ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕРЕЖЕВИЙ КЛАС

sverdl

Свердликівський С.Д.
вчитель інформатики та фізики
НВО «Олександрійська гімназія ім.Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв»

ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕРЕЖЕВИЙ КЛАС

Анотація: Ви – викладач, учитель, інструктор, чи керівник. Ваша аудиторія – студенти, учні, колеги – можуть знаходитись в одному класі з вами або десь в бібліотеці, на території навчального закладу, офісу, в одному приміщені, місті, і взагалі в іншій країні. NetOp School – програмний продукт, який допоможе вам створити інтерактивний мережевий клас.

Ключові слова: інтерактивний мережевий клас,комп’ютерний клас, сучасний урок, потужній програмний продукт, NetOp School.

В останній час активну увагу приділяють створенню умов для підтримки системного впровадження і активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в освітній процес. Досягнутий на сьогоднішній день рівень розвитку комп’ютерних технологій дозволяє по сучасному, в порівнянні з традиційним навчанням, організувати інформаційно-освітнє середовище. Інтерактивні технології навчання учнів дають можливість активізувати їх пізнавальну активність і акцентувати увагу на процес моделювання конкретних об’єктів і явищ. Великі можливості засобів комунікації дозволяють вчителеві розробити найбільш гнучку технологію процесу навчання  і забезпечить особистісно-орієнтований підхід в навчанні учнів.

Якщо ви працюєте в звичайній українській школі вчителем, то напевно вам як і усім не вистачає на уроках відповідного обладнання для проведення сучасного уроку на певному рівні. Вчитель інформатики звичайно мріє мати комп’ютерний клас в якому є кількість комп’ютерів, яка відповідає кількості учнів і швидкісний Інтернет. Коли мрія вчителя інформатики відбулася, ви зрозумієте, що не вистачає ще інтерактивної дошки і проектора для проведення сучасного уроку, тому я хочу запропонувати ознайомитись з програмою яка може замінити і інтерактивну дошку і проектор.

NetOp School – це потужній програмний продукт, який складається з двох взаємодіючих частин, одна з яких встановлюється на комп’ютер учителя, друга  NetOp School Student – на комп’ютер учня. Перша з’єднує комп’ютер учителя з комп’ютерами учнів, створюючи, таким чином, інтерактивний клас в мережі. Більш того, у вашому розпорядженні є велика кількість ефективних інструментів які допоможуть учителеві проводити заняття, наприклад, можливість транслювати презентацію з вашого комп’ютера на всі чи окремий учнівський комп’ютер, а також можливість учневі продемонструвати свою роботу під час уроку на всі учнівські та учительський комп’ютер, що дає можливість не тільки учителеві оцінити роботу учня,  а і учням оцінити роботу свого однокласника. Іншими словами, дана програма дає нам можливість демонстрації учительського екрана монітора на учнівські екрани моніторів і одного учнівського на всі інші екрани моніторів, включаючи учительський.

NetOp School Studentт – частина яка встановлюється на комп’ютер учня і має не значну кількість інструментів для роботи:

  • приєднатися і від’єднатися від класу
  • встановити пароль на від’єднання від класу   

Під час роботи учнів за комп’ютером, бувають випадки коли вчителю потрібно відвернути увагу учнів від ПК, провести фіз. культ. хвилинку, повідомити певну інформацію, яка є важливою і тому подібне, в цьому вам допоможе дана програма, яка має можливість заблокувати роботу учнівських ПК, мишки, клавіатури, Інтернету.

Ось такий вигляд вікна даної програми:NO1Оскільки є повний контроль роботи учнівського комп’ютера, то це дає можливість учителю ефективно використовувати час для проведення даних практичних завдань учнями. Не втручаючись в роботу класу учитель також  бачить на своєму екрані монітора зразу монітори всіх комп’ютерів даного класу.NO2Маючи такі можливості даної програми, вчитель може, вчасно, під час уроку допомогти конкретному учневі, який виконує певне завдання, і таким чином, виявити прогалини в знаннях учня з вивченої теми.

В програми NetOp School є інструмент який надає можливість швидко розповсюдити з учительського ПК на всі учнівські комп’ютери певні файли, чи папки, які ви бажаєте використати на уроці.

Коли ми проводимо урок, на якому учні виконують практичне завдання використовуючи комп’ютер, незалежно навіть з якого предмету даний урок, у певних випадках потрібно звернутись до учня, так, щоб менше привернути увагу оточуючих на даний діалог, нам допоможе програмний продукт NetOp School в якому є функція роботи з текстовим, голосовим, відео-чатом. Таким чином, учитель може індивідуально працювати з учнем, в той час коли інші виконують певне завдання.

 Читаючи дану статтю у вас напевно виникло питання, а чи можливо за допомогою даної програми проводити тестування знань учнів. Так, такий інструмент є в  NetOp School. На сьогоднішній день, проходження тестів з будь-якого навчального предмету для учнів є необхідним навиком для підготовки до ЗНО.

Тестовий редактор NetOp School надає можливість створювати тести десяти типів завдань. В будь-який час уроку, учитель, за допомогою  блоку NetOp School, який відповідає за тестування, відкриває тест на комп’ютері даного учня. Під час проходження тесту, на екрані монітора відображається список всіх запитань. Учень має можливість відповідати на запитання в довільній послідовності, в цей час учитель може спостерігати за проходженням тесту даним учнем. Результати тестування кожного учня зберігаються.

Працюючи з програмою NetOp School певний час, я зробив для себе висновок: дана програма має достатньо великі можливості для проведення сучасного уроку, на якому учням буде цікаво здобувати знання. 

Список використаних джерел:

  1. Шиман О.І. Використання сучасних інформаційних технологій. Навчально-методичний посібник [2-ге вид., допов. і переробл.] / О.І. Шиман. – Запоріжжя, «Просвіта», 2012. – 238 с
  2. Смирнова-Трибульська Є.М. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності вчителя. Посібник для вчителів / Є.М. Смирнова-Трибульська, наук. ред. М.І. Жалдак. – Херсон: Айлант, 2007. – 560 с.
  3. Паращенко Л.І. Тестові технології у навчальному закладі: Методичний посібник. / Л.І. Паращенко, В.Д. Леонський, Г.І. Леонська – К.: ТОВ «Майстерня книги», 2006. – 217 с.