РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ

ZernovaFotoЗернова Алла Ростиславівна, 
вчитель початкових класів Олександрійського навчально-виховного комплексу
(ЗНЗ І-ІІ ступенів №17-ліцей) Кіровоградської області.

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ

Анотація: Основним завданням початкової школи є формування компетентної особистості. Саме тому в статті проаналізовано необхідність розвитку творчої особистості молодшого школяра за допомогою навчальної гри, яка формує і розвиває в учнів здатність самостійно діяти та застосовувати індивідуальний досвід у творчих життєвих ситуаціях.

Ключові слова: інформаційне суспільство, цифрове середовище, навчальна гра, творчі здібності, творча особистість.

                 У новому Державному стандарті зазначено, що головним завданням початкового навчання є оволодіння школярами ключовими компетентностями. Головний екзаменатор наших вихованців – життя. Перед початковою школою поставлене важливе завдання: підготувати нове покоління до життя в інформаційному суспільстві, яке стрімко змінюється, в світі, в якому процес появи нових знань найшвидший за всю історію людства, безперервно виникає необхідність в нових професіях, в постійному підвищенні кваліфікації. І першорядну роль у вирішенні цих задач грає володіння сучасною людиною інформаційно-комп’ютерними технологіями.

Справа в тому, що лавинний потік нової інформації, настирливої реклами, використання комп’ютерних технологій на телебаченні, поширення електронних іграшок і персональних комп'ютерів позначаються на вихованні дитини, а також сприйнятті нею оточуючого світу. Суттєво змінюється ще й характер її улюбленої вікової діяльності – гри, піддаються змінам й улюблені герої та вподобання. Нині до школи приходять діти, котрі живуть у цифровому світі і педагогам потрібно скористатися його перевагами. Сьогодні вже зрозуміло, що педагог, який веде заняття за допомогою електронної дошки, мультимедійного проектора та комп'ютера, користується на уроці ресурсами Інтернет, має значні переваги перед колегою, який володіє лише традиційною «крейдяною технологією».

Учні з інтересом опановують навчальний матеріал, коли використовують ІКТ. При правильному підході все це активізує увагу учнів, розвиває пізнавальні процеси, мислення, увагу, а також набувають розвитку уява і фантазія. В учнів змінюється відношення до комп’ютера, адже тепер вони починають сприймати його як певний універсальний інструмент для роботи у будь-якій сфері людської діяльності, а не лише як інструмент для ігор. Тому виховання школярів повинно бути спрямоване на розвиток людини нового інформаційного суспільства, і саме школа має вчити правильно користуватись невичерпним джерелом інформації – Інтернетом.

Відмітимо, що сьогочасні інформаційно-комунікаційні технології мають виняткові дидактичні можливості, адже сучасне життя так само потребує спеціалістів, спроможних критично і творчо мислити. Вкрай важливо розвивати та поглиблювати творчі здібності у дітей, виховувати їх нешаблонно мислячими, а з творчим підходом до щоденних життєвих проблем. Адже від творчості залежить науково-технічний прогрес і все створення нового. І молодший підлітковий вік – це найбільш сприятливий період для розвитку таких здібностей учнів, тому що саме в цьому віці відбувається швидкий розвиток процесів мислення та уяви.

Я вбачаю своє завдання так підготувати моїх учнів до дорослого життя, щоб вони знайшли його сенс і змогли найповніше реалізувати власні здібності. А для розвитку творчої особистості я застосовую різні засоби, методи, прийоми навчання та форми організації навчальної діяльності. Так, найефективнішим способом виховання креативної особистості є гра, а особливо навчально-розвивальна гра.

Навчально-розвивальна гра – це діяльність, де сам ігровий процес супроводжується активним і мимовільним засвоєнням гравцями змісту навчання. В свій час Антон Семенович Макаренко зазначав: «Гра має важливе значення в житті дитини… Якою буде дитина в грі,такою вона буде і в праці, коли виросте. В дитячому віці гра – це норма і дитина повинна завжди гратись, навіть тоді, коли виконує серйозну справу…» [5,С.374].  А тому я все роблю для того, щоб діти приходили до мене на заняття з радістю, щоб їх очі іскрилися бажанням отримати нові цікаві знання.

З цією метою на кожен етап уроку добираю різні цікаві дидактичні вправи. І при цьому намагаюсь користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями навчання.zernova1zernova2Я. А. Коменський зазначав: «Якщо навчання дається дитині важко, то в цьому винні методи, якими її навчають»[4,С.273]. Тому я, залежно від мети та форми уроку, широко практикую у своїй навчально-виховній діяльності багатоманітні методи інтерактивного навчання:

> Технології ситуативного моделювання , де побудова навчального процесу відбувається методом включення учня у гру («Програвання ситуації», «Драматизація», «Розігрування ситуації за ролями», «Рольова гра»),

> Інтерактивні технології кооперативного питанняце парна і групова робота («Інтерв'ю»«, «Карусель», «Акваріум»).

> Технології опрацювання дискусійних питань – це включення у навчальний процес публічного обговорювання якогось дискусійного питання («Займи позицію», «Дискусія»,  «Метод Прес», «Дебати»).

> Інтерактивні технології колективно-групового навчання – це одночасна спільна (фронтальна) робота всього класу («Незакінчені речення», «Мікрофон», «Мозковий штурм»).

Використовую при вивченні тем «Середовище редактора» і «Графічний редактор» ділові ігри. Учні працюють як довірені особи рекламних агентств, фірм, організацій, створюють та представляють бейджики, рекламні проспекти та візитки. Таким чином засвоєння та закріплення матеріалу йде набагато швидше. А на різних етапах своїх уроків застосовую такі елементи гри:

1. «Мозаїка». В цій грі потрібно скласти  з окремих фрагментів алгоритм з використанням певної процедури для розв'язування задачі у середовищі Скретч).

2. «Розгадай кросворд».

3. «Урок інформатики моїми очима». Тут йде мова про роздуми учнів на тему «Як би я сам провів урок інформатики».

4. «Вияви фантазію» (створити зображення, використовуючи тільки певні геометричні фігури).

5. «Урок – подорож» :

а) Пропонується ребус, з якого учні отримують тему уроку – «Інтернет».

(Повідомлення групи експертів “ Що таке Інтернет ”);

б) Зупинка “ Електронна скринька ”

(Повідомлення учня “ Електронна скринька ”).

“ Відновити адреси користувачів ”

в) Зупинка «Інформаційний потік»:

(Шляхом перестановки букв скласти слова, що відносяться до предмету інформатики). Діти по парах виконують завдання, а потім з отриманих букв всі разом складають слово «Мережа». Переходять до наступного етапу.

г) Зупинка «Всесвітня комп'ютерна мережа»

– Ми опиняємося в «Павутині». Це одна з найпоширеніших служб в комп'ютерній мережі Інтернет, яка зветься World Wide Web. Дослівний переклад – «Всесвітня павутина».

д) «Найпоширеніші пошукові системи в «Всесвітній павутині».

е) Зупинка «Правильний пошук інформації (практична робота)».

Перед учнями постає завдання: дати відповіді на питання кросворду, користуючись будь-якими пошуковими системами. Перед роботою вчитель коротко нагадує про техніку безпеки, і учні виконують практичне завдання по пошуку в «Всесвітній Павутині» з використанням відомих пошукових серверів.

Далі, з метою узагальнення навчального матеріалу я переходжу до захисту проектів учнями, де вони показують свої знання і навички в зборі, обробці та звітування інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Опишу роботу над проектом «Казки українських письменників».

Потрібно було вибрати казку, над якою має працювати учень у своєму проекті, а далі дізнатися, хто автор слів, у який час написана, чи подібна вона до народної казки, чому присвячена, головні герої, головна думка казки, чи знятий на основі казки м/ф або х/ф.

 1. Створити в графічному редакторі ілюстрації до казки.
 2. Надрукувати в текстовому редакторі кінцівку казки.
 3. Підібрати додаткове оформлення: ілюстрації до казки, портрет письменника, музичну презентацію у форматі mp3.
 4. Продумати і провести інтерв'ю серед вибраної категорії людей. Тема опитування «Моя улюблена казка».
 5. Виконати аналіз результатів опитування. Представити результати у електронних таблицях та діаграмах.
 6. Зробити презентацію для представлення проекту.
 7. Презентувати свій проект перед однокласниками.

Далі проходить аналіз виконаної роботи, учні відзначають позитивні сторони власної роботи та висловлюють власні пропозиції щодо поліпшення. Після чого відбувається відбір кращих робіт для створення загального проекту «Казки українських письменників». По закінченні інсценізуються кращі казки, даються малюнки.

Використовуючи досить часто у своїй педагогічній практиці дидактичну гру, вважаю її найбільш ефективною на уроках у початковій школі, тому що це організоване заняття, яке вимагає напруги розумових і емоційних сил. Ці види роботи розширюють кругозір, дають можливість краще орієнтуватися в безперервно зростаючому потоці інформації, а також дозволяють одночасно згадати забуті і здобути нові знання. Тренується пам'ять, відточується кмітливість і пробуджується інтерес до поглиблення знань.

Використання ігрових технологій на уроках інформатики

zernovatec1 zernovatec2 zernovatec3 zernovatec4 zernovatec5Гра не виробляє матеріальних, культурних, інакше кажучи, суспільних цінностей, утім вона привчає людину до фізичних і психічних старань, потрібних для роботи. Тому я не знаю, що чекає моїх учнів у майбутньому і яким буде світ через 15 років, але хочу, щоб початкова школа була для них щасливим спогадом та впевненим стартом у житті.

Список використаних джерел

 1. Артемова Л. В. Вчися граючись. – К.: Томіріс. – 1990. – 170 с. С. 3-5.
 2. Булгакова М.М. Активізація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках інформатики / / Зб. «Навчальні технології». – СП б.: НОВА, 2004.
 3. Глинський Я.М. Особливості викладання інформатики у школі на сучасному етапі. – Національний університет «Львівська політехніка» , 2002 р.
 4. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. В 2-х т. Т.1 – М.:1982
 5. Макаренко А. С. Гра // Твори в 7 т. – К., 1954
 6. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Харків: Основа, 2003. – 78с. С.41-42
 7. Щербань П. М. Дидактичні ігри у навчально-виховному процесі. // Початкова школа – 1997 – №9 – ст. 18.
 8. Використання гри для активізації навчально-виховного процесу: Посіб. для студ. пед. вузу та викладачів / Уклад.: Мішкурова В. Ф.; Пащенко М. І. – К.: Наук. світ, 2001. – 270 с. С. 3 – 12.