Умови публікації

Умови публікації в науково-методичному журналі «Освітній інтернет-навігатор»

Загальні умови публікації матеріалів

 1. До публікації в науково-методичному журналі «Освітній інтернет-навігатор» (далі ОІН) приймаються науково-методичні наробки освітян регіону, навчально-виховні проекти, авторські розробки уроків, позакласних заходів тощо.
 2. Матеріали в ОІНі публікуються протягом 30 робочих днів з часу отримання редакцією файлів автора та його реєстраційної заявки.
 3. До друку не приймаються матеріали, раніше опубліковані в інших виданнях. Надсилаючи матеріал до редакції ОІНу для розгляду щодо їх подальшої публікації, автор засвідчує,  що подані ним матеріали не друкувалися раніше в інших видання. У окремих випадках, за умови розгорнутого пояснення у примітках реєстраційної заяви, публікація можлива, але з обов’язковим посиланням на першоджерело.

Умови щодо оформлення матеріалів

 1. Матеріали, що надсилаються, повинні бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word, формат DOC; вирівнювання тексту по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці розташовані в тексті публікації у відповідному місці.
 2. Загальний розмір поданих матеріалів у електронному вигляді повинен бути не менш ніж 4000 знаків і не перевищувати 100000 знаків (незалежно від кількості сторінок).

Форматування тексту статті

1.Форматування тексту статті:

 • шрифт Times New Roman, 14 pt;
 • міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25;
 • параметри сторінки: верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5см;
 • Назва статті – по центру жирний шрифт;
 • наступний рядок – Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання (якщо є), посада, місце роботи автора (без скорочень), якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками, вирівнювання тексту по ширині, відступ від попереднього тексту одна строчка;
 • наступний рядок – Анотація, текст анотації українською мовою (з абзацу) повинен мати об'єм 250-350 знаків, вирівнювання тексту анотації по ширині;
 • наступний рядок – Ключові слова: (з абзацу) перелік ключових слів (5-7 слів), вирівнювання ключових слів за лівим краєм;
 • наступний рядок – (з абзацу) Текст матеріалів;
 • наступний рядок – Список використаних джерел (по центру, виділити жирним шрифтом) Оформлення джерел відповідно до загальних вимог та правил складання.

Умови публікації в науково-методичному журналі «Освітній інтернет-навігатор»