Категорія: Науково-методичні матеріали

НІКНЕЙМИ – ВІРТУАЛЬНІ АНТРОПОНІМИ

Білявська Лариса Віталіївна

Білявська Лариса Віталіївна
учитель української мови та літератури
Новоукраїнського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням англійської мови- гімназія №7"
Новоукраїнської районної ради
Кіровоградської області

 

ОІН - АВАТАРКА-2Очеретяна Марія Олександрівна
учениця 10 класу,
Новоукраїнського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням англійської мови- гімназія №7"
Новоукраїнської районної ради
Кіровоградської області,
член наукового товариства «Інтелект»

НІКНЕЙМИ – ВІРТУАЛЬНІ АНТРОПОНІМИ

Анотація. У статті визначено поняття нік у мовознавстві. Розглянуто основні джерела і шляхи створення ніків. Досліджено ступінь поширення ніків серед молоді. Виявлено вплив на використання ніків віку і року занять людей.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВПанченко Оксана Миколаївна,
учитель української мови та літератури
Маловисківська гімназія
Маловисківської районної ради

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

У статті показано, як завдяки використанню електронних освітніх ресурсів розширюються можливості сучасного уроку.

Розвиток людського суспільства та цивілізації висуває перед освітою принципово нові проблеми. Тому останнім часом активно розглядається  питання  про використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання гуманітарних дисциплін. І якщо суспільство дбає про своє майбутнє,  то має усвідомити величезні можливості, надані електронними освітніми ресурсами, та навчитися грамотно застосовувати їх. У першу чергу в освіті.

(більше…)

КВАЛІМЕТРИЧНИЙ МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

КВАЛІМЕТРИЧНИЙ МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУПравий Віктор Павлович,
Директор Користівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Олександрійського району
Кіровоградської області,
Заслужений працівник освіти України

КВАЛІМЕТРИЧНИЙ МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Анотація. В статті запропоновано кваліметричний моніторинг навчально-виховного процесу двох різних освітніх галузей: природознавства та мистецтва, зокрема наведений приклад кваліметричного контролю уроку хімії та уроку образотворчого мистецтва. Кваліметричний підхід контролю дає можливість адміністрації за короткий проміжок часу виконати сучасний контроль уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу. На основі кваліметричних карт адміністратор може отримувати педагогічну інформацію, яка дозволяє об’єктивно оцінити навчально-виховний процес і його результативність.

Ключові слова: кваліметричний моніторинг, методи контролю, кваліметрична картка, рівень навчальних досягнень учнів, навчально-виховний процес.

(більше…)

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В РОЗВИТКУ ДІТЕЙ НА СУМІЖНИХ ОСВІТНІХ ЛАНКАХ

vyhovannya-interesu-do-vyvchennya-literaturyНікітченко Людмила Іванівна,
учитель української мови та літератури
Новоукраїнської зш І-ІІІ ступенів № 8

У матеріалах розглянуто принцип наступності та перспективності в реалізації Державного стандарту початкової освіти на суміжних освітніх ланках (4 і 5 класи), розкрито основні принципи наступності, визначено завдання з реалізації принципу наступності та перспективності у вивченні морфології, синтаксису та словотвору у 5 класі,розкрито сутність технології

«хвилина психологічної настанови».

Ключові слова: Державний стандарт, наступність, перспективність, інтегрований зв’язок, узагальнення, арттерапія.

(більше…)

МОВНА ПЛОЩИНА ГЕНДЕРНОГО ПИТАННЯ (ДОМІНУВАННЯ ГРАМАТИЧНОГО ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ)

Білявська Лариса Віталіївна

Білявська Лариса Віталіївна
учитель української мови та літератури
Новоукраїнського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням англійської мови- гімназія №7"
Новоукраїнської районної ради
Кіровоградської області

 

ОІН - АВАТАРКА-2Очеретяна Марія Олександрівна
учениця 10 класу,
Новоукраїнського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням англійської мови- гімназія №7"
Новоукраїнської районної ради
Кіровоградської області,
член наукового товариства «Інтелект»

МОВНА ПЛОЩИНА ГЕНДЕРНОГО ПИТАННЯ
(ДОМІНУВАННЯ ГРАМАТИЧНОГО ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ)

Анотація. У статті охарактеризувано поняття гендер, концепт, гендерна приналежність, фемінність, маскулінність, андрогінія у мовознавстві. Проаналізовано деякі лексико-семантичні групи лексики сучасної української мови за гендерними ознаками.  

(більше…)

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КОНТЕНТ В АСПЕКТІ РОЗГЛЯДУ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ МИХАЙЛА МИТРОВКИ

Небеленчук Ірина ОлександрівнаНебеленчук Ірина Олександрівна, 
старший викладач комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КОНТЕНТ В
 АСПЕКТІ РОЗГЛЯДУ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ МИХАЙЛА МИТРОВКИ

У статті розкрито особливості поетичного стилю Михайла Митровки, з’ясовано провідні теми та мотиви поезії, показані шляхи роботи над ліричними творами, зазначено окремі аспекти аналітичної діяльності.

Ключові слова: прийом «уповільнене читання», шлях «слідом за автором», ліричний герой, внутрішній стан, ліризм, милозвучність, гармонійність, досконалість, загальнолюдські цінності.

(більше…)

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ НАОЧНИХ ЗАСОБІВ НА ВСІХ ЕТАПАХ ЗАНЯТТЯ З БІОЛОГІЇ

ОІН - АВАТАРКА-2Олефіренко І.В.,
викладач біології Олександрійського медичного училища

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ НАОЧНИХ ЗАСОБІВ НА ВСІХ ЕТАПАХ ЗАНЯТТЯ З БІОЛОГІЇ

Анотація: застосування наочності на заняттях сприяє підвищенню ефективності засвоєння знань студентів з біології
Ключові слова: наочні засоби навчання, засіб освітнього процесу, педагогічний експеримент

(більше…)

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

sesko_fotoСесько А.Є.,
вчитель математики та інформатики
КЗ "Середня загальноосвітня школа №112"
Дніпропетровської міської ради

 

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

 

Анотація: В сучасній країні процес інформатиції суспільства є дуже динамічним. Відповідно до навчання і виховання висуваються все нові і нові вимоги. В статті автор дослідив особливості використання методу проектів на уроках інформатики.

Ключові слова: метод проектів, особистісно-орієнтоване навчання, інформатизація  

(більше…)

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ІЗ ТОЧКИ ЗОРУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІМЕТРІЇ

pravfotoПравий В.П.,
Директор Користівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Олександрійського району Кіровоградської області,
Заслужений працівник освіти України

 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ІЗ ТОЧКИ ЗОРУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІМЕТРІЇ

 

Анотація. Педагогічна кваліметрія як система оцінювання педагогічних параметрів і характеристик може також використовуватися для досліджень навчально-виховного процесу як такого. Особливий інтерес для адміністратора і вчителів є дослідження знань, умінь і навичок учнів на переході з початкової школи  до основної школи. В статті розкриті основні кваліметричні виміри навчально-виховного процесу в 4 класі (початкова школа) та в 5 класі (основна школа). На основі порівняння кількісних показників і не тільки кількісних, робиться висновок про успішну чи неуспішну підготовку учнів до навчання в школі ІІ ступеня.

Ключові слова: педагогічна кваліметрія, моніторинг знань учнів, діагностування, якість знань учнів, навчально-виховний процес.

(більше…)

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ

TishenkoТищенко О.В.
вчитель української мови та літератури
Червонокам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ
                                           (із досвіду роботи)
       

                            Не достатньо знати, необхідно також застосовувати…   

                                                                                                                              А.Франс        

Анотація:У статті розглянуто особистий досвід роботи вчителя. Наведено  приклади реалізації компетентнісного підходу на уроках української мови та літератури.  

Ключові слова:  Грамотність, мовлення, компетентнісний підхід.

(більше…)