Хмарні технології в освіті: Microsoft, Google, IBM

Буртовий С. В., 
завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти комунального  закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук

Хмарні технології в освіті: Microsoft, Google, IBM

На сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, формування ефективного освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей майже не можливе без застосування нових сучасних Web-технологій. Використання Web-технологій, безперечно позитивно впливає як на сам процес (формування освітнього середовища) так і на його результат  (навчально-дослідницька діяльність дитини у цьому середовищі).

Вимоги суспільства, до якості надання освітніх послуг, постійно змінюються і сучасна школа, в першу чергу, повинна реагувати на ці зміни. Освітнє середовище навчального закладу повинне забезпечувати всебічний розвиток особистості, розвивати її критичне мислення, формувати вміння вирішити нестандартну проблему, вдало використовувати сучасні засоби інтернет-комунікації. Тому сформувати ефективне інформаційно-освітнє навчальне середовище без використання сучасних Web-додатків сьогодні просто неможливо.

         Новим еволюційним етапом розвитку сучасних  інтернет-технологій стала технологія хмарних обчислень (Cloud computing). Технологію хмарних обчислень (Сloud computing) фахівці визначають як динамічно масштабованну інтернет-технологію з можливістю вільного доступу до інформаційних обчислювальних ресурсів у вигляді сервісів, що надаються за допомогою мережі. [4]  Вперше термін (Сloud computing) використав Рамнат Челлаппа (Ramnath Chellappa) в 1997 році під час своєї лекції. "Технологія хмарних обчислень – нова обчислювальна парадигма, при якій межі обчислювальних елементів залежать від економічної доцільності, а не тільки від технічних обмежень". [3, с. 17]

         Сloud computing  – це технологія, яка надає користувачам мережі Інтернет можливість доступу до комп’ютерних ресурсів віддаленого Web-сервера та використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса. 

Світовий досвід впровадження та використання хмарних технологій свідчить про його перспективність  використання і у вітчизняній системі освіти. Впровадження технології хмарних обчислень у навчально-виховний процес освітнього закладу має ряд переваг:

·        безкоштовне використання програмного забезпечення;

·        мобільність у роботі та універсальність доступу до інформації (відсутність прив’язки до робочого місця, доступність з різних пристроїв);

·        захист персональних даних та розмежування доступу до спільної інформації;

·        відсутність технічної підтримки роботи платформи та попереднього налаштування;

·        можливість впровадження нових інтерактивних форм роботи.

На сьогоднішній день, в україномовному сегменті мережі Інтернет, найбільшою популярністю серед освітян користуються сервіси хмарних обчислень наступних корпорацій: Microsoft, Google та IBM. Саме ці корпорації дозволяють організувати швидке впровадження технологій хмарних обчислень у навчально-виховні процеси освітніх закладів.  Microsoft, Google та IBM, постійно удосконалюють свої службові сервіси хмарних технологій. Потужний інструментарій та інноваційні функціональні можливості освітніх хмар, дозволяють сучасним педагогам використовувати ці технології у своїй професійній діяльності максимально ефективно.

Microsoft, для впровадження хмарних технології у систему навчання, пропонує ряд інструментів що базуються на спільній взаємодії вчителя та учня (пакет Microsoft Office 365): система електронної пошти, інтерактивні календарі, контакти Outlook Line,  веб-додатки та архіви SkyDrive, систему обміну миттєвими повідомленнями Lync Online, мінісайти, тощо. Служба Microsoft Office 365 може підтримувати як персональне використання онлайнових інтерактивних додатків, так і їх корпоративне використання десятками тисяч користувачів.

Google, для впровадження хмарних технології у систему навчання, пропонує сучасний інструмент побудови навчальних порталів – службу Google Apps for Education. Google Apps – це набір хмарних служб, які допоможуть викладачам і учням продуктивно працювати і спілкуватися, де б вони не знаходилися і якими б пристроями не користувалися. Прості в налаштуванні, використанні та управлінні інструменти (електронна пошта, календар, онлайнові документи та інтерактивні додатки) дозволять зосередитися на тому, що дійсно важливо.

         IBM, для впровадження хмарних технологій у систему навчання, пропонує програмне забезпечення IBM Collaboration Solutions. Програмне забезпечення IBM Collaboration Solutions (раніше Lotus) надає своїм користувачам можливість швидкого впровадження у навчально-виховний процес сучасних інноваційних рішень: інтерактивне спілкування (електронна пошта, онлайн-спільноти, колективні сховища знань), спільне використання онлайнових додатків (календар, веб-конференції, спільні документи), мобільність (робота в будь-якому місці за допомогою вибраних портативних пристроїв навіть без постійного підключення до мережі Інтернет).

З огляду на вищезазначені переваги технологій хмарних обчислень у навчально-виховному процесі освітнього закладу  можемо зазначити, що сучасні освітні середовища повинні бути хмаро орієнтовані. Формування саме хмарно орієнтованого освітнього середовища найбільш позитивно вплине на організацію навчально-виховного процесу в освітньому закладі, створить оптимальні умови для підвищення мотивації учнів до їх навчально-дослідницької діяльності.

Блог автора: Буртовий Сергій Вікторович

Список використаних джерел

  1. Tejaswi Redkar, Tony Guidici. Windows Azure Platform. Second edition: Apress, 2011. – 650 p.
  2. IBM Cloud Academy. [Электронный ресурс]: (портал компании IBM) http://www.ibm.com/solutions/education/cloudacademy/us/en – Заголовок з екрана.
  3. William Y. Chang, Hosame Abu-Amara, Jessica Sanford. Transforming Enterprise Cloud Services. Springer, 2010. 428 p.
  4. Michael Miller. Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the Way You Work and Collaborate Online. Que Publishing, 2008. – 312 р.