«СОФІЗМИ, ПАРАЛОГІЗМИ, ПАРАДОКСИ В МАТЕМАТИЦІ»

Sofizmi_SavkaСавка Олег Орестович,
викладач математики,
Глибоцький професійний ліцей
Чернівецька обл., смт. Глибока

План відкритого засідання гуртка «Інтеграл»
тема: «СОФІЗМИ, ПАРАЛОГІЗМИ, ПАРАДОКСИ В МАТЕМАТИЦІ»

Анотація: План відкритого засідання гуртка «Інтеграл», для учнів 10-11 класів, призначений на поглиблене вивчення нових понять з математики.

Ключові слова:софізм, паралогізм, парадокс.

План відкритого засідання гуртка

Мета: Навчальна – закріпити, розширити та вдосконалити знання з обраної теми.

           Розвиваюча – пробуджувати інтерес до засвоєння нових знань, розвивати індивідуальні здібності учнів та забезпечити умови їх реалізації; активізувати увагу, вміти працювати в групі. Також розвивати культуру усного і писемного мовлення, логічне мислення, уміння узагальнювати і робити висновки,   просторову уяву  учнів, вміння чітко формувати і застосовувати одержані знання;

            Виховна – виховувати творче відношення до навчання і праці, взаємоповагу.

Тип заняття: застосування знань, умінь та навичок

Обладнання: ноутбук, мультимедійний проектор та екран, презентація, роздатковий матеріал.

Міжпредметні звязки: інформатика, креслення, архітектура.

ХІД ЗАНЯТТЯ

 1.  Організаційний етап. (2 хв.)
 • Привітання.
 • Перевірка присутності учнів.
 • Перевірка готовності учнів до уроку.
 1.  Мотивація навчальної діяльності учнів. (5 хв.)
 • Розповідь викладача.

Математику вважають наукою точною, нічого не сприймає без доведень. Всі ми схильні помилятися: свідомо чи несвідомо. Тому дуже важливо, щоб вона вміла виявляти свої та чужі помилки, вчилась уникати їх. Серед них досить поширеними є логічні помилки. Звичайно прийнято логічні помилки поділяти на дві групи: на помилки логічні у власному змісті і помилки, які відбуваються внаслідок неправильності в словесному вираженні думки. У першому випадку помилка полягає в неправильності логічного процесу, у другому в неправильності вираження.

 • Повідомлення теми і мети заняття

Темою нашого сьогоднішнього заняття буде:

«Софізми, паралогізми, парадокси в математиці»

 1. Вивчення нового матеріалу. (10 хв.)

Розповідь вчителя. Вам було завдання підготовити докладну інформацію про дані визначення.

 1. Я розпочну з того, що серед свідомих помилок виділяють софізми, серед ненавмисних – паралогізми. Зрозуміло, що чим хитріший софізм, чим майстерніше замаскована помилка, тим більше задово­лення мають її шукачі, бо кожне спростування софізму – це насамперед маленьке відкриття і прекрасна школа культури міркувань. Софізм (з грецької – хитрий викрутас, вигадка, хитрий умовивід) – це міркування навмисне побудовані так, що вони містять логічну помилку і, звичайно, приводять до хибних висновків.
 2. Паралогізм – (від грец. paralogismos – неправильне, помилкове міркування) – ненавмисна логічна помилка, зв'язана з порушенням законів і правил логіки.
 3. Парадокс (грецьке paradoxos – дивний, несподіваний) – несподівані явища або висловлювання, які формою або змістом суперечать нашим знанням і уявленням.

Давайте послухаємо, що ви можете сказати про ці терміни. (Доповіді учнів).

 1. Закріплення нового матеріалу. (15 хв.)
 • Мультимедійна презентація.(додається)
 1. Підведення підсумків. (5 хв.)

        Отже, ми ознайомилися із захоплюючою темою, дізналися багато нового, навчилися розпізнавати софізми, парадокси, паралогізми та знаходити в них помилку.  Підведемо підсумки заняття: продовжте речення Мені сподобалось…;Я дізнався нового…;Я зрозумів що…;На мою думку…;Було б цікаво… Тема нашої роботи далеко не вичерпана.      Ми розглянули лише деякі, найвідоміші приклади софізмів і парадоксів. Насправді їх набагато більше. Ми продовжимо вивчення цієї теми надалі. Дякую за увагу!!!

 1. Незакінчене речення.

Мені сподобалось…

Я дізнався нового…

Я зрозумів що…

На мою думку…

Було б цікаво…

 1. Оцінювання учнів викладачем. (2 хв.)
 2. Домашнє завдання. (1 хв.)

Створити власні презентації з софізмами та парадоксами.

Авторська презентація до заняття "Софізми, паралогізми, парадокси в математиці"

sofizmi-savka-1 sofizmi-savka-2
sofizmi-savka-3 sofizmi-savka-4
sofizmi-savka-5 sofizmi-savka-6
sofizmi-savka-7 sofizmi-savka-8
sofizmi-savka-9 sofizmi-savka-10
sofizmi-savka-11 sofizmi-savka-12
sofizmi-savka-13 sofizmi-savka-14

Список використаних джерел:

 1. Конфорович А. Математичні софізми і парадокси. Оформлення і малюнки В.Глазунова та А.Хмари. К. Радянська школа 1983р. 208 с.