ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ. РОЗРЯДИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ | РОЗРОБКА АВТОРСЬКОГО УРОКУ

Білявська Лариса ВіталіївнаБілявська Лариса Віталіївна
учитель української мови та літератури
Новоукраїнського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням англійської мови- гімназія №7"
Новоукраїнської районної ради
Кіровоградської області

Мета : шляхом спостереження над мовним явищем ознайомити учнів із часткою як службовою частиною мови; формувати  вміння вичленовувати  частки в реченнях, визначати їх роль; розвивати творчі вміння використовувати частки у власних висловлюваннях; виховувати мовленнєву культуру.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції)                                         

       Не кажи не знаю – кажи навчусь.
       Народна мудрість

ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ. РОЗРЯДИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ
РОЗРОБКА АВТОРСЬКОГО УРОКУ

   Хід уроку

І. Увідно-мотиваційний етап уроку

 • Доброго дня ! Сьогодні я розраховую на вашу підтримку і наше порозуміння. На уроці будемо виконувати важливу і цікаву роботу. Щоб досягти успіху, потрібно всім працювати дружно і з великим бажанням. Починаємо нашу роботу. Розгорніть зошит і запишіть дату .
 • У дитинстві ви любили грати в гру «Хто зайвий?». А чи ви не втратили вміння знаходити зайве, зараз перевіримо. Знайдіть «третє зайве», поясніть свій вибір.

  1. Не/бажати, не/розповідати, з/поміж                 –  прийменник
  2. Пліч/о/пліч, з діда/ прадіда, тому/що               –  сполучник
  3. Під/час, згідно/з, не/хай                                     –  частка
 • Молодці! Ви правильно виконали завдання. Як ви розумієте слова епіграфа? Для того, щоб кожен із вас дізнався нове на уроці, ми працюватимемо над темою «Частка як службова частина мови».
 • Запишіть тему уроку й самостійно сформулюйте завдання нашої подальшої роботи, скориставшись початком речення та таблицею «Банк ідей».
  (Я повинен знати/уміти/навчитися)

                        Банк ідей

 • Відрізняти частки від інших службових частин мови.
 • Розпізнавати частки в реченнях, текстах.
 • Визначати роль часток у реченні.
 • Визначати розряди часток.
 • Розрізняти частки й однозвучні слова.
 • Правильно використовувати частки в мовленні.
 • …………

 

           

 

ІІ. Операційно-пізнавальний етап

 • Дослідження.

Що спільного між прийменником і сполучником?

– Прочитайте речення, визначте прийменник і сполучник, з’ясуйте їх роль у реченні.

Посадили біля хати явір та калину

(Посадили біля хати. Явір та калину.

Прийменник біля разом із закінченням родового відмінка  зв’язує іменник із дієсловом у словосполученні. Сполучник та зв’язує однорідні члени речення).

– Визначте синтаксичні відношення даних службових частин мови .

 • Проблема!!!

Чи служить частка засобом вираження синтаксичних відношень?

– Порівняйте записане речення з реченням

Посадили біля хати лише явір та калину

– Чи вплинуло слово «лише» на синтаксичний зв'язок між словами?

– Який відтінок внесло це слово в речення?

– А що зміниться, коли ми поставимо це слово перед прийменником?

– Зробіть висновок про роль слова «лише» в реченні.

Висновок: частка не служить засобом вираження синтаксичних відношень.

 • Які ж дива творять частки?
 • Певною інформацією про службові частини мови ви вже володієте. Пропоную дослідити нову інформацію, використовуючи такі  джерела:

  1. Робоча сторінка «Частка як службова частина мови».
  2. Параграф підручника.
 • Осмислення теоретичного матеріалу
 • Розгляньте схему «Робочої сторінки», дайте відповідь (первинне ознайомлення, самостійне визначення первісного рівня знань).

1група – загальне поняття про частку.

2 група – походження часток.

3 група – розряди за значенням.

Спільне завдання. Визначити спільне й відмінне між службовими частинами мови (заповнення таблиці).

 

Спільне

 

Службові частини мови, самостійно не виступають членом речення, незмінні слова, не мають лексичного значення.

 

Відмінне

 

Прийменник керує відмінковою формою слів; сполучник сполучає однорідні члени речення та прості частини складного речення; частки надають словам, формам слова і реченням додаткових смислових відтінків.

Висновки! (думки учнів).

 • Робота з підручником. Перевірка  висновків за підручником.
 • Виконання вправ на застосування і закріплення знань, формування вмінь та навичок

  1. Спостереження – дослідження над мовним матеріалом
 • Дослідити, які саме додаткові відтінки вносять у речення частки (аналіз речення за метою висловлювання і за його членами).
                                  Лататіє озеро за моїм селом.
 • Яке це речення за метою висловлювання?
 • Визначте головні та другорядні члени речення.
 • Перебудуйте речення, додаючи на початок слово «чи». Як змінилося значення речення? (стало питальним)
 • Що на це вплинуло?
 • Перевірте, чи змінилася кількість членів речення? Який висновок можна зробити?
 • Замініть частку чи  іншою – невже. Чи залишилося речення питальним?
 • Який додатковий відтінок значення  можна виразити часткою невже?

        (здивування)

 • Прочитайте речення з інтонацією здивування.
 • Перевірте, чи можна речення зробити питальним без частки? Зробіть висновки (речення без часток може бути оформлене інтонацією, але з  даними частками стає питальним; питальні частки не є членами речення).
 • Перебудуйте  дане речення, додаючи частку тільки, а  перед присудком – не.
 • З’ясуйте, які відтінки значення надають вставлені частки.
 • Замініть частки іншими – навіть, таки, он, хай.

2. Виконайте усний морфологічний розбір часток («Робоча сторінка»).

3. Гра « Я вам слово – ви мені  п’ять»

4. Вставити в речення частки, що виражають значення, зазначені  в дужках, виділити  граматичні основи.

І група. – Я люблю весну(підсилення).

          З’явилися перші ластівки (вказівка).

ІІ група. – Хороше приносити радість людям (оклик).

          Весна бере своє (виділення).

ІІІ група. –  Сонце дарує тепло (уточнення)

            Хмарина в небі сміється (ствердження).

5. Виконання вправ підручника.

6. Запишіть речення, вставте замість крапок частки. Визначте, які форми дієслів утворено за допомогою часток.

 • Я хотів… вітром бути, щоб воложити вам лиця.
 • … гнеться лоза, а ти, дубе, кріпись.

З якими частинами мови можуть уживатися формотворчі частки?

7. Робота біля дошки. Утворіть форми дієслів із частками би(б), хай

(нехай).

І група – живе, зробив.

ІІ група – міцніють, дихала.

ІІІ група – теплішає, слухали.

 1. Словниковий диктант.

Абикуди, казна-якими, будь-де, ким-небудь, якась, аніскільки, немовби, неначеб, негарний, ніякий, декому, нібито.

З якими частинами мови можуть уживатися словотворчі частки?

!!! Хвилинка « Відпочинок»

Які дві частки літають (чиж)?

Які дві частки завжди над нами (небо)?

Які дві частки ріжуть хліб (ніж)?

Яка частка стає мухою (цеце)?

У назві якого дерева заховалася вказівна частка (тополя)?

9. Як розрізняти частки й однозвучні слова?

На добрім місці й камінь росте.

Не подумавши, і кілочка не затешеш.

( не виконує ролі сполучника, замінити навіть)

 1. Розподіліть частки за групами (формотворчі – 1 група, модальні – 2 група, словотворчі – 3 група), виконайте взаємоперевірку.

Би, де, ані, хіба, сь, атож, не, хай, б, ось, будь, нехай, майже, же, казна, навіть, хтозна.

      11. Робота за індивідуальними картками (додаток).

(диференційовані завдання)

 1. Настав час творчої роботи (робота в групах). Кожна група може проявити себе. Просто створити – мало! Потрібно довести, що ви опанували матеріал і засвоїли роль часток у мовленні. Девіз: « Ми стільки можемо, скільки знаємо».

У країні Морфології жила незмінна частина мови – частка. Що ж у ній особливого?… (продовжіть розповідь так , щоб у результаті роботи кожної групи вийшла зв’язна розповідь).

ІІІ. Корекційно – оцінний етап

 • Пропоную звернутися до створеного «Банку ідей». Чи всі поставлені цілі ми реалізували?

«Мікрофон»:

Я знаю..

Я можу..

Я навчився…

Я зрозумів..

 • Гра «ТАК – НІ»
 1. Частка – це змінна частина мови ?
 2. Частка не виступає членом речення?
 3. Частка  виражає синтаксичні відношення?
 4. За розрядами частки є модальні, формотворчі, відносні?
 5. Частки вносять у речення різні додаткові відтінки значення?
 6. Частки служать для утворення нових граматичних форм та нових слів ?

Рекомендація домашнього завдання:

 1. Обов’язкове. Опрацювати, вивчити схему – блок, параграф підручника, скласти лінгвістичне повідомлення в науковому стилі мовлення.
 2. На вибір.
 • Вправа за підручником…
 • Скласти опорний конспект із теми.
 • Скласти сторінку міні-підручника  з теми.

Додаток  (індивідуальні завдання)

1. Запишіть речення, вкажіть, які смислові відтінки вносять модальні частки в речення.

 • Як же хороше жити на землі!
 • Он зірка в небі пролетіла.
 • Чиє кращі між квітами та над веснянії?
 • Мабуть, час вже до роботи, браття.
 • Що за золота у вас дитина.
 • Тільки в праці крилатим стаєш.

2. «Віднайди мене».

– З, ну, але, хай.

– Же, під, тільки, щоб.

– Не, таки, хіба, ось.

3. Переписати текст, вставляючи частки. З якою метою вживаються частки ?

Дід… ловив линів в озерах … волоком, … брав їх з води руками. Вони… самі пливли до його рук.

 1. Виписати частки, вказати розряд.

Таки правда, що є щось урочисте в природі, коли цвіте калина. У народі навіть кажуть: «Милуйся калиною, коли цвіт цвіте, тішся дитиною, коли росте». Білий цвіт калини й соловейко примовляє. А рубінові плоди здавна символізували мужність людей, які проливали кров у боротьбі з ворогами. До того ж насіння калина  наче схоже на серце. У народі живуть легенди про сміливих дівчат, які заводили аж у хащі загони завойовників. Прирікаючи їх на смерть. Саме з крові цих патріоток і зросли ці кущі.

 1. Заповнити  пропуски таблиці.

                                         Частка

1.

Це…. частина мови.

2.

Відповідає, не відповідає на питання

(підкреслити).

3.

Буває членом речення, не буває членом речення (підкреслити).

4.

Вносить у речення ……. відтінки значення.

5.

Служить для утворення нових …… і граматичних …..

rozrobka-avtorskoho-uroku

rozrobka-avtorskoho-uroku2