ЛУЇС ДЕ ГОНГОРА-Ї-АРГОТЕ «ГАЛЕРНИК». ВТІЛЕННЯ У ВІРШІ ПРОВІДНИХ ТЕМ БАРОКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ. СИМВОЛІКА ТВОРУ. ОБРАЗ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ.

ЛУЇС ДЕ ГОНГОРА-Ї-АРГОТЕ Вороніна​ Світлана Федорівна,
вчитель зарубіжної літератури,
ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 15
м. Олександрії Кіровоградської області

Луїс де Гонгора-ї-Арготе «Галерник». Втілення у вірші провідних тем барокової літератури. Символіка твору. Образ ліричного героя.

Мета:

 • навчальний компонент: вчити учнів визначати особливості розвитку сюжету, виявляти провідні теми, мотив, ідею поетичного твору; вчити визначати провідні ознаки бароко як художнього напряму в мистецьких творах;
 • розвивальний компонент: розвивати навички виразного читання віршованого твору; збагачувати словниковий запас учнів;
 • виховний компонент: сприяти вихованню любові до ближнього, почуття власної гідності, волелюбності, неприйняття будь-якого насилля над людьми, різного роду несправедливості.

Обладнання: портретне зображення Луїса де Гонгори-і-Арготе, презентація, зображення палаців Петергофа, Ермітажу у Петербурзі, тексти вірша «Галерник», учнівські презентації, мультимедійне обладнання, ілюстрації архітектури бароко, аудіо записи музики Баха.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу на основі здобутих умінь і навичок.

Епіграфи: Спасіння – у добрі, спасіння – у любові,

І це стосується, напевно, нас усіх. В. Крищенко

В моїй душі, як в океані,

Надій розбитих скарб лежить. М. Лермонтов

 

Поки рабство буде захищати закон, доти і будуть жорстоке поводження і зневаження прав, даних Богом усім без винятку людям. Гаррієт Бічер-Стоу

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

 1. Буктрейлер. Зимовий царський палац у Петербурзі, Петергоф.
 2. Бесіда.
 • Що поєднує ці архітектурні споруди? Чи помітили ви їх схожість?
 • Чи можна припустити, що їх будував один архітектор? (Вони були побудовані у стилі бароко відомим архітектором італійського походження Франческо Бартоломео Растреллі.)
 1. Повідомлення про Растреллі (презентація).
 2. Вступне слово вчителя.

Філософи переконували, що Бог подарував людині розум і серце. Людина повинна осягнути навколишній  світ,такий загадковий і прекрасний. І людина захотіла зрозуміти закони світобудови,покластися на власний досвід. В історії людства розпочалася нова доба,сповнена протиріч,суперечливих думок та почуттів-бароко.

 1. Бесіда.
 • Що таке бароко?
 • Якими є характерні особливості доби бароко?
 • Якими є визначальні ознаки епохи бароко?
 • Якими були загальні прояви стилю бароко в культурі?
 • У чому полягають особливості проявів стилю бароко в літературі?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Робота з епіграфами.

Учитель звертає увагу на епіграфи, просить учнів виокремити ключові слова, пояснити власне розуміння епіграфів.

 1. Повідомлення теми й мети уроку. Вступне сово вчителя.

Сьогодні ми продовжуємо розкривати світоглядні позиції діячів бароко. Вивчаючи твори цієї доби, дивлячись на твори високого мистецтва, які здатні вплинути на життя людини, зробити її мужньою і благородною, ми сприймаємо мистецтво з трепетною душею та бажанням пізнати його закони. Ми ознайомимося з постаттю відомого представника барокової літератури. Це іспанський поет Луїс де Гонгора-і-Арготе.

 1. Перегляд презентації.
 2. Інтерактивна вправа «Літературна мозаїка».

Питання різного рівня складності, розміщені на кольорових смужках: зеленій (початковий та середній), жовтій (достатній), червоній (високий). Учні мають самостійно обрати для себе смужку певного кольору і дати відповідь.

На зеленій смужці:

 • У якій країні народився та жив Луїс де Гонгора-і-Арготе?
 • Що було улюбленою справою митця?

На жовтій смужці:

 • Про що писав у своїх творах автор? Назвіть відомі твори митця.

На червоній смужці:

 • Чи вважав він себе щасливою людиною? Чому?
 • Як використовує автор такі барокові засоби створення ліричного образу, як заглиблення у внутрішній світ?
 1. Робота з текстом вірша. Читання вірша учнем.

На галері, на турецькій

І до лави там прикутий,

Руки на весло поклавши,

Очі втупивши додолу,

Він, драгутівський невільник,

Біля узбереж Марбельї

Нарікав під звук суворий

Ланцюга й весла своїх:

«О святе іспанське море,

Славний береже і чистий,

Коне, де незмірна безліч

Сталася нещадь на морських!

Ти ж бо є те саме море,

Що прибоями цілує

Краю батьківського мури,

Короновані і горді.

Про дружину принеси ти

Вістку і скажи,чи щирі

Плач її і всі зітхання,

Що мені і тут лунають.

Бо якщо полон мій справді

Ще оплакує, як легко

Ти могло б південні води

Перлами перевершити!

Дай же, о криваве море,

Відповідь; тобі не тяжко

Це вчинити, якщо правда,

Що і води мають мову.

Але ти німуй, о море,

Якщо смерть її забрала;

Хоч цього не сміє статись,

Бо живу я поза нею,

Бо прожив я десять років

Без свободи і без неї

В вічній каторзі при веслах

Не вбиває сум нікого».

Враз потужно розгорнулось

Шестеро вітрил галерних,

І звелів йому наглядач

Всю свою ужити силу.

Словникова робота.

Галерник – невільник, що веслує на галері.

 1. Бесіда за змістом прочитаного.
 • Яким голосом і з якою інтонацією варто читати цей вірш?
 • З яким настроєм потрібно прочитати твір?
 • Що означає вислів «суворе життя»? (Тяжке, несправедливе, бідне, злиденне…)
 • Що потрібно робити, аби воно таким не було? (Не падати духом, любити життя…)
 1. Повторне самостійне читання вірша учнями.

Аналіз вірша за планом

 1. Тема вірша (драматизм духовного життя, людина і доля, блукання людини у Всесвіті).
 2. Жанр (ліричний вірш).
 3. Художні засоби: епітети (звук суворий, славний і чистий), метафори («Ти могло б південні води перлами перевернути»), порівняння (перлами).
 4. Поетичні образи (Галерник, ліричний герой, наглядач, море).
 5. Настрій, почуття, переживання ліричного героя (настрій сумний, герой стурбований суворим життям).
 6. Тон вірша (пригнічений та сумний).
 7. Головна думка.
 8. Ваші враження від поезії. (Завдання для груп.)
 1. Бесіда.

Композиція вірша:

 • На скільки частин умовно можна поділити вірш «Галерник»? (На три.)
 • Які? Чому?
 • Про що йдеться в першій частині? Про яку драму? (Про галерника на турецькому човні.)
 • До кого чи до чого герой звертається у другій частині вірша? (До моря.) Чому?
 • Яке воно для героя? (Святе.) Чому? (Прибоями цілує краю батьківського мури.)
 • Що важливе для героя? (Звістка про дружину.)
 • За якою умовою це важливе? (Якщо полон мій справді ще оплакує.)
 • Про що розповідається в третій частині? (Звелів йому наглядач всю свою ужити силу.)
 • Які ноти переважають у вірші: оптимістичні чи песимістичні? Чому? Доведіть.
 1. Обговорення змісту епіграфів до уроку (Висловити власне розуміння.)

Складання сенканів. Робота в парах.

Галерник

Бароко

Сміливий, працелюбний

Несподіване, непередбачуване

Сумує, любить, просить

Вражає, дивує, стверджує

Він кохає свою дружину

Почуття в стані афекту

Невільник

Перлина

 1. Бесіда.
 • Що є ознакою бароко? (Контрастність.)
 • Що є характерним для поезії бароко? (Звернення до фігурної поезії, створення віршів у формі серця, хреста, зірки, колон, ромба тощо.)
 • Які асоціації виникають у вас зі словом «воля»? (Радість, щасливе сімейне життя, гарні плани на майбутнє, сміх, право на повноцінне життя, найбільший Божий дар.)
 • Які асоціації виникають у вас зі словом «неволя»? (Рабство, відчай, це потворне, жахливе, бездушне; неволя нищить, розлучає, мучить, відбирає життя.)

Висновок: у країні, де закони виправдовують існування невільників, господарі можуть, скориставшись своїми правами, робити жахливі з точки зору нормальної людини, речі: розлучати рідних, руйнувати щасливе сімейне життя в одну мить.

ІІІ. Домашнє завдання:

 1. Опрацювати матеріал підручника.
 2. Намалювати ілюстрацію до твору (за бажанням).
 3. Написати твір-мініатюру «Шляхи до волі галерника».
 4. Скласти ейдос-конспект за змістом вірша «Що живить людину?» (індивідуальне завдання).
 5. Знайти у тексті вірша та виписати художні тропи: метафори, епітети, уособлення.