ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ “ПЕРЕДАЙ ДОБРОТУ ПО КОЛУ”

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "ПЕРЕДАЙ ДОБРОТУ ПО КОЛУ"Волк Наталія В’ячеславівна,
заступник директора з НВР
Комунальний заклад освіти
Майська середня загальноосвітня школа,
Синельнківський район,
Дніпропетровська область

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "ПЕРЕДАЙ ДОБРОТУ ПО КОЛУ"

Духовно-моральне розвиток і виховання громадянина України є ключовим фактором розвитку країни, забезпечення духовної єдності народу і об'єднують його моральних цінностей, політичної та економічної стабільності. Неможливо створити сучасну інноваційну економіку, минаючи людини, стан і якість його внутрішнього життя. Темпи і характер розвитку суспільства безпосередньо залежить від громадянської позиції людини, його мотиваційно-вольової сфери, життєвих пріоритетів, моральних переконань, моральних норм і духовних цінностей.

Проблема духовно-морального виховання сьогодні стоїть в нашому суспільстві як ніколи гостро. Все більше і більше людей приходять до розуміння того, що для духовного відродження суспільства недостатньо тільки знань, які дають традиційною освітою. Моральні імпульси не можна раціонально засвоїти за допомогою чисто наукового освіти, ніяка сума наук сама по собі не в змозі замінити любов, віру, співчуття.

Результат освіти – високоморальний, творчий, компетентний громадянин України , який приймає долю Вітчизни як свою особисту, який усвідомлює відповідальність за сьогодення і майбутнє своєї країни, вкорінений в духовних і культурних традиціях українського  народу.

У Концепції модернізації української  освіти на період до 2020 року вказується, що "… Загальноосвітня школа повинна формувати цілісну систему універсальних знань, умінь і навичок, а також досвід самостійної діяльності та особистої відповідальності учнів, тобто ключові компетенції, що визначають сучасну якість змісту освіти …" .

Волонтер – новий термін, але не нове явище в суспільному житті нашої країни. В історії педагогіки добре відомі тимурівський рух і суспільно-корисна діяльність як основа існування дитячих і молодіжних об'єднань і організацій. Участь в соціально – цінної діяльності традиційно розглядається як дієвий виховний засіб. Волонтерська діяльність як прояв милосердя і людинолюбства існує, і буде існувати до тих пір, поки зберігається потреба людей в допомоги та обмежені можливості держави задовольняти потреби громадян у соціальній підтримці.

Волонтерство – єдиний акт або група акцій соціально значимого характеру (фізична, економічна, соціальна, культурна підтримка), символ солідарності, творча і споглядальна сила, спрямована на збереження і зміцнення людських цінностей (потреба в світі, свободі, безпеці, справедливості) , на реалізацію прав та обов'язків громадян, вивчення їх особистісного зростання і усвідомлення повного людського потенціалу.

Відмінною особливістю організованої нами діяльності є організація "зачатків" волонтерського руху в початковій школі. Об'єднання середньої та молодшої школи сприяє залученню молодших школярів та підлітків в соціальну активність під однією ідеєю, засобом формування політичної та соціальної компетенції підростаючого покоління. Волонтерські ідеї приймаються молодшими школярами, сприймаються ними як традиція. Добровільно обрана соціально значуща діяльність, що не нав'язана дорослим, а натхненна прикладом більш старших учнів, незрівнянно вищий для особистості молодшого школяра.

Мета: виховання духовно-моральних якостей особистості учнів: доброти, співчуття, активної життєвої позиції.

Завдання :

1. Розробка засобів діяльності, що забезпечують духовно-моральне виховання учнів початкової школи.

2. Використання потенціалу добровольчої (волонтерської) діяльності молодших школярів для їх духовного вдосконалення.

Система дидактичних принципів гуманістичного виховання, побудована на основі системно-діяльнісного підходу з урахуванням особливої ​​специфіки організації виховного процесу, включає в себе:

Принцип діяльності – полягає в тому, що учень не пасивно засвоює готові, нехай навіть і "правильні", загальнокультурні норми цінностей, а видобуває їх сам в процесі своєї діяльності під керівництвом вчителя, активно бере участь в їх вдосконаленні.

Принцип безперервності – означає наступність між усіма ступенями і етапами виховного процесу на рівні технології, змісту і методик з урахуванням вікових психологічних особливостей розвитку дітей.

Принцип цілісності – передбачає формування в учнів не окремих ціннісних норм, а системи цінностей на основі принципу збереження цілісності системи, який передбачає не руйнування, а вдосконалення і усунення причини труднощів.

Принцип минимакса – полягає в наступному: школа повинна запропонувати кожному учневі можливість освоєння культурних моральних і морально-етичних норм на максимальному для нього рівні (який визначається зоною найближчого розвитку вікової групи) і забезпечити при цьому їх засвоєння на рівні соціально безпечного мінімуму (державних правових норм) .

Принцип психологічної комфортності – передбачає зняття всіх стрессоовиникающих  факторів виховного процесу на основі реалізації ідей педагогіки співробітництва, створення в колективі атмосфери товариства, доброзичливого шанобливого ставлення до особистості і індивідуальності кожного учня, визнання за ним права на власну точку зору, позицію, розвиток діалогових форм спілкування.

Принцип варіативності – передбачає вирощування особистості, здатної до самостійного вибору і адекватному прийняття рішень в ситуаціях вибору, вміє протистояти зовнішньому тиску і відстоювати свою позицію, але в той же час здатної зрозуміти і прийняти альтернативну точку зору, якщо вона аргументована загальноприйнятими культурними нормами моралі і моральності

Принцип творчості – означає максимальну орієнтацію на творче начало в виховному процесі, придбання учням власного досвіду соціальної активності, практичної реалізації соціально-значущих проектів, створених дітьми.

Педагогічний проект реалізується протягом 4 років, з 2015 року по теперішній час.

При організації духовно-морального виховання учнів молодших класів ми реалізуємо наступні напрямки:

"Будинок без самотності" – участь у забезпеченні культурного дозвілля та безпосереднього спілкування  з одинокими літніми людьми 

"Крок назустріч" – допомога і спілкування з вихованцями дитячого будинку №1 для дітей — сиріт. м. Дніпропетровськ

"Герої живуть поруч" –  спілкування з ветеранами війни і праці, , АТО, які проживають в мікрорайоні школи; участь в дослідницькому проекті "Ми пам’ятаємо ;

"Ми разом" – участь учнів і їх батьків в благодійних акціях, організованих державними, приватними і громадськими організаціями, добровільний і за згодою батьків збір власних невеликих коштів (наприклад, іграшок) для допомоги нужденним

Мотивація молодших школярів до участі у волонтерській діяльності.

Серед мотивів добровольчої (волонтерської) діяльності можна виділити громадські мотиви (висока вимогливість до себе, однокласникам, результатами своєї праці, почуття відповідальності, обов'язку, патріотизму, співчуття та ін.), Пізнавальні мотиви, захоплення зовнішніми ознаками, мотиви наслідування.

Основними мотивами добровольчої діяльності молодших школярів є:

Реалізація особистісного потенціалу. Прояв своїх здібностей і можливостей, здійснення людського призначення повинні стати провідними мотивами участі людини в соціально значимої діяльності. Важлива роль у підтримці даної мотивації належить усвідомлення дитиною власного внутрішнього потенціалу, визначення особистої місії, вибору життєвого шляху.

Визнання широким загалом, почуття соціальної значущості. Для молодшого школяра важливо отримати позитивне підкріплення своєї діяльності з боку значущих оточуючих, утвердитися у власних очах, відчути свою причетність до загальнокорисної справи. Основа даної мотивації – потреба дитини у високій самооцінці і в оцінці з боку оточуючих. Така оцінка відіграє важливу роль у виборі цілей і завдань власної діяльності, напрямки особистісного зростання.

Самовираження та самовизначення. Можливість проявити себе, заявити про свою життєву позицію, знайти своє місце в системі суспільних відносин. Потреба людини в усвідомленні власної індивідуальності, унікальності свого внутрішнього світу і бажання виконувати в суспільстві роль, відповідно до своєї індивідуальності – основа мотивації самовираження і самовизначення.

Заходи проекту.

Назва

Зміст  діяльності

1

Соціальна акція "Чисте село – здорова людина".

1. Виготовлення плакатів.

2. Розклеювання плакатів в місцях загального користування.

3. Трудовий десант.

4. Рефлексія: бесіда, прийняття рішення про участь в інших справах на благо села

2

Участь у відкритому конкурсі "Свято білих журавлів", присвячений пам'яті полеглих на полях битв у війнах.

1. Підготовка виступаючих.

2. Участь в концерті .

3. Рефлексія – бесіда, прийняття рішення про поїздку з благодійним концертом в госпіталь

3

Акція "Доброта врятує світ"  для дітей-інвалідів.

1. Благодійний аукціон і збір подарунків.

2. Формування і інструктаж групи батьків для супроводу.

3. Оформлення згоди батьків на поїздку дітей в дитячий будинок  для дітей-інвалідів.

4. Акція в дитячому будинку для дітей-інвалідів: концерт творчого колективу. Іграшка в подарунок.

5. Оформлення продукту в друкованому вигляді, презентація на шкільній конференції.

6. Рефлексія – бесіда, рішення про продовження участі в благодійних акціях.

4

Благодійна акція "100 справ на благо села"

1. Виготовлення годівниць для птахів.

2. Проведення заходу "Гарний двір".

3. Рефлексія – бесіда, прийняття рішення про участь в інших справах на благо села.

5

Благодійні акції "Подарунок солдату"

Благодійний аукціон і збір подарунків.

2. Формування і інструктаж групи батьків для супроводу.

3. Оформлення згоди батьків на поїздку дітей в лікувально-медичні установи.

4. Акція в Госпіталі: концерт творчого колективу, вручення подарунків пацієнтам.

5. Оформлення продукту в друкованому вигляді, презентація на шкільній конференції.

7. Рефлексія – бесіда, рішення про продовження участі в благодійних акціях.

6

Благодійна акція "Різдвяний подарунок".

1. Збір подарунків.

2. Оформлення посилок.

3. Рефлексія – бесіда, рішення про продовження участі в благодійних акціях.

7

Участь у забезпеченні культурного дозвілля та безпосереднього спілкування одинокими літніми людьми .

1. Підготовка концертної програми.

2. Формування і інструктаж групи батьків для супроводу.

3. Оформлення згоди батьків на поїздку дітей в лікувально-медичні установи.

4. Акція в Госпіталі: концерт творчого колективу.

5. Рефлексія – бесіда, рішення про продовження участі в концертах.

Плановані результати.

 

В процесі реалізації педагогічного проекту формуються наступні УУД учнів молодших класів:

1

Цінувати і приймати такі базові цінності: "добро", "зло", "терпіння", "сім'я", "Батьківщина", "справжній друг".

Повага до своєї сім'ї, любов до батьків

Брати участь в соціально-значущих акціях і проектах під керівництвом вчителя.

Визначати мету і планувати свою діяльність під керівництвом учителя.

 

Оцінювання своєї роботи

2

Цінувати і приймати такі базові цінності: "справедливість", "бажання розуміти один одного", "розуміти позицію іншого", "колектив", приймати загальнолюдські цінності.

Самостійно брати участь в соціально-значущих акціях і проектах.

Самостійно визначати мету і планувати свою діяльність.

 

Самостійно визначати критерії своєї діяльності.

Оцінка планованих результатів.

1. При оцінці діяльності класу в цілому використовуються такі показники:

  • кількість акцій, заходів, що спеціалізуються тільки на добровольчої діяльності;
  • кількість залучених школярів для здійснення добровольчих дій в кожній акції;
  • кількість які звернулися за допомогою;
  • кількість створених презентацій, плакатів, малюнків; загальна кількість залучених грошових коштів за певний період (1 півріччя, 2 півріччя); участь у всеукраїнських  або регіональних проектах і акціях;

2. При оцінці діяльності учня використовуються такі показники:

  • кількість акцій і заходів, в яких учень взяв участь;
  • кількість добрих справ;
  • кількість створених ним презентацій, плакатів, малюнків, проектів;
  • участь в захисті проектів;
  • участь у всеукраїнських або регіональних проектах і акціях; нагороди і заохочення (грамоти).

За результатами роботи проводиться лінійка, де нагороджують і заохочують найактивніших учнів початкової школи. Таким чином, реалізація даного педагогічного проекту має безперечну значимість для вирішення завдань виховної роботи школи.