РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ОІН - АВАТАРКА-2Бурковська Оксана Леонтіївна,
вчитель початкових класів
Олександрійського навчально – виховного комплексу (ЗНЗ І-ІІ ст. №17 – ліцей) м. Олександрії,
Кіровоградської області, спеціаліст вищої категорії.

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація: Мета сучасної початкової школи – забезпечити формування особистості дитини, цілеспрямовано виявляти й розвивати здібності, формувати уміння та бажання вчитися, створити умови для самовираження учнів у життя та різних видах діяльності. Одним із провідних шляхів реалізації поставленої мети є розвиток пізнавальної активності школярів на уроках інформатики.

Ключові слова: інформаційні технології, пріоритетна мета, дидактичні функції, проектні технології, дидактична гра.

В наш час часто доводиться констатувати, що в учня не сформувалися потреби в знаннях, відсутній інтерес до навчання. Тому й виникає потреба в активізації пізнавальної та розумової діяльності учнів. Все більш актуальним стає застосування сучасних технологій навчання, що враховують індивідуальні особливості школярів.

Однією із таких форм є інтерактивні технології. Саме при їх використанні учні вчаться шукати інформацію, систематизувати її та узагальнювати.

Тому цілком природним є впровадження цих засобів у навчальний процес. Для отримання подальшої освіти з використанням сучасних інформаційних технологій навчання у школі був введений предмет «Інформатика».

Головне завдання вчителя – зацікавити учнів, дати можливість самостійно творити. Це сприятиме розвитку пізнавальної активності, а в майбутньому – до отримання глибоких і свідомих знань.

Застосування комп’ютерної техніки на уроках дозволяє зробити кожен урок нетрадиційним, яскравим, насиченим.

Розглянемо різні способи подачі навчального матеріалу учням з метою розвитку пізнавальної активності.

 1. Електронні посібники

Електронний посібник може містити будь-які види інформації – текст, зображення, звук, відео, і т.п. При цьому всі елементи пов’язані між собою посиланнями і при роботі з одним матеріалом, завжди можна швидко переглянути інші, тематично з ним пов’язані.

Основною метою уроку з використанням електронного посібника є:

 • розвиток особистості дитини;
 • самостійна організація навчальної діяльності;
 • врахування індивідуальних особливостей кожного учня;
 • здійснення диференціювання завдань.

Дидактичні функції сучасних електронних посібників:

 • підвищують і стимулюють інтерес учнів завдяки мультимедійним технологіям;
 • активізують розумову діяльність завдяки інтерактивності;
 • дозволяють моделювати процеси, складні для демонстрації в реальності;
 • дозволяють організувати дистанційне навчання;
 • підвищують швидкість і точність збору та обробки інформації про успішність навчання.

Заходи, спрямовані на розвиток пізнавальної активності учнів, можуть бути організованими в наступних напрямах використання електронних посібників:

 • послідовне або вибіркове опрацювання теоретичного матеріалу;
 • закріплення навчального матеріалу,  який вивчається традиційними методами;
 • закріплення вивченого матеріалу за допомогою розроблених тестів;
 • виконання практичних робіт;
 • перегляд довідкової інформації.

На уроках інформатики використовую такі форми роботи:

 • застосування презентацій;
 • залучення мережі Інтернет для практичних завдань;
 • проведення опитувань, тестувань, тематичного оцінювання;
 • самостійна робота учнів.

Використання електронного посібника дозволяє забезпечити для більшості учнів перехід від пасивного сприйняття навчального матеріалу до активного, усвідомленого оволодіння знаннями.

 1. Проектні технології

Метод проектів – це система навчання, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей у процесі створення нового продукту під контролем учителя.

Як показує досвід використання проектної технології, в процесі роботи над проектом учні мають стійку мотивацію до навчальної діяльності, відбувається процес закріплення отриманих навиків роботи над конкретною темою.

Метод проектів завжди передбачає творчу, індивідуальну чи групову діяльність учнів протягом одного уроку, або ж впродовж вивчення цілої теми.

Метод проектів передбачає наступні етапи:

 • 1 етап – Організаційний

Повідомлення учням теми, мети, кінцевий продукт проекту, завдання, план роботи. Усе це обговорюється в класі, учні вносять свої пропозиції.

 • 2 етап – Підготовчий

На цьому етапі відбувається збір матеріалу, ознайомлення з навчальною інформацією.

 • 3 етап – Проектна робота

Саме на цьому етапі вчитель організовує учнівські дослідження, й на основі результатів цих досліджень починається проектування «макета», опрацювання інформації, її коригування.

 • 4 етап – Оформлювальний

Етап, який передбачає малювання, складання, розфарбовування, оформлення презентацій.

 • 5 етап – Презентація проекту

Діти розповідають про свою роботу у проекті, демонструють кінцевий продукт, захищають ідею, зміст, відповідають на запитання.

 • 6 етап – Підбиття підсумків

Вчитель та учні аналізують виконану роботу, оцінюють свою участь у проекті, складають плани на майбутнє. [6]

При системному використанні проектної технології в школі, учні привчаються працювати самостійно, в команді, вчаться прогнозувати можливі варіанти та способи роботи, відповідально ставитися до виконання завдань, об’єктивно оцінювати результати діяльності.

Тип проекту визначається за характером діяльності. Основі типи проектів, які використовуються в початковій школі:

 • дослідницькі;
 • інформаційні;
 • творчі;
 • ігрові.
 1. В основі дослідницького проекту лежить дослідження явищ та процесів.

Він має відповідну структуру:

 • визначення теми дослідження;
 • актуальність;
 • визначення предмета й об’єкта, завдань і методів;
 • висування гіпотез розв’язання проблеми.

Наприклад: Дослідницький проект «Книги в нашому житті» (3 клас)

Тема дослідження: Коло читання моїх друзів (однокласників).

Актуальність: Знайомство з улюбленими книгами друзів – один із можливих способів активізації читання дітей.

Об’єкт дослідження: читацька активність друзів (однокласників).

Предмет дослідження: книги, які читають друзі (однокласники).

Мета проекту: сприяти підвищенню зацікавленості дітей читанням.

Індивідуальні завдання:

 • З’ясувати, чи відвідують друзі бібліотеку;
 • Чи є улюблені книги. Чому саме ці книги.
 • Скласти окремий перелік улюблених книг.
 • Прочитати улюблені дитячі книги друзів.
 • Виготовити рекламну листівку для однокласників.
 • Презентувати свою роботу в проекті.

Колективне завдання:

 • Організувати книжкову виставку.
 • Підготувати святкову презентацію роботи в проекті.

Методи дослідження: опитування, анкетування, аналіз, порівняння, оцінювання.

 1. Інформаційні проекти спрямовані на збір даних про певний об’єкт або явище. Такі проекти пов’язані з дослідницькими проектами.

Наприклад, інформаційний проект «Кімнатні рослини». (Збір інформації про особливості догляду за кімнатними рослинами; кінцевий продукт – альбом «Догляд за кімнатними рослинами».) Виконання даного проекту доцільно урізноманітнити та унаочнити шляхом створення фотоальбому у програмі Microsoft Power Point.

 1. Творчі проекти не мають точної структури, діяльності учасників. Кінцевим продуктом творчого проекту можуть бути: журнал, виставка малюнків, свято, вистава тощо.

Наприклад, метою творчого проекту «Природа очима дітей» є бережливе ставлення до природи. Кінцевий результат – виставка малюнків. Для виконання цих малюнків можна використати графічний редактор Paint.

 1. Рольові, ігрові проекти можуть здійснюватися у формі уявної подорожі, конференції, журналістського розслідування.

Наприклад, учням 2 класу можна запропонувати взяти участь у проекті «Подорожуємо країною казок» (кінцевий продукт – онлайн кросворд, створений у програмі http://learningapps.org/). Приклад кросворду, створеного засобами даного ресурсу, можна переглянути  за таким посиланням: http://LearningApps.org/display?v=pxse2zxwa01

 1. Дидактична гра на уроках інформатики

Основна мета гри – підняти інтерес учнів до навчання, і тим самим підвищити ефективність навчання.

Уроки з використанням дидактичних ігор припускають творчий підхід з боку вчителя й учнів. Діти засвоюють знання в процесі активної пізнавальної діяльності.

Гра стимулює процес запам’ятовувати й розуміти матеріал, сприяє підвищенню мотивації.

Ігри, які використовуються на уроках інформатики діляться на:

 • комп’ютерні;
 • ролеві;
 • організаційні;
 • ділові.

В початковій школі – це рольові й комп’ютерні ігри.

Грати можна цілий урок або використовувати ігрові моменти на уроках.

В залежності від кількості учасників, ігри можуть бути:

 • одиночні;
 • парні;
 • групові;
 • колективні.

Наприклад: «Логіка програміста» – Відгадай слово, фразу.

«Розгадай кросворд або ребус».

Гра «Так – ні».

«Закінчи речення».

«Ти – мені, я – тобі». Учні задають запитання один одному.

«Знайди помилку». Повторення вивченого матеріалу.

«Інформаційне лото». Збери комп’ютер, апаратну частину ПК тощо.

«Знайди пару». Знайти пари слів, що є синонімами.

Учні можуть самостійно створювати вище названі дидактичні ігри за допомогою програмного забезпечення Скретч.

 1. Активізація роботи учнів в позакласний час

Позакласні заняття побудовані з урахуванням пізнавальних і творчих інтересів учнів на основі їхньої добровільної участі. Цілями позакласної роботи з інформатики можуть бути розширення і поглиблення знань учнів з предмета, підвищення пізнавальної активності шляхом проведення цікавих заходів.

Ефективні такі форми роботи в початкових класах, як ігри «Поле чудес», «Цікава інформатика», «Конкурс фантазерів», вікторини та інтерактивні ігри. Дані форми роботи можна знайти на навчальних онлайн сервісах, таких як:

Найкраще їх проводити або на заняттях гуртка, або у вигляді змагання між окремими класами.

З вище сказаного можна зробити висновок, що інформатика – саме той предмет, де найбільш вдало можна використовувати різні методи, підходи та інструменти навчання, які розвивають пізнавальну активність дітей. Навчання перетворюється в захоплюючу діяльність billiga mobilabonnemang і після закінчення школи дає можливість стати успішною, самодостатньою особистістю.

Список використаних джерел:

 1. Апатова Н.В. Інформаційні технології в шкільній освіті. – М.: Просвещение – АСТ, 1994, с.48
 2. Булгакова М.М. Активізація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках інформатики / / Зб. «Навчальні технології». – СПб.: НОВА, 2004, с.267
 3. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група ВНV, 2008. – 352 с.
 4. Старинська О. Ініціатива як умова активізації пізнавальної діяльності учнів/ / Початкова школа. – 2000, с.34-35
 5. Шамова Т.І. Активізація навчання школярів. – М.: Педагогіка, 1982, с.63
 6. http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/33260/
 7. http://ua-referat.com/Активація_пізнавальної_діяльності_на_уроці_інформатики
 8. http://LearningApps.org/display?v=pxse2zxwa01