ОБРАЗИ ПАВЛИКА І ЗАХАРКА ЯК ВТІЛЕННЯ ДОБРА І ЗЛА

ОІН - АВАТАРКА-2Ісаєнко Любов Олексіївна,
вчитель вищої категорії,
комунальний заклад
Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 93 імені В. В. Бондаренка»

ОБРАЗИ ПАВЛИКА І ЗАХАРКА ЯК ВТІЛЕННЯ ДОБРА І ЗЛА
за оповіданням «С. Черкасенка «Маленький горбань» 6 клас

Використано сучасні педагогічні технології, новітні форми навчання, кожний етап уроку спрямований на реалізацію мети та завдань уроку. Усі етапи уроку взаємопов’язані. Урок спрямовано на активну пізнавальну діяльність учнів, створення проблемної ситуації та спонукання учнів до її розв’язання, до пошукової роботи.

Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом С. Черкасенка; проаналізувати оповідання, з’ясувати його ідейно-тематичне спрямування; розкрити характер Павлика, його поведінку, вчинки, стосунки з іншими дітьми, ставлення до нього інших персонажів; розвивати культуру зв’язного мовлення учнів, уміння висловлювати власні думки, почуття, спостереження, робити висновки; сприяти вихованню почуття поваги і любові до творчості письменника, його героїв, до батьків, рідного краю.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет С. Черкасенка, збірки творів, текст оповідання «Маленький горбань», дидактичний матеріал, мультимедійні завдання.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Вступне сово вчителя про вічні категорії добра і зла.
 2. Обговорення щодо власного ставлення до складових категорій добра.
 3. Бесіда за проблемними питаннями.
 • Яку людину можна назвати красивою?
 • Чи варто на зло відповідати добром?
 • Чому в людських стосунках так багато зла?
 • Що, на вашу думку, може врятувати світ?

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Перевірка домашнього завдання.

Читання твору-мініатюри «Моє ставлення до Федька і Толі» (за оповіданням В. Винниченка «Федькохаламидник».

 1. Оголошення теми, мети і завдань уроку.

Учитель акцентує увагу на тому, що на уроці учні зможуть сформувати власні принципи, варто лише уявити себе на місці героїв оповідання.

 1. Прийоми «Мікрофон» і «Незакінчене речення».

Учні висловлюють власні думки стосовно героїв твору.

На мультимедійний екрані проектується прийом «Незакінчене речення»:

 • Я ставлюсь до Федька … , тому що … .
 • Я ставлюся до Толі…, тому що … .
 1. Узагальнювальна бесіда, що спонукає учнів до висновку на основі прийому «Незакінченого речення».
 • Якою повинна бути людина та її ставлення до інших? (Повернення до прийому «Мікрофон».)

На основі бесіди учні самостійно роблять висновки.

Висновки:

 • кожна людина для іншої повинна робити тільки добро;
 • потрібно завжди бути справедливим;
 • ніхто не повинен робити погані вчинки;
 • завжди пам’ятати «золоте» правило моралі;
 • контролювати вчинки і слова, щоб нікого не образити.

ІІІ. Засвоєння навчального матеріалу.

 1. Слово вчителя про С. Черкасенка.

Учитель зазначає, що творчість письменника була заборонена в минулому, а з років незалежності нашої держави відбулося повернення до спадщини С. Черкасенка.

 1. Повідомлення учнів про життєвий і творчий шлях письменника. Групова робота.

Кожна група мала випереджальне завдання:

Група «Біографи» повідомляє про життєвий шлях письменника.

Група «Географи» за допомогою карти, виготовленої учнями, знайомить із місцевістю, де проживав С. Черкасенко.

Група «Літературознавці» повідомляє про творчість письменника, демонструє збірки, до яких увійшли твори митця.

 1. Робота зі змістом оповідання «Маленький горбань».

Словникова робота.

Гра «Не перерви ланцюжок».

Кожна група по черзі називає незрозумілі слова з оповідання та пояснює їхнє значення з власного розуміння. Якщо одна група не може визначити значення слова за контекстом, тоді пояснюють учні іншої групи. Учитель акцентує увагу на правильних варіантах відповідей.

 1. Вибіркове та коментоване читання епізодів твору.
 2. Читання в особах епізоду, у якому герої оповідання висловлюють ставлення до живої природи.
 3. Сюжетно-рольова гра.

Інсценізація: дід приводить Захарка до Павлика для «розправи», а Павлик на зло відповідає добром.

 1. Проблемнопошукове завдання.
 • З’ясувати, чому це оповідання є важливим для прочитання.

Учні виконують завдання на картках.

Групова робота з картками.

Група І визначає тему твору.

Група ІІ характеризує головного й епізодичних героїв твору.

Группа ІІІ визначає основну думку твору.

Кожна група повідомляє результати пошукового завдання і на основі цього відповідає на запитання: «Чому оповідання є важливим для нашого прочитання?»

 1. Складання опорного конспекту «Стосунки Павлика з іншими героями твору».

На ультимедійному екрані спроектована опорна схема конспекту. Учні першої та другої груп у зошитах самостійно заповнюють опорну схему, а учні третьої групи отримують готові картки, розподіляють їх відповідно до образів і прикріплюють на дошці в опорну схему.

Взаємодоповнення.

 • Як же ставився Павлик до всіх, хто його оточував?
 • А як ставилися до нього?
 1. Словесне малювання образу Павлика.

Гра « Не перерви ланцюжок» (Кожна група називає по черзі риси характеру Павлика.)

IV. Закріплення знань, умінь і навичок учнів.

 1. Мінідискусія.

Прийом «Займи позицію – зміни позицію».

 • Чи правильно вчинив Павлик, відповівши на зло Захарка добром? (Учні обирають відповідь «Так» чи «Ні».)

Відповідно до цього вони групуються, записують щонайменше три аргументи на підтвердження думки.

У процесі обговорення можуть перейти до іншої групи, проте обов’язково мотивувати зміну позиції.

 1. Підсумкова бесіда. Експрес-опитування.

Складання відповідей на проблемні питання, поставлені на початку уроку.

V. Домашнє завдання.

Группа І: скласти цитатний план до образу Павлика.

Группа ІІ: скласти цитатний план до образу Захарка.

Группа ІІІ: скласти діалог «Моя зустріч із Павликом».

За бажанням: написати листа Захаркові.

Список використаних джерел

 1. Кривобокова А. І. Уроки української літератури в 6 класі / А. І. Кривобокова. – К. : Освіта, 2014. – 275 с.
 2. Меркулова Н. А. Навчальна практика. Методичні рекомендації / Н. А. Меркулова. – Х. : Ранок, 2012. – 104 с.
 3. Ржепецький Л. А. Спиридон Черкасенко: постать у вирі історії / Л. А. Ржепецький. – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2000. – 60 с.