МОДЕЛЬ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ УЧНІВ

ФОРМУВАННЯ КАЛІГРАФІЧНОГО ПИСЬМА УЧНІВ НА УРОКАХ КАЛІГРАФІЇ   
   Дюдюнова Тамара Андріївна,
   вчитель початкових класів
   Олександрівського навчально-виховного
   комплексу комунального закладу
   «Олександрівське навчально-виховне обєднання №2»

 

   МОДЕЛЬ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ ВПРОВАДЖЕННЯ
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ УЧНІВ

Урок Природознавства у 2 класі

   Анотація.
  Стаття  розкриває значимість впровадження компетентнісного підходу до навчання і виховання учнів, його провідні ідеї. Автор  знайомить з організацією  уроку  за моделлю змішаного навчання, подає приклад проведення уроку у вигляді ротації за станціями.

Ключові слова: компетентнісний підхід, змішане навчання, ротації за станціями, природознавство, 2 клас.

    Компетентнісний підхід у шкільному навчанні є інноваційним засобом його модернізації. Це зумовлено проблемами досягнення більш якісної освіти не загалом для системи, а для кожного учня. Коротко можна визначити, що компетентнісна освіта — особистісно-діяльнісна. Звичний результат навчання: «знаю що…», змінюється у напрямі «знаю як…».

В основі реалізації провідних ідей компетентнісного підходу лежить:

• акцентуація уваги на результатах навчання, причому як результат розглядається здатність учня діяти у різних проблемних ситуаціях, а не обсяг засвоєної інформації;
• реалізація результативно­-цільової спрямова­ності навчального процесу, управління яким передбачає поетапні дії вчителя та учнів із метою досягнення нормативно визначеного результату кожного навчального кроку для кожної складової предметної компетентності;
• розроблення та впровадження інтерактив­них та інформаційно­-комунікаційних технологій у процес навчання;
• нова акцентуація в діяльності вчителя, що визначається перерозподілом пріоритетів його функцій — від інформаційної до організаторської, консультативної, управлінської;
• зміна пріоритетів в учнівській діяльності — вона має бути активною, передбачати самостій­ну й самоосвітню роботу;
• модернізація нормативного та науково­ методичного забезпечення.

     Сенс реалізації компетентнісного підходу полягає у розвитку в учнів здатності самостійно вирішува­ти проблеми в різних сферах і видах діяльності на основі використання отриманих знань і власного досвіду.
     Сутність організації процесу навчання поля­гає у створенні умов для формування в учнів досвіду самостійного розв’язування пізнавальних, комунікативних, організаційних та інших проблем. Оцінка навчальних досягнень учнів ґрунту­ється на аналізі динаміки рівнів освіченості, до­сягнутих ними на кожному з етапів навчання.
     При компетентнісному підході на одне з перших місць виходять особистісні якості, що дозволяють людині бути успішними в суспіль­стві. З цього погляду перевагами застосування в процесі навчання активних (метод проектів, ситуаційний аналіз, технології портфоліо тощо), а також групових і колективних методів на­вчання є:

• розвиток позитивної самооцінки, толерант­ності та емпатії, розуміння інших людей і їх потреб;
• пріоритетна увага до розвитку умінь співп­раці, а не конкуренції;
• забезпечення можливості для учнів, чле­нів групи та їх учителів, визнавати і цінувати вміння інших, тим самим, отримуючи підтвер­дження почуття власної гідності;
• розвиток умінь слухати та спілкуватися;
• заохочення новаторства і творчості.

      Реалізувати компетентнісний підхід, на мою думку, допоможе модель змішаного навчання. Змішане навчання – це поєднання онлайн та офлайн-навчання. Під навчанням онлайн  мається на увазі навчання учня за комп’ютером. Під навчанням офлайн – взаємодію учня з вчителем та однокласниками по проекту. Формати офлайн навчання включають роботу у групових проектах, індивідуальні консультації, лекції, дискусії та інші дії, що відбуваються в реальному часі без посередництва технологій.
      При змішаному навчанні теорія, яку учень опрацьовує онлайн (чи то у формі самостійного прочитання матеріалів, чи при перегляді демонстраційних відео, чи при перегляді відеозапису лекції вчителя, чи у формі гри), знаходять своє застосування офлайн (тобто у приміщенні школи під час занять). Всі заняття, що відбуваються в школі мають поєднуватись та на практиці закріпляти знання, здобуті учнем при самостійній роботі онлайн.
      Однією з моделей змішаного навчання є «Ротація за станціями». В моделі ротації станцій клас поділяється на групи, які переходячи по станціях опановують навчальний матеріал. Частина школярів починає працювати під керівництвом учителя, тоді, коли інші учні виконують практичні завдання в групах або працюють онлайн. Потім групи змінюють зони. Для прикладу, група, яка працювала з учителем, переходить до практичної діяльності. Останньою зоною цієї групи буде зона онлайн, де діти займаються за комп'ютерами або планшетами.
      Пропоную до Вашої уваги урок природознавства у 2 класі, побудований за принципом моделі змішаного навчання ротації за станціями. Діти об'єднані в 4 групи.

Тема уроку: Гриби: їстівні та отруйні. Правила збирання    грибів. Практична робота «Розпізнавання їстівних та отруйних грибів за наочністю».

Мета:  1. Формування  ключових  компетентностей:

 • вміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності у  взаємодії,  докладати зусиль до досягнення результату,  доводити роботу до кінця;
 • загальнокультурна – дотримуватися норм мовленнєвої культури, опановувати  моделі  толерантної  поведінки; 
 • соціальна – здатність до співробітництва у групі, мобільність, уміння адаптуватись та виконувати різні функції у колективі;
 • здоров’язбережувальна – знати правила безпечної роботи з комп’ютером, з приладами практичної роботи;
 • громадянської  компетентності – шанобливе  ставлення  до  людей,  які  тебе  оточують;
 • інформаційно-комунікаційна – уміння використовувати джерела інформації.

2. Формування предметних  компетентностей:

 • сформувати в учнів уявлення про гриби;
 •  навчити розрізняти їстівні і неїстівні гриби;
 •  розвивати пізнавальну активність дітей, уміння спостерігати;
 •  виховувати повагу і любов до природи, культуру поведінки.

Обладнання: комп'ютер, розвивальний мультфільм «Шишкина школа. Природознавство. Гриби»,  підручники, зошити з друкованою основою, ілюстрації  грибів, м'ячик, стікери-грибочки, Пам'ятка грибнику (по кількості учнів у групі), завдання-інструкції для роботи на станціях, два кошики, матеріали та інструменти для створення аплікації: кольоровий папір, клей, ножиці, прості олівці, основа під аплікацію, коробка для сміття.

Тип  уроку:  урок  вивчення  нового  матеріалу.

Особливості  проведення  уроку: урок  з  використанням  моделі змішаного навчання – ротації за станціями.

                                        Хід  уроку

 1. Організаційний момент

Всі  почули  ви  дзвінок.
Він  покликав  на  урок.
Кожен  з нас  приготувався,
На  перерві  постарався.

     Емоційна  настанова

– Сьогодні ви працюєте в групах, які самі створили. Тож, візьміться  за  руки,  тепло  долонь  і  усмішку  передаймо  один  одному.

Організаційна настанова
    На уроці ми з вами попрацюємо за станціями. Кожна станція позначена відповідним кольором. На кожній станції вам необхідно виконати певну роботу. Працюючи , потрібно пам'ятати про час: він швидко закінчується. Коли час закінчується, вам необхідно залишити місце роботи і перейти до іншої станції. Якщо ви виконали завдання на станції раніше визначеного часу, що робити? Так, можна допомогти своєму товаришу по групі.

II. Актуалізація опорних знань

1. Робота над загадкою

І великі, і малі
Повдягалися в брилі,
І дощу ці одноніжки
Не бояться ані трішки.
Ліс — улюблений їх край.
А як звуться, відгадай! (Гриби)

— Які слова допомогли назвати відгадку?

— Звісно, багато хто з вас знає не лише назви грибів, але й може відрізнити різні гриби один від одного.

2. Гра з м'ячем «Назви слово»

— А тепер пригадайте назви грибів. По черзі кожна група говорить назву гриба і передає м'яч іншій групі. Будьте уважні – повторюватись не можна! Якщо всі відомі назви ваша група вже назвала, то пропускаєте хід.
— Усі гриби, що ви назвали, можна розділити на дві групи. Які?

 1. Повідомлення теми і мети уроку

   

  1. Прогнозування теми та очікувань від уроку

— Молодці! А чи зможете ви самі озвучити тему нашого уроку?
— Що ви чекаєте від уроку? Щоб хотіли дізнатися чи навчитися? Запишіть коротко свої очікування на стікерах-грибочках та «покладіть» до кошика на дошці.

 1.  Повідомлення теми уроку

— Так, сьогодні ми більше дізнаємося про гриби, за малюнками будемо розрізняти їстівні та отруйні, а також будемо вчитися їх правильно збирати.

 1. Мотивація навчальної діяльності

— А навіщо нам ці знання? Де вони нам стануть у нагоді?

 1. Вивчення нового матеріалу

 Ротація за станціями. Робота в групах. Час роботи на станції – 7 хв

 • Червона.
  Діти працюють онлайн. Вони переглядають розвивальний мультфільм «Шишкина школа. Гриби» https://www.youtube.com/watch?v=tnijkJc9JnQ

Завдання:

 1. Перегляньте мультиплікаційний фільм «Шишкина школа. Гриби»
 2. Поміркуйте, до якої групи віднести гриби: це тварини чи рослини?
 •  Зелена.
  Робота з учителем.
 1. Ознайомлення з їстівними грибами за ілюстрацією підручника.
  — Розгляньте малюнки на с. 45. Які із цих грибів вам відомі?
 2. Пояснення вчителя про будову гриба та значення грибниці.
  — Розгляньте на малюнку на с. 46 добре всім відомий білий гриб. На малюнку показана будова гриба. Покажіть плодове тіло гриба. З чого воно виростає? На що схожа грибниця? Яка головна частина кожного гриба? Де вона розташована в ґрунті і яке має значення?
  — Чому збираючи гриби, не можна виривати гриб з грибниці?
  — Запам’ятайте, гриби не належать ані до рослин, ані до тварин. Це окрема група організмів. Для багатьох грибів домівка — ліс.
 3. Ознайомлення з отруйними грибами за ілюстраціями підручника.
  — Які отруйні гриби ви знаєте?
  — Розгляньте малюнки отруйних грибів на с. 47. Запам’ятайте їхні назви та ознаки.
 4. Вивчення матеріалу за підручником (с.47)
  — Прочитайте, як відрізнити отруйні гриби від їстівних?
  — Який гриб найнебезпечніший? Чому?
 5. Опрацювання Пам'ятки грибника:

Пам'ятка грибника

 1. Незнайомі гриби та неїстівні не чіпай!
 2. Гриб обережно зрізуй ножем, щоб не пошкодити грибницю
 3. Сухе листя і мох не перевертай, щоб грибниця не пересихала.
 4. Отруйні гриби не ламай і не збивай!
 5. Дотримуйся цих правил і будеш лісові другом!
 • Синя.

Практична робота: Розпізнавання їстівних та отруйних грибів за наочністю

Завдання:
1.  Розгляньте ілюстрації грибів. Розкладіть їх у два кошики: їстівні та отруйні.
2. Виконайте завдання в зошиті на сторінці 16, вправи 1-3.

 • Жовта.

Творча робота: виготовлення колективної аплікації 

 •  

  1. Із кольорового паперу виготовте спільну колективну аплікацію «Портрет грибочків»
  2. Приберіть після себе робоче місце.
   IV.  Рефлексія

1. Гра «Їстівне — неїстівне»
Учитель вимовляє назви грибів. Якщо гриб їстівний, діти плескают у долоні. Якщо гриб неїстівний — тупотять. (Маслюк, мухомор, опеньки, білий гриб, бліда поганка, несправжні опеньки, сироїжки, груздь, підосичник, підберезник)

2. Зворотній зв'язок
— Давайте зазирнемо до нашого кошика з грибочками, який ми зробили на початку уроку. Чи не потрапив туди випадково неїстівний гриб? Чиї очікування  справдилися? Хто не отримав відповіді на своє запитання?

 1. Підведення підсумків

Бесіда:
— Яку нову інформацію ви отримали сьогодні на уроці?
— Чи корисний для вас був цей урок?
— З чим найбільше сподобалось працювати?
— Яке головне правило грибника?

Домашнє завдання: ознайомити батьків з Пам'яткою грибника (с. 48) та будовою гриба.
 

Список використаних джерел

1.      Глобін О., Бурда М., Вашуленко О., Хмара Т. Концепція реалізації компетентнісного підходу в навчанні математики в основній школі//Математика  в  рідній школі. – 2015. – №6
2.      Завалій Д. Навчання в школі + онлайн-навчання = змішане навчання http://www.prosvitcenter.org/uk/navchannya-v-shkoli-onlayn-navchannya-zmi/
3.      Окулова О. "Змішане навчання" Інтегрований урок в моделі "ротація за станціями"//https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=XamGI
4.      Чернишов О., Чернікова Л. Впровадження компетентністно зорієнтованого підходу// http://ru.osvita.ua/school/method/1007/
5.      Чугай  О.Ю. Змішане або гібридне навчання як трансформація традиційної освітньої моделі// http://confesp.fl.kpi.ua/node/1268