Науково-методичні матеріали

МЕТОД ЕВРИСТИЧНИХ ЗАПИТАНЬ

RudenkoFotoРуденко В.О.
вчитель математики
Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ступенів
Маловисківської районної ради
Кіровоградської області

МЕТОД ЕВРИСТИЧНИХ ЗАПИТАНЬ

Анотація: Стаття допоможе учителю організувати та та управляти навчально-пізнавальною евристичною діяльністю на уроці, даний метод може бути сходинкою до створення альтернативи традиційному навчанню.

Ключові слова:евристика, алгебра,технології навчання

(далі…)

АНАЛІЗ ЧОЛОВІЧИХ І ЖІНОЧИХ ІМЕН (ІМЕННИКА) СЕЛА ПІДВИСОКОГО НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Gavriluk_fotoГаврилюк І.О. ,
учитель української мови і літератури
Підвисоцької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів
Новоархангельського району
Кіровоградської області

АНАЛІЗ ЧОЛОВІЧИХ І ЖІНОЧИХ ІМЕН (ІМЕННИКА) СЕЛА ПІДВИСОКОГО
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація. Автором установлено склад чоловічих і жіночих імен жителів Підвисокого в  період з 1921 до  2013 рр.; виокремлено групи найуживаніших рідковживаних та одиничних імен; виявлено загальні закономірності та специфіку розвитку особових імен упродовж означеного хронологічного періоду.

Ключові слова: антропоніми, іменник, динаміка, хронологічний період, хронологічний зріз.

(далі…)

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВІ КВАЛІМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

pravfotoПравий В.П.,
Директор Користівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Олександрійського району Кіровоградської області,
Заслужений працівник освіти України

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВІ КВАЛІМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Анотація. Атестація педагогічних працвників – це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічних працівників займаній посаді. Виходячи з досвіду власної роботи  атестацію педагогічних працівників можна проводити на основі кваліметричних досліджень. В статті запропоновано варіант проведення атестації педагогічних працівників на основі моніторингових кваліметричних карт.

(далі…)

МОТИВ ЄДНОСТІ ПРИРОДИ Й ЛЮДИНИ В «КРИМСЬКИХ СОНЕТАХ» АДАМА МІЦКЕВИЧА

Zlochevskaya_FotoЗлочевська Н.В.,
вчитель української мови та зарубіжної літератури
ЗНЗ І-ІІ ступенів № 8 Олександрійської міської ради Кіровоградської області,
спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

МОТИВ ЄДНОСТІ ПРИРОДИ Й ЛЮДИНИ
 В «КРИМСЬКИХ СОНЕТАХ» АДАМА МІЦКЕВИЧА

Анотація: Літературне дослідження присвячено розкриттю особистості польського письменника-романтика і значимості його поезії. Досліджено й осмислено, як у «Кримських сонетах» А. Міцкевича реалізовано мотив єдності природи й людини. Визначено особливості зображення природи у поезіях. Доведено, що в сонетах А. Міцкевич широко використовує принцип паралелізму в зображенні психологічного стану людини та стану природи. Доведено, що поетичний цикл «Кримські сонети» є цілісним твором, об’єднаним цілісним образом ліричного героя.

Ключові слова: сонет, мотив, образи-символи, психологічний паралелізм, поетичний цикл, орієнтальна екзотика.

(далі…)

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ЗА ПРОГРАМОЮ INTEL «НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО» (ВЕРСІЯ 10.1)

Shulga_FotoШульга С.І.,
Учитель російської мови та зарубіжної літератури,
Злинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1,
Маловисківський район, Кіровоградська область

Інформаційно-комунікаційні технології на уроках зарубіжної літератури 
(за програмою Intel «навчання для майбутнього» (версія 10.1)

Анотація. Науково-методичне дослідження присвячено розгляду питання застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках зарубіжної літератури на основі програми Іntel «Навчання для майбутнього». Розкрито основні завдання програми, показано умови застосування програми в Україні. З’ясовані умови використання Програми на уроках зарубіжної літератури.

Ключові слова: програми Іntel, інформаційно-практичні вміння, засоби ІКТ, медіатексти, кольоропис, мультимедіа.

(далі…)

АКТИВІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

Kovaliova1Ковальова Т. М.,
учитель зарубіжної літератури та російської мови,
загальноосвітня школа I-III ступенів № 5, м. Світловодськ

 

АКТИВІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ШЛЯХОМ
РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

Анотація. У роботі розглянуто поняття креативності, креативного мислення. Проаналізовано теоретичні підходи до розвитку креативності. Визначено основні шляхи формування креативності учнів, які сприяють активізації внутрішнього потенціалу особистості.

Ключові слова: креативність, креативна особистість, засоби активізації навчальної діяльності, методичні стратегії, педагогічна практика.

(далі…)

ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ПОЕЗІЇ ФУТУРИСТІВ В. МАЯКОВСЬКОГО ТА М. СЕМЕНКА

Сайко А. А., вчитель російської мови та літературиСайко А. А.,
вчитель російської мови та літератури НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована школа»
Олександрійської міської ради Кіровоградської області,
вчитель вищої категорії, старший вчитель

ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ПОЕЗІЇ ФУТУРИСТІВ В. МАЯКОВСЬКОГО ТА М. СЕМЕНКА

Анотація. Наукове дослідження присвячено розгляду поетичної спадщини філософського спрямування двох знакових постатей авангардного мистецтва початку ХХ століття В. Маяковського та М. Семенка. Показано витоки ідеології В. Маяковського та М. Семенка. Зазначено, що світоглядні аспекти поетів мають підґрунтя французького інтуїтивізму та «філософії життя» А. Бергсона. Розкрито ставлення поетів до світу, мистецтва, релігії, кохання. Проведено паралель між віршованими рядками російського та українського поетів на основі застосування елементів компаративного аналізу.

Ключові слова: футуризм, «мистецтво майбутнього», деміфологізація поезії, інтуїтивізм, «філософія життя», метафізично-космічний процес, панфутуризм, кубізм, компаративний підхід.

(далі…)

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ОІН - АВАТАРКА-2Бурковська Оксана Леонтіївна,
вчитель початкових класів
Олександрійського навчально – виховного комплексу (ЗНЗ І-ІІ ст. №17 – ліцей) м. Олександрії,
Кіровоградської області, спеціаліст вищої категорії.

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація: Мета сучасної початкової школи – забезпечити формування особистості дитини, цілеспрямовано виявляти й розвивати здібності, формувати уміння та бажання вчитися, створити умови для самовираження учнів у життя та різних видах діяльності. Одним із провідних шляхів реалізації поставленої мети є розвиток пізнавальної активності школярів на уроках інформатики.

Ключові слова: інформаційні технології, пріоритетна мета, дидактичні функції, проектні технології, дидактична гра.

(далі…)

СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБАМИ ІКТ

ОІН - АВАТАРКАБогаченко Олег Миколайович,
вчитель початкових класів, 
Веселівський навчально-виховний комплекс Кіровоградського району,
Кіровоградської області.

СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБАМИ ІКТ

Анотація: одне з актуальних завдань сучасної школи  —  пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, спонукання до творчості, виховання школяра як життєво й соціально компетентної особистості, здатної застосовувати здобуті знання. Одним із провідних шляхів реалізації цих завдань є застосування нових освітніх технологій, та вміле використання їх можливостей у освітній діяльності вчителя. 

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, дидактичні матеріали, освітні ресурси, програмні засоби.

(далі…)

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ

ZernovaFotoЗернова Алла Ростиславівна, 
вчитель початкових класів Олександрійського навчально-виховного комплексу
(ЗНЗ І-ІІ ступенів №17-ліцей) Кіровоградської області.

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ

Анотація: Основним завданням початкової школи є формування компетентної особистості. Саме тому в статті проаналізовано необхідність розвитку творчої особистості молодшого школяра за допомогою навчальної гри, яка формує і розвиває в учнів здатність самостійно діяти та застосовувати індивідуальний досвід у творчих життєвих ситуаціях.

Ключові слова: інформаційне суспільство, цифрове середовище, навчальна гра, творчі здібності, творча особистість.

(далі…)