ПІСНІ, ЯК МОТИВАЦІЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Білоус Галина Григорівна, 
учитель англійської мови
Тернопільської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №11 Тернопільської міської ради Тернопільської області

ПІСНІ, ЯК МОТИВАЦІЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Анотація. У статті розкрито особливості використання автентичних пісень на уроках іноземної мови, як засобу для підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови. Розглянуто критерії відбору пісень, наведено переваги використання їх на уроках та подано приклади використання сучасних пісень.
Ключові слова: пісні, мотивація, розвиток умінь, закріплення матеріалу.

Без сумніву, в усіх є улюблені пісні, які можна слухати безперервно, наспівуючи разом із улюбленими виконавцями. Пісні іноземними мовами теж знаходяться серед наших вподобань. Якщо припала до душі мелодія, ми підспівуємо відомі й невідомі слова, навіть інколи не здогадуючись про що йдеться у пісні. Та завжди цікаво дізнатися, про що співаємо. Саме знання іноземної мови, допомагає крокувати в ногу із сучасним мистецьким світом й серед розмаїття пісень вибирати ті, у яких гармонійно поєднана мелодія та зміст.

Переваги використання пісень

Досвідчені вчителі знають і розуміють важливість використання пісень під час уроків. Серед безлічі переваг варто виділити наступні:

 • Пісні допомагають швидше запам’ятати нову лексику та граматичні структури. Вивчаючи іноземну мову за допомогою пісень, учні легко запам’ятовують речення та граматичні структури, сприймаючи їх не як окремі слова, а в контексті.
 • Вони сприяють розвитку уміння сприймати на слух та вдосконаленню фонетичних умінь.
 • «Ліричні відступи» допомагають розбавити рутину на уроках, вносять пожвавлення у роботу класу.
 • Пісні на уроках створюють доброзичливу, веселу та творчу атмосферу, стимулюють та заохочують учнів до вивчення іноземної мови. Вони допомагають учням подолати страх помилки і перетворюють урок на цікавий творчий процес.
 • Вони допомагають бути більш розкутими та швидше подолати мовний бар’єр, оскільки навіть сором’язливі учні наважуються співати разом зі всією групою.
 • Пісні можна регулярно повторювати. Оскільки, під час вивчення пісень основним завданням є слухання, то варто зазначити, що на відміну від інших завдань для аудіювання, пісні можна слухати багато разів і повертатися до них через деякий проміжок часу. Завдяки такій можливості, пісні допомагають закріпити певні структури й довести рівень їх використання до автоматизму.
 • Використання пісень під час уроку допомагає підтримувати зацікавленість учнів будь-якої вікової категорії. Головне – правильно підібрати пісню та завдання, спрямовані на її опрацювання.

Критерії відбору пісень

Вибираючи пісні на урок, варто звертати увагу на певні критерії.  Перш за все – це вікові особливості учнів та їх рівень володіння іноземною мовою.

Вимоги до відбору пісень для молодших школярів

Лексичне наповнення. Учні розуміють і швидко засвоюють пісні про речі, які їх оточують і є для них відомими. Існує великий вибір пісень для вивчення лексики по темах «Сім’я»,  «Їжа», «Тварини», «Транспорт», «Дім» та інші.

Простота та помірна швидкість. Мелодії у піснях рекомендованих для використання у роботі з молодшими учнями повинні бути прості, щоб легко запам’ятовувалися.

Повторюваність фраз у піснях є важливою для навчання на початковому етапі. Це допомагає учням вловити про що йдеться, почути правильну вимову та інтонацію і, зрештою, вірноповторити відповідну фразу.

Можливість відтворити зміст пісні за допомогою міміки, жестів чи рухів. Співаючи пісень, діти часто супроводжують текст рухами, відтворюють зміст жестами, що сприяє кращому розумінню та перетворює процес навчання на цікаву й веселу гру.

Відеосупровід тексту. Для кращого сприймання дітьми варто використовувати пісні-мультфільми, демонструючи їх на екрані. А хто ж із дітей не любить мультики?

Навчаючи молодших школярів, неможливо провести урок не використавши однієї чи навіть декількох пісень. Жоден урок, особливо у першому класі, не може бути без пісні. За допомогою пісні можна привітатися на початку уроку. Співаючи, учні повторюють вивчений матеріал чи опрацьовують нові фрази. Наймолодші потребують руху, тому пісенна зарядка саме те, що необхідно. Чималий вибір пісень є і для завершення уроку. Створюючи у дітей позитивне ставлення до вивчення іноземної мови, пісні стимулюють та мотивують подальшу активну та старанну діяльності дітей під час уроку. Вони допомагають зняти напругу, відпочити, переключити увагу й водночас навчають або закріплюють уже набуті уміння. Молодші учні залюбки демонструють свої знання і вміння рідним, співаючи для них вивчені під час уроків пісні.

Вимоги до відбору пісень для роботи із підлітками

Якщо у роботі із молодшими учнями основним видом діяльності при вивченні пісень є прослуховування, повторення та руховий супровід, то у роботі зі старшими учнями частіше використовуються завдання, спрямовані на застосування отриманих знань. Опрацювання пісень на даному етапі не обмежується лише прослуховуванням. Чим вищий рівень знань учнів, тим більше можливостей роботи із текстом пісні, починаючи із «простого» завдання почути і вставити пропущене слово у текст і завершуючи обговоренням змісту пісні, вираженням власного ставлення до думки автора.

Граматичне та лексичне наповнення.

Залежно від цілей уроку, можна підібрати пісні, які містять необхідні граматичні структури чи лексику. Зазвичай автентичні тексти містять багато зразків розмовної лексики, сталих виразів та словосполучень. Використання пісень допомагає збагатити лексичний запас учнів та розкрити нові значення відомих слів. Неодноразове прослуховування та повторення сприяє швидкому запам’ятовуванню фраз.

Інтереси та життєвий досвід учнів.

Вибираючи пісню для уроку, варто враховувати інтереси учнів. Час від часу можна пропонувати для опрацювання відомі пісні, які вже стали класичними. Це допомагає розширити кругозір учнів. Пісні певних епох чи жанрів знайомлять учнів з певними культурними цінностями їх виконавців. Тим не менше, завжди потрібно прислухатися до вподобань учнів, оскільки нав’язуючи їм лише власні улюблені пісні, можна не отримати бажаного навчального результату. Адже пісні, які слухають учні є частиною їхнього життя, вони пов’язані з їхніми інтересами та життєвим досвідом. Майже всі популярні серед підлітків пісні охоплюють теми стосунків, почуттів, любові та дружби, і вони є важливими для підлітків.

Варто запропонувати учням написати власний список пісень, які б вони хотіли вивчати під час уроку. Та вони повинні знати, що не всі запропоновані пісні будуть відібрані для опрацювання, оскільки деякі з них можуть містити непристойні слова, чи зміст пісень може бути неприйнятним для підростаючого покоління. Вчитель, проаналізувавши зміст цих пісень, підбирає ті, у яких відсутня ненормативна лексика, заклики до насильства та жорстокості, приниження гідності людини.

Без сумніву, маючи змогу вивчити улюблені пісні під час уроків, підлітки з радістю відвідуватимуть такі заняття.Крім того, неодноразово прослуховуючи свої улюблені пісні, учні несвідомо повторюватимуть пройдений матеріал та вдосконалюватимуть власне володіння іноземною мовою.

Отже, слухаючи улюблені мелодії, розуміючи зміст пісень, підспівуючи улюбленим виконавцям учні навчаються нових слів та граматичних структур. Пісні допомагають розвивати необхідні для комунікації навички та уміння, створюючи водночас позитивне навчальне середовище й підвищуючи мотивацію до вивчення іноземних мов. Таке поєднання розваги та навчання є доволі ефективним у навчанні іноземних мов і, без сумніву, сприяє підвищенню ефективності та результативності навчання.

Приклади використання сучасних пісень.

 1. Опрацювання невідомої лексики.

damp, figure out, confusing, out of my mind

Task: Match the words with their meaning.

damp                              discover

figure out                        mentally ill

confusing                        slightly wet

out of my mind               puzzling

 1. Опрацювання першого куплета. Передбачення слів пісні.

Учні отримують картки із першим куплетом пісні, останні слова в деяких рядках пропущені.

Task: Read the first part of the song and complete the sentences with the appropriate word. Then listen and correct your answers.

I’m standing on a ________
I’m waiting in the ________
I thought that you’d be here by now
There’s nothing but the ________
No footsteps on the ________
I’m listening but there’s no _______

 1. Опрацювання приспіву.

Учитель заздалегідь розрізає на частини текст приспіву, надрукований великим шрифтом. Розподіляє його між учнями й пропонує їм вишикуватися у лінію. Учні, прочитавши отримані речення, слухають приспів і міняються місцями, щоб текст, який вони триамють був у правильній послідовності.

Task: Read the sentences. Then listen to the song and take your place according to the words.

Isn’t anyone trying to find me?
Won’t somebody come take me home?

It’s a damp cold night
Trying to figure out this life
Won’t you take me by the hand?
Take me somewhere new
I don’t know who you are
But I… I’m with you
I’m with you

Варіант завдання. Учні працюють парами й кожна пара отримує розрізаний текст пісні й намагається скласти його в правильному порядку.

 1. Опрацювання другого куплету.

Учні отримують картки із текстом, у якому пропущені неозначені займенники.

Task: Complete the sentences with the correct indefinite pronoun. Listen and check.

anybodyno onesomewherenothingeverything

I’m looking for a place
I’m searching for a face
Is 1________ here I know
‘Cause 2________’s going right
And 3______ ‘s a mess
And 4_______ likes to be alone

Oh why is everything so confusing
Maybe I’m just out of my mind
Yeah-he-yaa, yeah-he-yah…

Take me by the hand
Take me 5_______ new
I don’t know who you are
But I… I’m with you
I’m with you

Опрацювавши поетапно усю пісню, варто роздати учням текст пісні й пройти його в цілому. А саме, прочитати, звернувши увагу на вимову складних слів та перевірити розуміння тексту учнями.

Опісля, можна приступати і до самого співу.

На домашнє завдання запропонуйте учням змінити текст пісні, переписавши куплет і приспів так, щоб твердження були запереченнями, а заперечні речення – твердженнями.

На подальших уроках, необхідно час від часу пропонувати учням поспівати вивчену пісню, як з метою відпочинку, так і для повторення та закріплення лексичних та граматичних структур.

AVRIL LAVIGNE

“I’m With You”

I’m standing on a bridge
I’m waiting in the dark
I thought that you’d be here by now
There’s nothing but the rain
No footsteps on the ground
I’m listening but there’s no sound

Isn’t anyone trying to find me?
Won’t somebody come take me home?

It’s a damp cold night
Trying to figure out this life
Won’t you take me by the hand?
Take me somewhere new
I don’t know who you are
But I… I’m with you
I’m with you

I’m looking for a place
I’m searching for a face
Is anybody here I know
‘Cause nothing’s going right
And everything’s a mess
And no one likes to be alone

Oh why is everything so confusing
Maybe I’m just out of my mind
Yeah-he-yaa, yeah-he-yah…

Take me by the hand
Take me somewhere new
I don’t know who you are
But I… I’m with you
I’m with you

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Текст пісні “I’m with You”, © Universal Music Publishing Group, BMG Rights Management. Автори пісень: Avril Ramona Lavigne / Lauren Christy / Graham Edwards / David Scott Alspach. Режим доступу: https://www.google.com/search?q=avril+lavigne+i%27m+with+you+lyrics&client
 2. Adam J. Simpson (04 March 2015). How to use songs in the English language classroom. Retrieved from: https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-use-songs-english-language-classroom
 3. Brendan O’Shea (June 10, 2019). ESL Songs for Kids and Teens. Retrieved from: https://bridge.edu/tefl/blog/esl-songs-kids-teens/