РОЗРОБКА УРОКУ ФІЗИКИ 9 КЛАС

РОЗРОБКА УРОКУ ФІЗИКИ 9 КЛАСГребенюк Юрій Володимирович,
вчитель фізики Цвітненської філії КЗ «Красносільське НВО»,
Олександрівської районної державної адміністрації,
Кіровоградської області

РОЗРОБКА УРОКУ ФІЗИКИ 9 КЛАС
ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ ТІЛ. ДВА РОДИ ЗАРЯДУ. ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДЖЕНИХ ТІЛ

Анотація: У розробці представлені відомості про явище електризації , два роди заряду, взаємодію заряджених тіл. Тема розглядається на основі перегляду демонстрацій. Основний акцент покладено на вміння учнів аналізувати побачені явища, або власні дії та робити висновки. Запропоновано певний алгоритм дій та аналітичних роздумів для систематизації навчального матеріалу.

Мета роботи: Навчати учнів аналізувати побачене, правильно ставити запитання до експерименту та робити висновки.

Ключові слова: електризація, заряд, однойменні, різнойменні, ебоніт, хутро, скло, шовк, електрони.

Тема уроку : Електризація тіл. Два роди заряду. Взаємодія заряджених тіл

Мета: Ввести поняття електризації тіл. Формувати в учнів поняття про два роди заряду і взаємодію заряджених тіл. Розвивати просторову уяву, вміння описувати побачені явища та свої дії. Виховувати толерантність.

Обладнання: ебонітова паличка, шматок хутра, мілкі клаптики паперу, фольгові циліндрики, електроскоп, паперове кільце, установка для тоненького струменя води.

Тип уроку: урок з нелінійною структурою.

Умовні позначення:    О – оргмомент;

                                     А – актуалізація опорних знань;

                                     П – пояснення нового матеріалу;

                                     Ф – формування досвіду;

                                     Кн – контроль;

                                     Пд – підсумок.

Хід уроку:

По-точна хвили- на уроку

Струк-турний еле-мент уроку

Діяльність

Технологічний коментар

Вчителя

Учня

0–3

 

3–10

 

11–15

 

15–33

 

34-42

43–45

 

О

 

А

 

П

 

Ф

 

Кн

 

Пд

Повторення правил ТБ

 • Будьте уважні та дисципліновані;
 • Не приступайте до виконання досліду без дозволу вчителя;
 • При роботі зі склом будьте особливо обережні;
 • Не залишайте робоче місце без дозволу учителя;
 • Після закінчення роботи приберіть своє робоче місце.

 

Пропонує фізичний диктант:

 • Що таке атом?
 • З чого складається атом?
 • Які асоціації викликає у вас слово „електрика”?
 • Назвіть природні електричні явища.
 • Назвіть побутові електричні явища.
 • Які ви знаєте електричні прилади
 • Які ви знаєте вимірювальні електричні прилади?
 • Які бувають заряди?
 • Які матеріали добре проводять електричний струм?
 • Які матеріали погано проводять електричний струм?

Пояснення нового матеріалу:

https://prezi.com/ckuhgvteteas/presentation/

 • Тіла, яким надано електричний заряд називаються наелектризованими;
 • В електризації беруть участь два тіла і обоє електризуються;
 • Існують два види електричних зарядів позитивний і негативний;
 • Однойменні заряди відштовхуються, а різнойменні притягуються;
 • Електризація полягає у втраті чи придбанні тілом певної кількості електронів.

 

1. Протягування клаптиків паперу до натертої палички.

Маємо: клаптики паперу, ебонітова паличка, хутро.

Робимо: натираємо паличку хутром, підносимо до паперу.

Спостерігаємо: клаптики притягуються до палички.

Висновок: паличка набула заряду.

 

2. Протягування клаптиків паперу до палички і до паперу.

Маємо: клаптики паперу, ебонітова паличка, натиральний папір.

Робимо: натираємо паличку хутром, підносимо до паперу спочатку паличку, а потім папір, яким натирали

Спостерігаємо: клаптики притягуються до палички і притягуються до паперу.

Висновок: заряду набули обидва тіла.

3. Дослід з фольговим циліндриком.

Маємо: фольговий циліндрик, паличка, хутро.

Робимо: натираємо паличку і підносимо до циліндрика.

Спостерігаємо: циліндрик спочатку притягується до палички, а потім відскакує від неї.

Висновок: однойменні заряди відштовхуються.

4. Дослід з двома фольговими циліндриками

Маємо: два фольгові циліндрики, паличка, хутро.

Робимо: натираємо паличку і підносимо до циліндрика., заряджаємо його. Аналогічно заряджаємо інший. Підносимо їх один до одного.

Спостерігаємо: циліндрики відштовхуються.

Висновок: однойменні заряди відштовхуються.

 

5. Відштовхування пелюсток електроскопа.

Маємо: електроскоп, ебонітову паличку, хутро

Робимо: натираємо паличку, пінносимо до електроскопа

Спостерігаємо: пелюстки розходяться.

Висновок: однойменні заряди відштовхуються.

6. Котіння кільця за паличкою.

Маємо: паперове кільце, ебонітова паличка, хутро.

Робимо: натираємо паличку, підносимо до кільця.

Спостерігаємо: кільце котиться за паличкою.

Висновок: наелектризовані тіла притягують легкі предмети.

7. Вигинання струменя води.

Маємо: установку для тоненького струменя моди, ебонітову паличку, хутро.

Робимо: натираємо паличку, підносимо до струменя води.

Спостерігаємо: струмінь вигинається у бік палички.

Висновок: наелектризовані тіла притягують навіть такі предмети як рухома вода.

 

 

Самостійна робота:

 • Як взаємодіють заряджені тіла?
 • Які два види зарядів існують у природі?
 • Як виявити заряджені тіла чи ні?
 • Як показати, що при контакті двох тіл, кожне з них заряджається?
 • Опишіть будову простих електроскопів.
 • Опишіть дію простих електроскопів.
 • Що перерозподіляється між тілами під час електризації?
 • Як зарядиться тіло, якщо втратить певну кількість електронів?
 • Як зарядиться тіло, якщо дістане певну кількість електронів?

Підсумок уроку

Домашнє завдання:

 1. §22, 23 підручника
 2. Творче завдання: виготовити саморобний електроскоп.

Слухають

 

Відповідають на запитання вчителя з місця

 

Конспектують основні тези

Перегляд презентації

 

Записують за вчителем схему опису досліду

 

Учень демонструє дослід під керівництвом вчителя.

 

Учень демонструє дослід під керівництвом вчителя.

 

Учень демонструє дослід під керівництвом вчителя.

Клас розбивається на три групи. Кожна з груп описує один з дослідів (2,3,4)

на картках, які запропонував учитель

Захищають свою роботу

 

Учень демонструє дослід під керівництвом вчителя.

 

Учень демонструє дослід під керівництвом вчителя.

 

Учень демонструє дослід під керівництвом вчителя.

Клас об’єднується  на три групи. Кожна з груп описує один з дослідів (5, 6,7,)

на картках, які запропонував учитель

Захищають свою роботу

 

 

Підготовка до пояснення нового змісту

 

Актуалізація навчального досвіду

Алгоритм роботи дослідника: маємо, робимо, спостерігаємо, висновок.

 

Робота в групах


 

Взаємодія учнів у динамічній групі:

 

 

Робота в групах


 

Взаємодія учнів у динамічній групі:

 

 

Закріплення нового досвіду

Список використаних джерел:

 1. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Д. Сиротюк. — К. : Вид-во «Зодіак-ЕКО», 2009. — 207 с.