КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ, ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІК

Валентина КриволаповаКриволапова В.Д.,
вчитель математики та інформатики Созонівського навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Квадратична функція, її властивості та графік.
(урок алгебри у 9 класі)

Мета уроку: 
навчальна:

  • ввести означення квадратичної функції; сформувати вміння учнів будувати графік функції y=ах2 + вх + с(а><0);
  • розвивати навички розпізнавати квадратичну функцію серед інших елементарних функцій, знаходити координати вершини параболи та напрям віток графіка квадратичної функції, виконувати побудову графіка за визначеним  алгоритмом;
  • повторити загальні властивості функцій, а також схеми виконання 
  • основних видів геометричних перетворень графіків функцій;

розвивальна:

  • розвивати пізнавальний інтерес до алгебри;
  • розвивати логічне, абстрактне мислення;

виховна:

  • сприяти підтримці на високому рівні загальної працездатності до навчання;
  • виховувати спостережливість, кмітливість.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Наочність та обладнання:  підручник Алгебра 9 клас Г.П.Бевз, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація, програмне забезпечення Graphics, опорний конспект, доступ до мережі Інтернет для виконання вправ на сервісі LearningApps.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

При підготовці публікації використані скриншоти з авторської розробки.

Оригінал за посиланням: – Оригінал