Категорія: Науково-методичні матеріали

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ

Качур Вікторія    Качур Вікторія Володимирівна,
   
учитель російської мови та світової літератури
   загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 12
   Кіровоградської міської ради
   Кіровоградської області

  

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ 

 

ЗМІСТ

Вступ
РОЗДІЛ І.
Літературне краєзнавство – особлива царина літературознавства.
1.1 Аналіз стану дослідження обраної теми.
1.2 Огляд наукових джерел з проблеми літературного краєзнавства.
1.3 Окремі напрямами дослідження взаємозв’язків зарубіжних письменників з Україною в аспекті літературної краєзнавчої діяльності.
РОЗДІЛ ІІ. Практичні аспекти вирішення проблеми в процесі викладання літератури та мови.
2.1.Завдання вивчення літератури рідного краю в школі.
2.2. Питання формування змісту літературного краєзнавства в системі навчально-виховної роботи.
2.3. інноваційні підходи до вивчення літературного краєзнавства
Висновки
Список використаних джерел

(більше…)

КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У ТВОРЧОСТІ ДЖОЗЕФА КОНРАДА

КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ   Матвіюк Оксана Данилівна,
   спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,
   старший вчитель, вчитель історії та правознавства
   Бердичівської міської гуманітарної гімназії № 2

 

КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У ТВОРЧОСТІ  ДЖОЗЕФА КОНРАДА

 

Анотація: Стаття присвячена аналізу концепції людського буття у творчості Джозефа Конрада (на прикладі роману «Лорд Джим») з погляду специфіки художнього втілення у ній екзистенційного світосприйняття автора. Головну увагу акцентовано на актуалізації Конрадом універсальних вимірів людського буття та онтологічному характері його творів.

Ключові слова: Дж. Конрад, сенс людського буття, світосприйняття, онтологія, екзистенція.

(більше…)

ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ-МАРГІНАЛА У ТВОРІ М.МАТІОС «ЩОДЕННИК СТРАЧЕНОЇ»

ОІН - АВАТАРКА-2   Н. В. Ізергіна,
   учитель зарубіжної літератури, української мови і літератури
   Роменської спеціалізованої загальноосвітньої
   школи І-ІІІ ступенів №1 ім. П.І. Калнишевського
   Роменської міської ради Сумської області

 

ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ-МАРГІНАЛА У ТВОРІ М. МАТІОС «ЩОДЕННИК СТРАЧЕНОЇ»

 

      У статті на прикладі творчого доробку М. Матіос висвітлено специфіку формування образу маргінала, розкрито мотиви та причини  поведінки, вплив соціального середовища на людину.
Ключові слова: маргінал,  маргінальність, соціомаргінал, психологічний маргінал.

(більше…)

ЧИ ТІЛЬКИ МРІЇ – БЛАГОРОДНІ ЛЕБЕДІ?

Небеленчук Ірина ОлександрівнаНебеленчук Ірина Олександрівна,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
теорії і методи середньої освіти комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»

ЧИ ТІЛЬКИ МРІЇ – БЛАГОРОДНІ ЛЕБЕДІ?

І знову мандрую. Цього разу мене завіяло вітром у м. Хмельницький, де живе чудовий поет, чудова світла людина Микола Вікторович Чевелюк.

(більше…)

ОБРАЗ БАНДУРИ ТА БАНДУРИСТА В ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ-РОМАНТИКІВ 20-40-х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

ОБРАЗ БАНДУРИ ТА БАНДУРИСТА Злочевська Наталія Володимирівна,
вчитель української мови та літератури,
зарубіжної літератури ЗНЗ І-ІІ ступенів № 8 Олександрійської міської ради
Кіровоградської області,
спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

ОБРАЗ БАНДУРИ ТА БАНДУРИСТА
В ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ-РОМАНТИКІВ 20-40-х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

Анотація: досліджено та осмислено, чому та в який спосіб українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ століття у своїй творчості зверталися до образу кобзаря, бандуриста та бандури. Доведено, що кобзарство в Україні є явищем самобутнім, самодостатнім і цілком оригінальним за самою суттю, а також звернення до цих образів було невипадковим, так як вони стали символічними.

Ключові слова: образ співця-бандуриста, українські поети-романтики, кобзарство.

(більше…)

«ПРИЙДЕ ВЕСНА, ПРИЙДЕ, ЗАСИПЛЕ БІЛИМ ЦВІТОМ…»

Небеленчук Ірина ОлександрівнаНебеленчук Ірина Олександрівна,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
теорії і методи середньої освіти комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»

«ПРИЙДЕ ВЕСНА, ПРИЙДЕ, ЗАСИПЛЕ БІЛИМ ЦВІТОМ…»

«Україна», «патріот», «рідна мова»… Коли свідомий українець чує зазначені слова та подібні їм, то у пам’яті постають імена Олени Теліги, Василя Cимоненка, Василя Стуса. Любов до України для них була понад усе. У сучасному літературному просторі в контексті подій, що їх переживає Україна, можемо виокремити прізвище Поета і Людини, якій болить доля Рідної Країни, її минуле, теперішнє та майбутнє, ліричні твори якої співзвучні віршам названих поетів. Це Галина Онацька – поетеса із Краматорська.

(більше…)

ЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПТНЗ.

ЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВЧернявська Тетяна Олександрівна,
викладач фізики, інформатики, «спеціаліст І категорії»
Слов’янського багатопрофільного регіонального центру
професійної освіти ім. П.Ф. Кривоноса

ЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ
НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПТНЗ

Аннотація: Для того, щоб визначити як впливає метод проектів на розвиток творчого потенціалу учнів необхідно провести дослідження. Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному і політичному житті України постала проблема радикальної перебудови в сфері виховання, мета якого – формування людини-патріота, котра мала б глибокі систематичні знання, вміння та навички, національну самосвідомість та розвинений творчий потенціал.

(більше…)

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Безкоровайна Юлія АнатоліївнаБезкоровайна Юлія Анатоліївна,
учитель української мови та літератури,
класний керівник 8-Б класу
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6
Покровської міської ради
Донецької області

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОЇ  ОСОБИСТОСТІ
АСОБАМИ НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Анотація.

Матеріал містить опис системи виховної роботи класного керівника Безкоровайної Ю. А.  В описі викладена  провідна ідея досвіду. Подано науково-теоретичне обґрунтування та методи роботи, інформацію про нові аспекти даної проблеми, що мають науково-дослідницький, експериментальний  характер; розкриття  педагогічних закономірностей, на які спирається досліджуваний матеріал. Основне призначення опису – створення  реальної картини досвіду, демонстрація зразків педагогічних напрацювань і здобутків.

Ключові слова:

            Національно свідома особистість, виховання, модель виховної системи, толерантність, гармонійна особистість, гідний громадянин.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ САМОРОБНИХ ПРИЛАДІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Якимчук Леонід ОлександровичЯкимчук Леонід Олександрович,
вчитель вищої категорії, старший вчитель
Несватківської філії КЗ "Олександрівське НВО №2"
Олександрівського району,
Кіровоградської області,
відмінник освіти України

ВИКОРИСТАННЯ САМОРОБНИХ ПРИЛАДІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація В даній статті стисло викладено матеріал про застосування саморобних приладів на різних етапах навчальної діяльності. Вказується на важливість даного питання в умовах сьогодення. Виготовлені прилади вирішують ряд методичних проблем, підвищуюють ефективність уроку, викликають в учнів інтерес до предмету,сприяють кращому засвоєнню матеріалу уроку.

Ключові слова: навчально-виховний процес, експеримент, саморобні прилади, ефективність уроку, пізнавальний інтерес.

(більше…)

КЛАСНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КВАЛІМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Правий Віктор ПавловичПравий Віктор Павлович,
директор Користівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Олександрійського району
Кіровоградської області

КЛАСНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ  НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КВАЛІМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Анотація. В статті запропоновано класно-узагальнюючий контроль навчальних досягнень учнів із використанням кваліметричних досліджень на основі середнього балу навчання учнів на різних ступенях школи.

Динаміка середнього балу навчальних досягнень дає можливість на основі кваліметричних досліджень спостерігати процес навчання учнів, бачити динаміку успішності чи неуспішності кожного учня.

Ключові слова: класно-узагальнюючий контроль, кваліметричні дослідження, середній бал успішності учнів.

(більше…)