ПРОБЛЕМНЕ ВИКЛАДАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Мітєва Оксана Іванівна,

викладач зарубіжної літератури
Селидівського гірничого технікуму
м. Селидове,  Донецької області

ПРОБЛЕМНЕ ВИКЛАДАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ
АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ЗАНЯТТЯХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Анотація.  У статті розглянуто можливості формування пізнавальної активності на заняттях зарубіжної літератури, розкрито завдання викладача– зацікавити студентів темою, змістом заняття, навчити їх думати, висловлювати власну думку переконливо, осмислено, непересічно, розвивати творчі здібності.
Ключові слова: проблемні ситуації, пізнавальні задачі, творчі завдання, активність, можливості літератури, виховання особистості.

Викладення зарубіжної літератури в технікумі повинно спиратись перш за все на реальні естетичні та моральні потреби студентів, вони повинні адресуватись кожному з них зокрема. Тобто слід звернути особливу увагу на психологічну сторону викладання. Адже література покликана впливати на емоції людини, формувати її внутрішній світ.

Проблему пізнавальної активності студентів, яка стала головним змістом ряду статей методистів, викладачів, не розв’язано і дотепер. Більш того, чим насиченішою буде методична система викладача, тим важче йому зводити підсумок роботи до відомих форм обліку знань. Традиційне опитування, необхідне при перевірці знань історико-літературного й теоретичного плану, повинні поєднуватися з формами оцінки того, як отримувачі освіти володіють знаннями, як вони сприймають і відчувають художнє слово. І тут необхідні виразне читання, творчі роботи усного і письмового характеру. Формами є бесіда, виконання групових та індивідуальних завдань творчого характеру, художній переказ, письмові роботи. А також треба продовжувати роботу з навчання студентів зв’язному переконливому мовленню. Форми таки: доповіді, розповіді, повідомлення, інформація, узагальнення і рецензування відповідей одногрупників.

Студенти можуть отримати знання різними шляхами:
а) нову тему повністю пояснює викладач;
б) викладач залучає до процесу отримання знань студентів;
в) вивчення нового матеріалу шляхом самостійної пошукової діяльності студентів.

В процесі навчання використовуються всі три шляхи. Найбільш ефективним є шлях самостійної пошукової діяльності. Знання, отримані таким чином є більш впливовими, міцними. Головним напрямком в удосконаленні навчального процесу є активізація навчальної діяльності студентів. Тому особливе значення набуває створення проблемної ситуації на заняттях зарубіжної літератури.

Проблемна ситуація-такий стан, коли студент має вирішувати визначену задачу, яка збуджує зацікавленість в нього і яку він намагається довести, але виявляє недостатність своїх знань. Конкретні труднощі спонукають його до аналізу проблемної ситуації і пошуку шляхів вирішування задачі. Проблемна ситуація є тим поштовхом, який приводить у рух мислення, пам’ять, уяву, почуття.

Маючи досвід роботи, використовую пізнавальні задачі і проблемні питання на різних етапах заняття: при викладанні нового матеріалу, закріпленні, повторенні вивченого, при проведенні творчих робіт. Це залежить від мети, від матеріалу, від складу групи.

Наприклад, при вивченні п’єси А.П.Чехова “Чайка” були поставлені такі проблемні питання та пізнавальні завдання:
1. Треплєв, син Аркадіної, критикує її за “безглузде життя”. Але вона не пориває стосунків з Тригоріним, який і сам не може звільнитися від “чар” Аркадіної. Чому? (Пізнавальне завдання).
2. Тригорін так визначає роль письменника: “Кожен пише так, як хоче і як може”. Наскільки Костянтин Треплєв відповідає цим поглядам? (Проблемне питання).
3. Ім’я “Ніна” означає “дрімати, бачити сни”. Прізвище “Зарічна” – та, що мешкає за річкою. Доведіть, що ім’я та прізвище героїні п’єси Чехова “Чайка” дано вдало (проблемне питання).

Це дуже прості завдання, цілком посильні для кожного. Думка Чехова завжди зрозуміла, виражена чітко, конкретно. Значно ускладнюються питання при вивченні творів, що охоплюють широке коло понять історичного і філософського плану.

Так, на занятті, присвяченому творчості Шарля Бодлера, студентам було запропоновано складні проблемні питання та пізнавальні задачі.

Викладач: Чому твір має назву “Гімн красі”?
Студент: Поета турбують проблеми, він розмірковує про час, про долю покоління, про свою роль, про відповідальність перед майбутнім, перед суспільством. Краса є символом вільної людини, ідеалом нового життя.
Викладач: “Гімн красі”- це серйозний філософський роздум, пронизаний різними почуттями. Якими ж? Як композиція вірша допомагає висловити почуття поета?
Студент: Поет висловлює почуття гіркоти та розчарування, показує справжню красу і ставлення до неї, дає оцінку, розгорнуту характеристику, доводячи її таємничість, захопленість, безмовність і злочинність.
“Красо! Чи з неба ти, чи з темної безодні –
В твоєму погляді – покара і вина,
Безумні злочини і діяння благородні:
Захмелюєш серця, подібно до вина.”

Викладач: Чим, на думку Бодлера, є краса, яку роль відіграє у суспільстві? Що відчуває поет?
Студент: Відчувається самотність автора, його відчай, трагічне ставлення до життя.
“Це байдуже, хто ти, чи Діва, чи Сирена,
Чи Бог, чи сатана, чи ніжний Херувим,
Щоб лиш тягар життя, о владарко натхненна,
Зробила легшим ти, а всесвіт – менш гидким!”

Викладач: Чи згодні ви з оцінкою поета, яку він дає красі?
Студент: З чим би не порівнював поет красу, зрозуміло, що вона пройде над світом і врятує світ.

Творчим завданням є читання поезії з пошуком потрібної інформації.

Проблемне навчання допомагає аналізувати твори. Наприклад, заняття за новелою Франца Кафки “Перевтілення” дає можливість зрозуміти, яким може бути життя насправді і що відбувається за лаштунками. Головний герой має все необхідне для щасливого життя… Це – його родина, робота, прагнення, мрії, надії, сподівання. Але все це руйнується і зникає в одну мить, коли Грегор Замза перетворюється в комаху. І одразу для нього виникає безліч проблем: самотність, відчуженість від світу, неспроможність повноцінно і гармонійно жити. А найстрашніше – він стає чужим і непотрібним своїй сім’ї, рідним людям. Грегор змінився зовнішньо, став потворою, але він має почуття, розуміє сумні обставини, страждає від неуваги і, безумовно, ще сподівається на допомогу батька, матері, сестри. Прикро, ніхто не допоміг йому. Навпаки його зненавиділи та забули як непотрібну річ.

Запитання студентам: “Чи була у  Грегора можливість повернутися до попереднього вигляду?” – заставляє замислитися,  чого так сталося у його житті, чи є винні в цьому?

Цікавішим у плані досягнення мети заняття є питання: “На мить уявіть себе Грегором, відчуйте його страждання…  Як би ви поставились до своїх рідних, якби сталося диво і відбулося зворотнє перевтілення з комахи в людину?” Дійсно, тут різне ставлення і розуміння. І безліч тих, хто бажає висловити свою думку.

Такі питання, мов у дзеркалі, допомагають побачити душу людини, її сутність, особисту значущість, визначити якості суб’єкта психічної діяльності.

Сучасна методика наголошує не стільки на знаннях, скільки на здібностях студентів “переживати” свої знання, співчувати.

Можна запропонувати групі самим визначитися з поділом завдань. Наприклад, викладач ознайомлює студентів з біографією письменника М.Булгакова. Види завдань матимуть варіативність:
а) довідка про письменника;
б) Україна в житті М.Булгакова. Проведення заочної екскурсії по місцях, що пов’язані з письменником;
в) підготувати виступи “Пошуки істини Булгаковим”, “Реальне і фантастичне в прозі Булгакова”, “Вибір Булгакова: бути лікарем або письменником”;
г) підготувати дослідження “Світ Булгакова”;
д) підготувати повідомлення “Справжнє кохання Булгакова”.

Практикою доведено, що малі групи працюють ефективніше, тому використовую прийом типу: бібліографи, текстологи, літературознавці.
При роботі з текстом Ф.М.Достоєвського “Злочин і кара” пропоную студентам наступні проблемні питання і пошукові задачі:

 1. Раскольніков пояснює Соні мотиви злочину:
  а) “Я мріяв стати Наполеоном, тому й убив”
  б) “Я вирішив, маючи ці гроші, використати їх на забезпечення себе в університеті”
  в) “Мені треба було знати, воша я, як усі, чи людина?”

Яке пояснення ви вважаєте найбільш правдоподібним?

2. “Воша я, як усі, чи людина ?”- запитує себе Раскольніков. Що ви відчуваєте в цьому: любов до людей або презирство до них?

З. Чи можна поєднати прагнення до влади над людьми з любов’ю до них?  Доведіть на матеріалі роману “Злочин і кара”.

Складні проблемні завдання використовую при вивченні роману О.Вайльда “Портрет Доріана Грея”.

 1. Чи можна стверджувати, що Доріан Грей зрадив своїм поглядам? Якщо так, то яким?
  2. Кохання між Доріаном і Сібілою не сталося. Хто в цьому винний? Аргументуйте, наведіть приклади.
  З. Чи могла доля головного героя скластися іншим чином? Доведіть.

Творчі проблемні завдання – найскладніший вид роботи. При виконанні творчих завдань студент спирається на логічне і художнє мислення.
Є прості завдання, наприклад: “Як склалося життя Раскольнікова після визволення”, “Яким ви бачите майбутнє матінки Кураж”, “Чи є аналог образу Маргарити в реальному житті”.
А є й інші складні завдання. Цікаву роботу було проведено при вивченні творчості А. Ахматової.

Під час знайомства з біографією поетеси демонструвались її портреті пензля Ю.Аннєнкова, А.Модільяні, Н.Альтмана, К.Петрова-Водкіна. Коротко розповідалось про історію знайомства кожного художника з поетесою, її творами, характеризувався період творчості художника, засоби, за допомогою яких створено образ (композиція, колір, світло).

Тепер студенти з кількох портретів А.Ахматової повинні обрати той, який, за їх поглядом, надає можливість зрозуміти людину, яка живе всіма пристрастями свого часу. Більшість студентів обрало портрет, який написав Ю.Аннєнков. Це сталося тому, що портрет відображає її життя: всі трагедії, що йшли поряд з нею, удари долі – про це свідчать очі, траур волосся, чорні чоткі на гребені. Студентів було ознайомлено з тим, як сам художник розкрив зміст портрета: “Сумна красуня походила на сором’язливу самітницю… Під час сеансу ми говорили про безвинність, про щоденність. Я багато думав про Ахматову, про її роль в історії народу”.

Головне в портреті – це постать Анни Ахматової, великої поетеси і просто жінки з цікавою і трагічною долею.
Як приклад, думки студентів про портрет А.Ахматової: “Сумний погляд в нікуди, тому що за спиною в неї минулі трагедії життя, а попереду – сіре марево і невідомість, яка лякає”, “Ахматова ще молода, але на лобі помітно зморшки не від віку, а від морального страждання, від думок про долю своїх рідних, друзів. Вона мовчить, але вірші вже готові зірватися з її вуст. Вірші, які так потрібні її сучасникам…”

Рішення творчих задач, багатьох проблемних питань та завдань дисципліни зарубіжна література не дасть однозначної відповіді, яка можлива при рішенні математичних задач.

Своєрідність особистості людини, яка виконує завдання, обов’язково відчується у відповіді. Така специфіка літератури. У практиці викладання традиційні методи навчання поєднуються з проблемним підходом до програмного матеріалу.

Зацікавлюють студентів теми, вивчення яких пов’язано з іменами письменників, що перебували в Україні. Ці відомості пробуджують пізнавальні здібності, спонукають розшукувати додатковий матеріал. З інтересом  юнаки і дівчата знайомляться з тим, як увійшла Україна в життя О. де Бальзака, А.Чехова, В.Маяковського, М.Булгакова, А.Ахматової, Б.Пастернака, Р.М. Рільке.

Наприклад, при вивченні творчості Р.М. Рільке студенти виконують  завдання:

 1. Підготувати повідомлення: “Українські мотиви у творчості Р.М.Рільке”. (“Пісня про Правду”).
 2. Прослідкувати маршрут “Р.М.Рільке подорожує Україною”.
  Запропонований досвід сприяє формуванню гуманістичного світогляду студентів, уявленню про багатобарвний світ навколо нас, виховує загальнолюдські цінності, національну гідність та повагу до інших народів.

  Книга в житті кожної людини займає значне місце. Тому прагну, щоб студенти могли прочитати кожний твір.  Перед вивченням твору ставлю питання, звичайно, що відповіді на них можна дати, перегорнувши останні сторінки роману чи повісті.

  Закінчено лекцію викладача. Студенти отримують завдання прочитати вдома відповідні сторінки підручника і конспект, записаний під час лекції. Протягом декількох років я пропоную різні пізнавальні та творчі завдання, проблемні питання. Такі заняття зазвичай цікаві. Вони приносять задоволення і викладачу, і студентам. Підвищується  інтерес до зарубіжної літератури, розширюється світогляд, зростає пізнавальна активність, розвивається самостійність суджень.

Список використаних джерел 

1. Богосвятська Анна-Марія. Сучасні педагогічні технології у практиці вчителя світової літератури. Всесвітня література та культура. 2013. №3. с. 2-9.
2. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. К. 1981.
3. Хроменко І.А. Використання технології розвитку критичного мислення на уроках світової літератури. Зарубіжна література в школах України. 2011. №6.
4. Шейко О. Проектна діяльність на уроках світової літератури. Зарубіжна література. 2010. №39. с.14-24.
5. Тихомирова Л. В. Майстер живописної виразності. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2002. № 9. С. 45-47.