» АДАМА МІЦКЕВИЧА

Анотація: Літературне дослідження присвячено розкриттю особистості польського письменника-романтика і значимості його поезії. Досліджено й осмислено, як у «Кримських сонетах» А. Міцкевича реалізовано мотив єдності природи й людини. Визначено особливості зображення природи у поезіях. Доведено, що в сонетах А. Міцкевич широко використовує принцип паралелізму в зображенні психологічного стану людини та стану природи. Доведено, що поетичний цикл «Кримські сонети» є цілісним твором, об’єднаним цілісним образом ліричного героя.

Ключові слова: сонет, мотив, образи-символи, психологічний паралелізм, поетичний цикл, орієнтальна екзотика.

(далі…)