Редакційна колегія

Burtovoy_golovniy_redaktorБуртовий Сергій Вікторович
кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)
Педагогічне кредо:
“Не зупинятися на досягнутому”
Коло наукових інтересів: питання впровадження електронних засобів навчального призначення у навчально-виховний процес освітнього закладу; можливості використання find сучасних інтернет-технологій; впровадження інноваційних педагогічних технологій, сучасних методів та організаційних форм навчання.


Viktorina_circleВікторіна Олена Миколаївна
кандидат філологічних наук (спеціальність 10.01.02 – українська мова)
Педагогічне кредо:
“Щоб рибу їсти, треба у воду лізти” Українська народна мудрість
Коло наукових інтересів: проблеми семантики діалектної і просторічної лексики та фразеології, діалектні особливості степових і суміжних говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя (межі сучасної Кіровоградщини), українська лексикографія та фразеографія, методичні аспекти формування культури мовлення школярів.


Mitrofanenko_circleМитрофаненко Юрій Станіславович
кандидат історичних наук (спеціальність 07.00.01 – історія України)
Педагогічне кредо:
“Лише знаючи минуле і сучасне свого народу, можна дбати про його майбутнє”
Коло наукових інтересів: проблеми новітньої історії України, революційного періоду 1917 – 1920 рр. в Україні, регіональна історія, урбаністика, теорія та методика викладання історії.

 


Nebelenchuk_circleНебеленчук Ірина Олександрівна
кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література))
Педагогічне кредо:
“Гідна людина не йде слідами інших людей, вона обирає свій шлях” Конфуцій
Коло наукових інтересів: діалогові технології навчання, герменевтичні принципи викладання світової літератури, культурологічний підхід до викладання словесності в загальноосвітніх навчальних закладах.

 


Skripka_circleСкрипка Ганна Володимирівна 
кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)
Педагогічне кредо:
“Щоб дійти до цілі, треба насамперед йти!”
Коло наукових інтересів: проблема розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителів математики; впровадження хмарних технологій в професійну діяльність педагогів; проблема впровадження елементів дистанційного навчання в освітній процес.