КВАЛІМЕТРИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ОКРЕМИХ НАПРЯМКІВ ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМОК.

Правий Віктор Павлович  Правий Віктор Павлович,
  Заслужений працівник освіти України,
  директор Користівської загальноосвітньої
  школи І-ІІІ ступенів Олександрійської районної
  державної адміністрації Кіровоградської області 

 

КВАЛІМЕТРИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ОКРЕМИХ НАПРЯМКІВ ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ.
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМОК
.

   Анотація.
  Моніторинг і кваліметрія допомагають адміністраторам навчального закладу досліджувати і оцінювати процес підготовки учнів до уроків. Контроль повинен бути ціленаправлений, плановий, охоплювати всі сторони навчального процесу. Враховуючи профільну і допрофільну підготовку учнів, прийнятими напрямками диференціації, самого профілю, директору інколи складно аналізувати із єдиними підходами уроки різних напрямків. Профіль має свою особливість та специфіку; в статті запропоновано аналіз уроків художньо-естетичного напрямку.

Ключові слова: кваліметричний моніторинг, кваліметрична картка, методи контролю.


      Робота директора закладу складна і багатогранна: діяльність, в якій поєднуються аспекти організаційного, педагогічного, соціального, психологічного та технічного характеру. Управління школою являє собою процес переробки інформації, який включає три основних етапи:

  1. Збір інформації про навчально-виховний процес;
  2. Переробка інформації, її осмислення;
  3. Прийняття управлінського рішення (частіше всього наказу по школі).

    Управління школою – це активна взаємодія директора школи з усіма учасниками навчально-виховного процесу, громад кістю, керівництвом освітньої галузі на вищих щаблях.
       Наш земляк, видатний педагог В.О. Сухомлинський писав: «Керівництво школою – це насамперед педагогічне   керівництво і лише поряд з цим – адміністративне».
     Однією з основних функцій керівника закладу освіти є контрольно-аналітична діяльність – внутрішньошкільний контроль. Він повинен бути ціленаправленим, плановим, охоплювати всі сторони навчального процесу. Контроль дає можливість накреслити конкретні заходи по ліквідації знайдених недоліків.
   Важливим засобом отримання інформації є вивчення стану викладання предметів, рівня знань, вмінь та навиків учнів в процесі відвідування уроків. Тільки на уроці можна з’ясувати, яка загальна і педагогічна культура вчителя, його кругозір, підготовка, методика, наскільки раціонально організована розумова праця учнів, використання інноваційних технологій, рівень підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.
   Форми і методи контролю використані директором можуть бути різними. На мій погляд, одним з ефективних методів контролю за основними учасниками навчально-виховного процесу є кваліметричний контроль з використань карток контролю, які виготовлені завчасно за метою відвідування уроку. В зв’язку з профільною і допрофільною підготовкою учнів, введенням напрямків диференціації:

  1. Природничо-математичний;
  2. Філологічний;
  3. Суспільно-гуманітарний;
  4. Художньо-естетичний;
  5. Технологічний;
  6. Спортивний.

      Ускладнюється сам процес аналізу уроку за його профілем. Тому директору інколи складно аналізувати з єдиними підходами до уроків, наприклад, філологічного і спортивного рівнів. Кожен предмет, профіль має свої особливості і специфіку. І ці особливості треба обов’язково враховувати при аналізі уроків.
      Завдання директора школи – володіти сучасними методами контролю, уміло використовувати його для узагальнення, аналізу, висновків, пропозицій, написання на основі цього наказів.
       Пропонується вашій увазі моніторингові картки для уроків художньо-естетичного напрямку.

 

Моніторингова картка
загального аналізу уроку естетики

Дата  _________________                                                    Урок естетики

Вчитель ______________                                                      Клас_______

Тема уроку _______________________________________________________

                   _______________________________________________________

 

№ з/п

Що оцінюється

Бали

1. Оцінка діяльності вчителя на уроці.

1.1.

Формування в учнів емоційно-естетичного ставлення до дійсності, світоглядних орієнтацій.

 

1.2.

Формування в учнів особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва вітчизняної та зарубіжної художньої літератури.

 

1.3.

Розвиток емоційно-почуттєвої сфери.

 

1.4.

Розвиток оригінального, асоціативно – образного мислення.

 

1.5.

Розвиток універсальних якостей творчої особистості.

 

1.6.

Формування знань і уявлень про естетику.

 

1.7.

Формування в учнів розуміння специфічних художньо – образної мови різних видів мистецтв.

 

1.8.

Формування здібностей до сприймання й інтерпритації естетичних смаків.

 

1.9.

Розширення естетичного досвіду, умінь і навичок.

 

1.10.

Виховання в учнів потреби в художньо – творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

 

2. Оцінка діяльності учнів на уроці, рівень естетичного виховання.

2.1.

Здатність учнів сприймати розуміти й відтворювати естетичні смаки.

 

2.2.

Здатність учнів висловлювати власне естетичне ставлення.

 

2.3.

Уміння і навики відтворення за зразком.

 

2.4.

Використання знань в проблемно-пошукових ситуаціях.

 

2.5.

Розуміння художньо-естетичних понять.

 

2.6.

Усвідомлене користування відповідною термінологією.

 

2.7.

Загальна естетична компетентність.

 

2.8.

Художньо-образне мислення учнів як інтегрований результат навчання виховання і розвитку.

 

 

Z = 24

К = S / 24 · 100%,     К=   /   · 100%,

К=       %

S =

 

Висновки, пропозиції: ______________________________________________

__________________________________________________________________

 

                 

 

            Моніторингова картка
                  загального аналізу уроку  образотворчого мистецтва

Дата  _________________                                Урок  образотворчого мистецтва

Вчитель ______________                   Клас _____________

Тема уроку _______________________________________________________

                   ______________________________________________________

Мета відвідування:

№ з/п

Що оцінюється

Бали

 

1. Робота вчителя на уроці.

1.1.

Створення емоційного настрою на уроці.

 

1.2.

Робота вчителя над формуванням творчого задуму.

 

1.3.

Розвиток умінь учнів висловлювати власне відношення до твору мистецтва.

 

1.4.

Розвиток умінь учнів дати власну художню оцінку твору мистецтва.

 

1.5.

Робота над засвоєнням спеціальних термінів.

 

1.6.

Робота вчителя над естетичним сприйняттям дійсності – вчити дітей бачити красу природи, міст, сіл, будинків, людини…

 

1.7.

Рівень поєднання художніх  образів і життєвих явищ.

 

1.8.

Рівень художньо-мистецького мислення.

 

1.9.

Рівень власних художніх вмінь та навиків.

 

1.10.

Психологічно – емоційна атмосфера на уроці.

 

 

Z = 30

К = S / 30 · 100%,    К=   /   · 100%,

К =         %

S =

2. Робота учнів на уроці

2.1.

Рівень відтворення художнього образу.

 

2.2.

Рівень сприйняття й відтворення візуального образу.

 

2.3.

Використання асоціативних зв’язків між творами образотворчого мистецтва.

 

2.4.

Висновки й узагальнення учнів щодо сприймання художніх образів.

 

2.5.

Рівень художньо – мистецького мислення.

 

2.6.

Творча реалізація задуму.

 

2.7.

Рівень художньо-мистецького мислення.

 

2.8.

Самостійність використання набутих художніх вмінь.

 

2.9.

Навички та власні здібності в художній діяльності.

 

 

Z =  27

К = S  /  27 · 100%,    К=   /   · 100%,

К =        %

S =

 

3. Організація уроку

 

3.1.

Підготовка робочого місця вчителя.

 

3.2.

Підготовка робочого місця учнів.

 

3.3.

Підбір репродукцій картин і зображень скульптур та предметів прикладного мистецтва.

 

3.4.

Сприйняття учнями розмірів наочних посібників.

 

3.5.

Освітленість та фон виучуваного об’єкта.

 

3.6.

Використання спеціальної підставки для предмету.

 

3.7.

Оцінювання робіт учнів.

 

3.8.

Коментування помилок при роботі  учнів.

 

3.9.

Відбір кращих робіт учнів для постійно-діючої виставки.

 

 

Z = 27

К = S  /  27 · 100%,    К=   /   · 100%,

К =         %

S =

 

Висновки: ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

            Моніторингова картка
                  загального аналізу уроку  етики

Дата  _________________                                Урок  етики

Вчитель ______________                                 Клас _____________

Тема уроку _______________________________________________________

                   _______________________________________________________

Мета відвідування: реалізація завдань естетичного виховання учнів.

№ з/п

Що оцінюється

Бали

 

1. Організація навчального процесу.

1.1.

Вчасність приходу вчителя на урок.

 

1.2.

Підготовка навчальної бази уроку.

 

1.3.

Зовнішня готовність учителя та учнів до уроку.

 

1.4.

Швидкість включення учнів в діловий ритм уроку.

 

1.5.

Загальний порядок в класі.

 

 

Z = 15

К = S / 15 · 100%,    К=   /   · 100%,

К =         %

S =

2. Оцінка змісту діяльності вчителя на уроці.

2.1.

Знання предмету і загальна ерудиція вчителя.

 

2.2.

Рівень тактовності і взаємин з учнями.

 

2.3.

Застосування вчителем проблемного навчання з етичним нахилом.

 

2.4.

Коментарі вчителя, що викликають позитивні емоції.

 

2.5.

Використання стимулюючого інтересу до навчання.

 

2.6.

Використання примусових моментів (нагадування про оцінку, нотації, зауваження).

 

2.7.

Дотримання педагогічного такту.

 

2.8.

Психологічний клімат на уроці (атмосфера радісного, щирого спілкування, ділового контакту, взаємоповаги, порозуміння).

 

2.9.

Дотримання на уроці ввічливості, поваги, чуйності, толерантності в стосунках з учнями.

 

2.10.

Використання модельованих ситуацій, орієнтованих на моральні цінності.

 

2.11.

Ступінь естетичного впливу на учнів засобами уроку.

 

2.12.

Рівень розвитку на уроці волі, інтелекту, емоцій, мовлення, етичних стосунків.

 

 

Z =  36

К = S  /  36 · 100%,    К=   /   · 100%,

К =        %

S =

 

3. Оцінка основних характеристик учнів на уроці.

 

3.1.

Рівень володіння знаннями про людину й моральні взаємини в суспільстві.

 

3.2.

Рівень дотримання правил культури поведінки, етикету.

 

3.3.

Рівень умінь керуватися в поведінці, виявляти, ввічливість і повагу.

 

3.4.

Визначення ознак моральної поведінки.

 

3.5.

Моделювання ситуацій морально-етичного змісту вміння знаходження шляхів їх розв’язання.

 

3.6.

Обґрунтування власних етичних суджень.

 

3.7.

Порівняння й узагальнення явищ морально-духовного життя суспільства.

 

3.8.

Самостійність в оцінюванні моральних явищ, подій, вчинків.

 

3.9.

Оцінка життєвих ситуацій, вчинків людей, результати їхніх дій із позицій справедливості.

 

3.10.

Вміння оцінювати власну поведінку та поведінку товаришів із позицій моральності та громадянської активності.

 

 

Z = 30

К = S  /  30 · 100%,    К=   /   · 100%,

К =         %

S =

 

Висновки: ________________________________________________________

__________________________________________________________________