НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ІЗ ТОЧКИ ЗОРУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІМЕТРІЇ

pravfotoПравий В.П.,
Директор Користівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Олександрійського району Кіровоградської області,
Заслужений працівник освіти України

 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ІЗ ТОЧКИ ЗОРУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІМЕТРІЇ

 

Анотація. Педагогічна кваліметрія як система оцінювання педагогічних параметрів і характеристик може також використовуватися для досліджень навчально-виховного процесу як такого. Особливий інтерес для адміністратора і вчителів є дослідження знань, умінь і навичок учнів на переході з початкової школи  до основної школи. В статті розкриті основні кваліметричні виміри навчально-виховного процесу в 4 класі (початкова школа) та в 5 класі (основна школа). На основі порівняння кількісних показників і не тільки кількісних, робиться висновок про успішну чи неуспішну підготовку учнів до навчання в школі ІІ ступеня.

Ключові слова: педагогічна кваліметрія, моніторинг знань учнів, діагностування, якість знань учнів, навчально-виховний процес.

Термін «педагогічна кваліметрія» означає напрямок педагогічних досліджень, головним змістом якого є вимірювання та оцінка педагогічних параметрів і характеристик, інколи педагогічного процесу як такого. Легше досліджувати кваліметрично професійні якості педагога, рівень знань, вмінь, навичок учнів.  

Значно важче досліджувати кваліметрично педагогічний процес –    навчально-виховний процес за поставленою наперед метою.

Як діагностувати і виміряти педагогічний професіоналізм? Як виміряти якість знань учнів не на кінцевому етапі (ЗНО), а протягом навчального процесу, з метою їх коригування на основі досліджень? Як дослідити, проаналізувати навчально-виховний процес?

Відповіді на дані запитання можна отримати, дослідивши кваліметрично навчально-виховний процес при переході з початкової школи до основної. В часовому вимірі – це спостереження за одним і тим же класом протягом двох років, можна і протягом одного року (4 та 5 класи).

Особливо кваліметричний моніторинг є доцільним при оцінці навчальних досягнень учнів, а, отже, і якості роботи вчителя початкових  класів  при переході з школи І ступеня до школи ІІ ступеня. Це питання є болючим, як правило, оскільки в учнів змінюється стереотип навчальної діяльності, змінюється психологія (був один вчитель, а в школі ІІ ступеня – більше 10, збільшується кількість предметів, у кожного вчителя власні вимоги…).

Як відомо, за курс початкової школи учні пишуть державну підсумкову атестацію з основних предметів: української мови, математики. Тому їх і необхідно брати як предмети моніторингу.

За підсумками проведеної державної підсумкової атестації визначається середній бал учня як середнє арифметичне оцінок всіх предметів, фіксується бал з української мови, математики. Для всього класу визначається  % якості знань, % успішності класу.

У середніх числах вересня наступного року в 5 класі проводяться стартові контрольні роботи з цих предметів. Можна собі дозволити взяти декілька завдань із запропонованих для ДПА в 4 класу. За підсумками стартових контрольних робіт визначається рівень навчальних досягнень учнів із двох основних предметів навчального плану, що є основою для опанування інших предметів.

Метою проведення стартових контрольних робіт у 5 класі було виявлення фактичного рівня знань та на основі цього організації діагностично-корекційної роботи та більш частої адресної роботи з учнями. І, звичайно, директорські контрольні роботи, які проходять в кінці І семестру. Умови, завдання необхідно погодити з вчителем-предметником. Наслідки та підсумки таких контрольних робіт є третім кваліметричним виміром для аналізу динаміки процесу навчання учнів, а отже і роботи вчителів. За підсумками навчання в І семестрі визначається середній бал успішності – як середнє арифметичне оцінок всіх предметів. Для наочного зображення процесу необхідно побудувати таблиці.Pr_ kv1

Для конкретного аналізу заповнимо таблицю. За таких цифр висновки самі говорять про адаптацію учнів класу у ІІ ступені навчання. Можливими є  декілька категоричних висновків, які будуть характеризувати процес навчання в 4 класі (початковій школі) і в 5 класі лише на основі чотирьох основних кваліметричних досліджень:

 1. Вчитель початкових класів занадто необ’єктивно оцінював навчальні можливості учнів.
 2. У школі ІІ ступеня вчителі-предметники не врахували індивідуальних особливостей учнів даного класу, не надали необхідної допомоги.

Якщо ж рівні навчальних досягнень по кожному рівню різняться в межах 3-5 відсотків, то це говорить про досить успішну адаптацію учнів до ІІ ступеня навчання, про злагоджену, перспективну роботу вчителів початкової ланки навчання  і вчителів середньої школи.

Таким чином, для кваліметричного моніторингу навчальних досягнень учнів – процесу переходу зі школи І ступеня до школи ІІ ступеня –  необхідні чотири виміри:

     1)  державна підсумкова атестація з української мови та математики в 4 класі;

 1. оцінки 2-х предметів (українська мова та математика) стартових контрольних робіт в 5 класі;
 2. директорські контрольні роботи в 5 класі за І семестр;
 3. оцінки за І семестр навчання в 5 класі.

На основі лише 4-х основних моніторингових зрізів можна зробити висновок про підготовку учнів початкової школи до навчання в школі ІІ ступеня, рівень роботи вчителя початкових класів, рівень роботи вчителів – предметників в 5 класі; накреслити основні напрямки розвитку класу з врахуванням діагностично–корекційної роботи.

Кваліметричні показники навчальної роботи в порівнянні:Pr_ kv2

Порівняння кваліметричних показників середнього балу навчання з української мови.Pr_ kv3

Порівняння кваліметричних показників середнього балу навчання з математики.Pr_ kv4

Pr_ kv5Порівняння кваліметричних показників якості навчання (високий і достатній рівні)Pr_ kv7 Pr_ kv6

Порівняння кваліметричних показників успішності навчання (високий, достатній  і середній рівні)Pr_ kv9 Pr_ kv8

Порівняння кваліметричних показників початкового рівня знань у %.

На основі кваліметричних даних, адміністрації школи є можливість (і необхідність) видати накази. Приводимо два варіанти наказів за підсумками кваліметричних досліджень у 4 та 5 класах (І ступеня та ІІ ступеня навчання).

Варіант 1

Про порівняння рівня навчальних досягнень учнів в 4 та 5 класах

Згідно з перспективним планом роботи на ____ роки протягом травня ____року – грудня ____року (епізодично) були проведені моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів у вигляді державної підсумкової атестації (в 4 класі – ____н.р.), стартових контрольних робіт (у 5 класі, вересень ___року), директорських контрольних робіт та оцінок за І семестр _______ навчального року. Наслідки роботи вчителя школи І ступеня та вчителів школи ІІ ступеня такі:Pr_ kv10

На високому рівні в 4 класі навчалися 33% учнів. За підсумками моніторингу з української мови протягом навчання в 5 класі (І семестр) з високим рівнем успішності не було жодного учня. Це говорить про значно завищені оцінки у початковій школі. Як показали зрізи знань, проведені у вересні (стартові контрольні роботи) та у грудні (директорські контрольні роботи), оцінки значно різняться від оцінок за 4 клас та від результатів підсумкових за І семестр учнів 5 класу. Такі ж наслідки (приблизно) з моніторингу математики.

Порівняльний аналіз на основі моніторингу навчальних досягнень учнів 4 та 5 класів (рівні навчальних досягнень, % якості, % успішності, середній бал класу з основних предметів) дає можливість стверджувати про значні проблеми в навчальному процесі початкової школи (І ступінь навчання), класний керівник Іванова І.І.

Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ :

 1. Вчителю Івановій І.І.:
 • Указати на незадовільний стан підготовки учнів І ступеня навчання до навчання в школі ІІ ступеня;
 • Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, ознайомлюючись з періодичними виданнями;
 • Відвідати уроки колег школи, району.
 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Петровій О.М.:
 • Посилити контроль за роботою вчителя І.І.;
 • Надати методичну (постійну) допомогу в організації і проведенні уроків Івановій І.І.; 
 • Організувати практичні заняття  для вчителів математики та української мови з вчителями початкових класів з питань наступності у викладанні цих предметів;
 • Обговорити результати навчання учнів в 4 класі, І семестрі та підсумкових в 5 класі, спланувати заходи з покращення роботи вчителів початкових класів.
 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Петрову О.М.

Варіант 2

Про порівняння рівня навчальних досягнень учнів в 4 та 5 класах

Згідно з перспективним планом роботи на ___роки протягом травня ____ року – грудня ____року (епізодично) були проведені моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів у вигляді державної підсумкової атестації (в 4 класі – ____н.р.), стартових контрольних робіт (у 5 класі, вересень ____року), директорських контрольних робіт та оцінок за І семестр _____навчального року. Наслідки роботи вчителя школи І ступеня та вчителів школи ІІ ступеня такі:Pr_ kv11

Як бачимо з порівняльної таблиці на основі чотирьох кваліметричних досліджень, рівні навчальних досягнень учнів, % якості, % успішності, середній бал навченості з основних предметів майже зівпадають, знаходяться в межах допустимих значень – 5-7%. Це говорить про систематичну, наполегливу роботу вчителя 4 класу Іванової І.І. щодо надання учням міцних знань. Учні повністю підтвердили рівень знань в 4 та в 5 класах (І ступені та ІІ ступені навчання).

 Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

 1. Відзначити високий рівень результативності та підтвердження навчальних досягнень учнів з української мови та математики в 4 та в 5 класах.
 2. Відзначити послідовну та результативну роботу вчителя Іванової І.І. щодо забезпечення стабільних знань учнів із української мови та математики
 3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Петровій О.М.:

3.1. Вивчити досвід роботи вчителя Іванової І.І. щодо забезпечення стабільних високих показників навчальних досягнень учнів;

3.2. Пропагувати досвід роботи Івановій І.І. серед вчителів школи, району; 

3.3.Подати методичні напрацювання вчителя до одного з видавництв.

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.