ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕСТОВИХ ОБОЛОНОК ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

SverdlСвердликівська Г.М.,
викладач  фізики та астрономії Олександрійського медичного училища
викладач першої категорії

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕСТОВИХ ОБОЛОНОК ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Анотація: Все частіше в педагогічній діяльності викладача практикується використання технологій тестування. Це пов’язано з впровадженням ЗНО. Але проведення тестування на паперових носіях вже не цікаво ні учням ні студентам. Сучасне комп’ютерне тестування прийшло на зміну існуючому класичному тестуванню.

Ключові слова: електронні тестові оболонки, MyTest X, створення електронних тестів, проведення комп’ютерного тестування, приклади створення завдань.

Моніторинг якості навчання є однією з найважливіших складових сучасного навчально-виховного процесу й базується на ефективній організації контролю у процесі засвоєння змісту навчання. У системі моніторингу якості тестовому контролю відводиться особливе значення, оскільки він дозволяє отримати найбільш оперативну та достатньо об’єктивну оцінку навчальних досягнень. При цьому особливу роль в тестовому контролі відіграє застосування можливостей, що надають інформаційно-комунікаційні технології. [4]

Контроль рівня знань є однієї з основних складових процесу навчання. Він виконує у навчальному процесі контролюючу, навчаючу, діагностуючу, виховну, мотивуючу та інші функції. Для управління навчальним процесом на різних етапах педагог постійно повинен мати відомості про те, як ті, хто навчається, сприймають та засвоюють навчальний матеріал. Основною формою контролю у сучасному навчальному процесі є тестування. [4]

На сьогоднішній день існує багато електронних тестових оболонок для проведення тестування учнів та студентів.

Вже багато років я використовую різноманітні тестові оболонки. Під час роботи над тестами я випробувала багато програм і зупинилася на тій із них, яка на мій погляд найбільше підходить для предмету, який я викладаю.  Особливості предмету фізики полягають в тому, що потрібна програма в якій можливе розміщення графіків, малюнків, рисунків, співставлення запитань та відповідей, встановлення порядку слідування, тобто передбачає потребу в різноманітності форм представлення контрольних завдань.

MyTest X – це система програм для створення електронних тестів, проведення комп’ютерного тестування, збір та аналіз результатів.

Дана програма складається з 3-х модулів: модуль тестування (MyTestStudent), редактор тестів (MyTestEditor), журнал тестування (MyTestServer). Це дає змогу викладачеві в редакторі тестів створювати редагувати та форматувати тести (шрифт, колір, фон, списки, формули, вставляти малюнки та ін.). Модуль тестування використовується для проходження тестів студентами та учнями. А в журналі тестування викладач спостерігає список студентів, які відповіли на запитання тесту, та виставлену їм оцінку.

Програма MyTestX містить 9 типів завдань:

  • одиночний вибір;
  • множинний вибір;
  • встановлення порядку слідування;
  • встановлення відповідності;
  • встановлення істинності чи хибності тверджень;
  • введення чисел;
  • введення тексту;
  • вибір місця на зображенні;
  • перестановка букв.et

Така кількість типів завдань дає можливість викладачеві підібрати різноманітні запитання, а також достатню кількість варіантів відповідей до них. Наприклад, в завданнях одиночний вибір, множинний вибір, встановлення порядку слідування, встановлення істинності чи хибності тверджень, можна підібрати до 10 включно варіантів відповіді, а в інших завданнях є можливість підібрати до 5 варіантів відповіді. Цього достатньо для створення якісного тесту.

У даної програми багато переваг.

Час проходження тесту можна змінювати, а також змінюється час на відповідь одного завдання тесту.

Система оцінювання задається при створенні тесту і може бути довільною від 2 до 100, а також зараховано/не зараховано, отже вона може бути і 12 бальною, і 5 бальною, що дає змогу використовувати дану тестуючу програму в різних навчальних закладах.et1Під час проходження тесту, студенти знаходяться рядом біля комп’ютерів і є можливість підглянути на монітор сусіднього комп’ютера, для цього в програмі MyTestX є, дуже потрібне, перемішування завдань, а також відповідей.  Здається, що у кожного студента зовсім інші завдання тесту, що спонукає його не підглядати до сусіда, а самому думати  і відповідати на запитання. А  під час повторного проходження тесту, завдання і відповіді знову розміщуються в довільному порядку.

Програма містить 4 режими тестування: навчальний, штрафний, вільний, монопольний. Наприклад, у вільному режимі можна відповідати на питання в будь-якій послідовності, переходити (повертатися) до будь-якого питання самостійно.

У своїй роботі я найчастіше використовую навчальний режим. Мені він подобається тим, що студенти не просто проходять тест і отримують оцінку, а зразу, нажавши кнопку «далі», знають чи правильну відповідь вони дали, якщо ж відповідь не вірна, то програма обов’язково покаже правильну відповідь, тобто виводиться повідомлення про помилки допущені студентами. Виділена іншим кольором вірна відповідь змушує її прочитати, а прочитавши студент уже навчається, а не лише здає на оцінку вивчений матеріал. Я створювала тести в різних режимах, студенти їх здавали, а проаналізувавши прийшла до висновку, що навчальний режим можна використовувати і як контролюючий.

В даній програмі є можливість створити тест на будь-яку кількість завдань, а потім задати ту кількість, яку викладач бажає дати студентам. Наприклад в тесті 15 запитань, а студенти отримають лише будь-які 10.et2Також програма MyTestX містить захист паролями. Завдяки даному захисту ніхто крім викладача не може змінити сам тест, без дозволу пройти тест, переглянути результати та змінити їх.et3Якщо є можливість використовувати комп’ютерну мережу, то зручно користуватися журналом тестування. На моніторі, після проходження тесту, студент бачить свою оцінку, але всі оцінки групи відправляються в журнал тестування, їх можна роздрукувати. А також є можливість роздавати на комп’ютери студентів тести, тобто самі тести знаходяться на комп’ютері викладача у відповідних папках, по групах та темах. Це значно полегшує роботу викладача.et4Розглянемо приклади створення завдань тестів в даній програмі.

На рисунку викладачеві потрібно виділити область правильної відповіді, при проходженні тесту студент вказує на рисунок з правильною відповіддю, при цьому він ставить точку в будь-якому місці виділеної області.et5Так виглядає запитання на встановлення відповідності. Студентам потрібно встановити відповідність назв законів та їх математичних формул.

et6Проведення тестування студентів за допомогою програми MyTestX зацікавлює та спонукає до навчання. За всі роки, що я працюю з цією програмою, кожного разу студенти з бажанням здають тест за допомогою комп’ютера, оскільки їм це цікаво на відміну від тестів на паперових носіях.

Дана тестова оболонка може бути використана вчителями загальноосвітніх шкіл, викладачами ВНЗ, студентами, школярами.

Програма MyTestX поширюється безкоштовно. Вона працює з ОС Windows 2000,  XP, Vista, Windows 7.

Автор програми: Башлаков Олександр Сергійович
Сайт автора: http://www.klyaksa.net
Офіційный сайт програми MyTest: http://mytest.klyaksa.net
Форум: http://www.klyaksa.net/forum/index.php?topic=235&mode_forum=posts

Список використаних джерел:

1. Булах І. Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів): дис. доктора пед. наук : 13.00.01 / Булах І. Є. ; Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка. – К., 1995. – 430 с.

2. Мокров О. М. Тестовий контроль теоретичних знань студентів інститутів фізичної культури : автореферат дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Мокров О. М. – Xарків, 1995. – 23 с.

3. Солодка Т. В. Контрольное тестирование как метод контроля за

результатами учебной деятельности студентов : дис. … канд. пед. наук :

13.00.01 / Солодка Т. В. – Xарків, 1994. – 170 с.

4. Лопай С. А., Шипілов А. В. Тестова оболонка для автоматизованого контролю навчальних досягнень. Україна, м. Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Електронний ресурс.