Хмарні технології в освіті: Microsoft, Google, IBM

Буртовий С. В., 
завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти комунального  закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук

Хмарні технології в освіті: Microsoft, Google, IBM

На сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, формування ефективного освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей майже не можливе без застосування нових сучасних Web-технологій. Використання Web-технологій, безперечно позитивно впливає як на сам процес (формування освітнього середовища) так і на його результат  (навчально-дослідницька діяльність дитини у цьому середовищі).

Вимоги суспільства, до якості надання освітніх послуг, постійно змінюються і сучасна школа, в першу чергу, повинна реагувати на ці зміни. Освітнє середовище навчального закладу повинне забезпечувати всебічний розвиток особистості, розвивати її критичне мислення, формувати вміння вирішити нестандартну hope проблему, вдало використовувати сучасні засоби інтернет-комунікації. Тому сформувати ефективне інформаційно-освітнє навчальне середовище без використання сучасних Web-додатків сьогодні просто неможливо.

         Новим еволюційним етапом розвитку сучасних  інтернет-технологій стала технологія хмарних обчислень (Cloud computing). Технологію хмарних обчислень (Сloud computing) фахівці визначають як динамічно масштабованну інтернет-технологію з можливістю вільного доступу до інформаційних обчислювальних ресурсів у вигляді сервісів, що надаються за допомогою мережі. [4]  Вперше термін (Сloud computing) використав Рамнат Челлаппа (Ramnath Chellappa) в 1997 році під час своєї лекції. “Технологія хмарних обчислень – нова обчислювальна парадигма, при якій межі обчислювальних елементів залежать від економічної доцільності, а не тільки від технічних обмежень”. [3, с. 17]

         Сloud computing  – це технологія, яка надає користувачам мережі Інтернет можливість доступу до комп’ютерних ресурсів віддаленого Web-сервера та використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса. 

Світовий досвід впровадження та використання хмарних технологій свідчить про його перспективність  використання і у вітчизняній системі освіти. Впровадження технології хмарних обчислень у навчально-виховний процес освітнього закладу має ряд переваг:

·        безкоштовне використання програмного забезпечення;

·        мобільність у роботі та універсальність доступу до інформації (відсутність прив’язки до робочого місця, доступність з різних пристроїв);

·        захист персональних даних та розмежування доступу до спільної інформації;

·        відсутність технічної підтримки роботи платформи та попереднього налаштування;

·        можливість впровадження нових інтерактивних форм роботи.

На сьогоднішній день, в україномовному сегменті мережі Інтернет, найбільшою популярністю серед освітян користуються сервіси хмарних обчислень наступних корпорацій: Microsoft, Google та IBM. Саме ці корпорації дозволяють організувати швидке впровадження технологій хмарних обчислень у навчально-виховні процеси освітніх закладів.  Microsoft, Google та IBM, постійно удосконалюють свої службові сервіси хмарних технологій. Потужний інструментарій та інноваційні функціональні можливості освітніх хмар, дозволяють сучасним педагогам використовувати ці технології у своїй професійній діяльності максимально ефективно.

Microsoft, для впровадження хмарних технології у систему навчання, пропонує ряд інструментів що базуються на спільній взаємодії вчителя та учня (пакет Microsoft Office 365): система електронної пошти, інтерактивні календарі, контакти Outlook Line,  веб-додатки та архіви SkyDrive, систему обміну миттєвими повідомленнями Lync Online, мінісайти, тощо. Служба Microsoft Office 365 може підтримувати як персональне використання онлайнових інтерактивних додатків, так і їх корпоративне використання десятками тисяч користувачів.

Google, для впровадження хмарних технології у систему навчання, пропонує сучасний інструмент побудови навчальних порталів – службу Google Apps for Education. Google Apps – це набір хмарних служб, які допоможуть викладачам і учням продуктивно працювати і спілкуватися, де б вони не знаходилися і якими б пристроями не користувалися. Прості в налаштуванні, використанні та управлінні інструменти (електронна пошта, календар, онлайнові документи та інтерактивні додатки) дозволять зосередитися на тому, що дійсно важливо.

         IBM, для впровадження хмарних технологій у систему навчання, пропонує програмне забезпечення IBM Collaboration Solutions. Програмне забезпечення IBM Collaboration Solutions (раніше Lotus) надає своїм користувачам можливість швидкого впровадження у навчально-виховний процес сучасних інноваційних рішень: інтерактивне спілкування (електронна пошта, онлайн-спільноти, колективні сховища знань), спільне використання онлайнових додатків (календар, веб-конференції, спільні документи), мобільність (робота в будь-якому місці за допомогою вибраних портативних пристроїв навіть без постійного підключення до мережі Інтернет).

З огляду на вищезазначені переваги технологій хмарних обчислень у навчально-виховному процесі освітнього закладу  можемо зазначити, що сучасні освітні середовища повинні бути хмаро орієнтовані. Формування саме хмарно орієнтованого освітнього середовища найбільш позитивно вплине на організацію навчально-виховного процесу в освітньому закладі, створить оптимальні умови для підвищення мотивації учнів до їх навчально-дослідницької діяльності.

Блог автора: Буртовий Сергій Вікторович

Список використаних джерел

  1. Tejaswi Redkar, Tony Guidici. Windows Azure Platform. Second edition: Apress, 2011. – 650 p.
  2. IBM Cloud Academy. [Электронный ресурс]: (портал компании IBM) http://www.ibm.com/solutions/education/cloudacademy/us/en – Заголовок з екрана.
  3. William Y. Chang, Hosame Abu-Amara, Jessica Sanford. Transforming Enterprise Cloud Services. Springer, 2010. 428 p.
  4. Michael Miller. Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the Way You Work and Collaborate Online. Que Publishing, 2008. – 312 р.