Розвиток підприємницьких компетентностей учнів під час вивчення предметів освітньої галузі «суспільствознавство»

Mitrofanenko_circle

Митрофаненко Ю. С.,
старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти комунального  закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат історичних наук

Розвиток підприємницьких компетентностей учнів під час вивчення предметів освітньої галузі «суспільствознавство»

У рамках українсько-польського проекту «Уроки з підприємницьким тлом» було здійснено обмін досвідом польських та українських освітян для розвитку підприємницької компетентності не тільки на уроках економіки чи основ підприємництва, а й під час вивчення інших шкільних предметів. У тезах розкриваються підходи до розвитку підприємницьких компетентностей під час вивчення предметів освітньої галузі «Суспільствознавство».

Формування та розвиток  подібних здібностей під час викладання  предметів цього напрямку доцільно здійснювати за двома напрямками: використовуючи потенціал програмового змісту та вдосконалюючи форму проведення занять. У програмах з історії України, всесвітньої історії є теми, які стосуються економічного розвитку держав, пов’язані із засадами підприємництва, а постать підприємця стає рушійною силою суспільних та економічних процесів [1-3]. При розгляді цих тем вчителеві варто привернути увагу до ролі підприємництва в суспільно-економічному житті націй. Є теми, які стосуються меценацтва, зокрема інформації про українських підприємців Чикаленка, Яхненків, Симиренків, Харитоненків. При розгляді цих тем доцільно формувати світогляд учнів про суспільну значущість підприємців-меценатів. Застосування активних методів навчання, постановка проблемних питань, розв'язання історичних задач, виконання учнівських проектів має спонукати учнів до того, що заняття підприємницькою діяльністю не має на меті лише власне збагачення, а від їх успіхів у бізнесі залежить добробут всієї держави, так і вирішення важливих для кожного громадянина соціальних проблем.

Другий підхід до розвитку підприємницької компетентності полягає у підборі інтерактивних технологій навчання, які допоможуть сформувати в учнів підприємницькі здібності на уроках теми яких, не стосуються підприємницької діяльності. Мова про організацію навчального процесу за принципами суб’єктного навчання, застосування таких методів як робота в групах, акваріум, ажурна пилка, мозковий штурм, коло ідей тощо.

Новими програмами вивчення історії України відведені уроки для проведення практичних занять з історії. Під час їх проведення вчитель має час та можливості застосовувати технології інтерактивного навчання. Наприклад, рольові ігри, проведення занять за допомогою методу «критерійний покер» тощо [4].

Реалізація проекту «Уроки з підприємницьким тлом» під час вивчення курсів історія України та всесвітня історія узгоджується з навчальними програмами цих предметів, бо передбачає прищеплення учням вміння вести конструктивний діалог з іншою людиною суспільством, природою та світом [5]. Активні методи навчання, які є передумовою розвитку підприємницької компетентності сприяють розвиткові в учнів потреби до самопізнання, самореалізації та самовдосконалення на засадах загальнолюдських, національних та моральних цінностей. Розвиток підприємницької компетентності під час вивчення історичних курсів може також реалізовуватися шляхом підготовки презентацій історичних та природних пам'яток рідного краю та України, розробки привабливих туристичних маршрутів, підготовці повідомлень про видатних економістів або політиків, які пропонували оригінальні ідеї організації економічного життя національних спільнот. Під час вивчення тем з економічної історії вчителю варто акцентувати увагу учнів, що починаючи з доби Нового часу саме підприємливість була рушійною силою багатьох історичних процесів: Великих географічних відкриттів, буржуазних революцій, боротьби за економічні права, які призводили до соціальних, національних демократичних революцій. Подібний підхід до організації навчально-виховного процесу під час вивчення історії дозволяє інтегрувати соціальну, економічну, політичну й духовну історію та висвітлює тісний зв'язок всіх сфер людського буття. Наприклад, під час вивчення теми «Духовне життя України в другій половині ХІХ ст.», аналізуючи процес створення українського професійного театру вчителеві варто звернути увагу не лише на мистецький талант М. Кропивницького, а й на його організаторські здібності, які перетворили талановитих аматорів на успішних професіоналів.

Під час вивчення новітньої історії вчителю варто акцентувати на думці американського політолога Френсіса Фукуями про те, що формула успіху будь-якого народу полягає в організації суспільства на трьох засадах: суверенітет – демократія – ринкова економіка. Вчитель має повідомити учнів, що центральною постаттю ринкової економіки є активна, підприємлива особистість, озброєна знаннями, які вміло застосовує на практиці для досягнення успіху.

Розвиток підприємницької компетентності у процесі вивчення історії допоможуть учням з'ясувати сильні та слабкі сторони ринкової економіки. Учні отримують інформацію про моделі ринкової економіки різних держав, зможуть порівняти ефективність застосування ринкових економічних реформ, обговорять проблему оптимальної економічної моделі ринкової економіки для України в умовах її залучення до світових інтеграційних процесів, будуть здатні оцінити переваги ринкової економіки над командно-адміністративними.

Таким чином програмовий потенціал, застосування відповідних методик дозволить вчителям розвинути підприємницькі компетентності учнів під час вивчення предметів історія України та всесвітня історія.

Програма з правознавства розкриває питання, пов’язані з економічними правами людей, тож доцільним буде акцентування уваги на засадах та постатях підприємницької діяльності. Теми, які стосуються підприємницької діяльності передбачені також курсом «Громадянська освіта». Отже, вчителю варто використовувати програмовий матеріал для розвитку цієї важливої компетентності.

Другий підхід щодо формування і розвитку підприємництва полягає у впровадженні інтерактивних технологій навчання, які допоможуть сформувати в учнів підприємницькі здібності на уроках, теми яких не стосуються підприємницької діяльності. Новими програмами вивчення історії України відведені години для практичних занять, під час проведення яких вчитель має час та можливості застосовувати технології інтерактивного навчання, мова про організацію навчального процесу за принципами суб’єкт-суб’єктної взаємодії з застосуванням таких методів, як робота в групах, акваріум, ажурна пилка, мозковий штурм, коло ідей, рольові ігри.

У висновках варто відзначити творчу групу вчителів Кіровоградської області працювала над розробкою циклу уроків, спрямованих на розвиток підприємницьких компетентностей учнів під час вивчення предметів освітньої галузі «Суспільствознавство». До складу групи входили Н.  Семашко, учителю Піщанобрідської ЗСШ – інтернату І-ІІІ ст., О. Бикова, вчителю НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. № 31, А. Плотніцькій, викладачу Кіровоградського комерційного технікуму, С. Філіповій, учителю НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ ст. № 2 – ліцей», М. Федоровій, вчителю Кіровоградського ліцею № 25, О. Шишкевич, учителю НВО – ліцею № 8, О. Окулову, учителю Катеринівської ЗШ І-ІІІ ст., О. Переведенцеву О.Ю., вчителю Криничуватської ЗШ І-ІІІ ст., І. Дризі , викладачу Кіровоградського технікуму механізації сільського господарства, Г. Гаркуші , учителю НВО СЗШ № 6 – ЦЕВ «Натхнення», С. Гнатенко, учителю Новоукраїнської гімназії № 7, О. Курловій, вчителю Первозванівської ЗШ І-ІІІ ст. Уроки, підготовлені О. Биковою, С. Філіповою, С. Гнатенко, О. Шишкевич увійшли до збірника навчальних матеріалів «Уроки з підприємницьким тлом», виданому у Варшаві 2014 р. [5].

Список використаних джерел:

  1. Громадянська освіта: Книга для вчителя / Р. Арцишевський, Т. Бакка, І. Гейко та ін. – Львів: Видавництво «Тека», 2002. – 158 с.
  2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Історія України; Всесвітня історія; Основи правознавства. 5 – 9 класи. – К.: видавничий дім «Освіта», 2013. – 96 с.
  3.   Навчальні програми для учнів 10-11 класів. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Історія України; Всесвітня історія. – К, 2010. – 127 с.
  4. Україна в Європі. Освітній пакет. – Варшава: Центральний осередок удосконалення вчителів, 2006. – 200 с.
  5. Уроки з підприємницьким тлом: навчальні матеріали. – Варшава: Сова, 2014. – 398 с.