НАРОД СКАЖЕ, ЯК ЗАВ’ЯЖЕ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ (Урок української мови у 9 класі)

  Тараненко
  Тараненко Тетяна Василівна,
  учитель української мови і літератури
  філії "Топилянський навчально-виховний комплекс
  "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів"
  ОНЗ "Трепівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
  Знам'янської районної ради Кіровоградської області"

НАРОД СКАЖЕ, ЯК ЗАВ’ЯЖЕ.
РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ
(Урок української мови у 9 класі)

Мета уроку: повторити вивчений матеріал про безсполучникове складне речення, розвивати навички правильно розставляти розділові знаки в безсполучникових складних реченнях; сприяти вихованню любові до культурної спадщини нашого народу.
Тип уроку: урок узагальнення і систематизації.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

1.1 Бліц-опитування «незакінчене речння».

1) За будовою речення поділяються на…
2) Речення, у якому наявна одна граматична основа – …
3) У складному реченні навні …
4) Частини складного речення можуть поєднуватись за допомогою …
5) Сполучникові речення поділяються на …
5) Складне речення, частини якого рівноправні і поєднуються сурядним сполучником – це…
6) Частини складнопідрядного речення поєднуються …
7) Речення, частини якого об’єднані за змістом, інтонацією та без сполучників чи сполучних слів, називається …
8) Між частинами БСР можуть вживатися…
9) Якщо частини БСР далекі за змістом чи мають в своєму складі розділові знаки, то між ними ставиться…
10) Якщо друга частина БСР доповнює або розкриває зміст першої частини, то між ними ставиться …
11) Між частинами БСР, які означають одночасність подій, ставиться …
12) Якщо перша частина БСР вказує на час або умову тго, про що говориться в першій частині, то між ними ставиться …

1.2 Мовний практикум.

Виконання вправи «Класифікація».

https://learningapps.org/display?v=p31ryh03j18 .

ІІ. Системтизація вивченого. Виконання практичних завдань.

2.1 Поясніть вживання розділових знаків між частинами БСР.

1. Свій край як рай, чужа країна як домовина. 2. Ворскла – річка невеличка, береги ламає; хто в Полтаві не буває, той лиха не знає.
3. Будемо в дружбі жити – нас нікому не зломити. 4. Стелиться доріжка – козакові не до ліжка. 5. Не брудни криниці: сам схочеш напиться.
6. Кров не водиця: проливати її не годиться. 7. Правда як олія: скрізь нагору спливає. 8. Лихе око на дуба гляне – дуб зів’яне.

2.2 Навчальний диктант. Робота біля дошки окремих учнів.

Завдання: записати БСР, розставити пропущені розділові знаки, підкреслити граматичні основи, побудувати схеми речень.

1. Пожалів вовк кобилу: залишив хвіст і гриву. 2. Україна – рідний край, про її добробут дбай. 3. Над товаришем не смійся: над собою заплачеш. 4. Грім не гряне – ледачий не встане. 5. Не хвали сам себе – нехай тебе люди похвалять. 6. Загордилась свиня: об панський тин чухалась. 7. Казали люди: квач притикою не буде. 8. Менше говори – більше почуєш.

2.3 Робота в парах «Ти мені, я тобі».

Учні читають один одному БСР, дотримуючись відповідної інтонації.

Завдання: визначити, де і який розділовий знак варто поставити.

Учень 1. 1. Не копай іншому ями: сам у неї упадеш. 2. Чисте сумління маєш – спокійно спати лягаєш. 3. Більше землю удобряй – будеш мати урожай.
Учень 2. 1. Шила в мішку не втаїш: воно все одно вилізе. 2. Глибше орати – більше хліба мати. 3. Все минеться, одна правда зостанеться.

2.4 Творче конструювання.

Завдання:  замініть подані сполучникові речення синонімічними безсполучниковими, запишіть утворені речення.

1. Кішки гризуться, а мишам привілля. 2. Якщо не бережеш копійки, сам не вартий карбованця. 3. Одному сонце світить, а другому і місяць не зблисне. 4. Не живи сам для себе, бо не вродився сам від себе. 5. Посієш вчинок, а виросте звичка. 6. Згода будує, а незгода руйнує.
7. Якщо дати язикові волю, заведе в неволю. 8. Не ставай на граблі, бо дістанеш по чолі. 9. Приятелів тьма, а справжнього друга нема.
10. Якщо здобудеш освіту, побачиш більше світу.

Завдання: утворіть речення за поданими схемами.

1) [ ] , [ ]. – одночасність подій.
2) [ ] – [наслідок].
3) [ ] : [причина].

2.5 «Бонус-ЗНО».
2017 – додаткова сесія.

Завдання 25.

Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире.

 

Приклад речення

 

Випадок уживання тире

1

Десь недалеко вдарив грім – луна котилася глухо, грізно, довго.

А

тире при відокремленому означенні

2

Ні талановитий учень, ні досвідчений учитель, ні сивий академік – ніхто не може знати всього бодай з окремого питання будь-якої науки.

Б

тире в складному безсполучниковому реченні

3

Моя мати – наївність, тиха жура і добрість безмежна.

В

тире на місці пропущеного члена речення

4

Розмалюю я половину героїв у позитивні тони, а половину – у негативні, як це наймодніше зараз.

Г

тире при однорідних членах речення

 

 

Д

тире між підметом і присудком

2018-03-19_135714

2016 – основна сесія.

Завдання 27.

Доберіть приклад до кожного випадку вживання розділового знаку.

 

Розділовий знак

 

Приклад

1

кома в безсполучниковому реченні

А

Між зеленими садами, між сірими стінами загравали вже фіолетові тіні.

2

кома в складнопідрядному реченні

Б

Уткнувшись у тепло долин, вітер спросоння погойдував чорні тополі.

3

кома в складносурядному реченні

В

Яра пшениця була молода й висока, а горді соняшники стояли ще вищі.

4

кома при відокремленій обставині

Г

Десь скрадливо скрипнула хвіртка, насмішливо обізвався дівочий голос.

 

 

Д

У плесі ворушилися затонулі тіні хат, на яких сторч головою дрімали лелеки.

кросІІІ. Підсумок уроку.

3.1 Моніторинг.

  • Чи задоволені ви своєю роботою?
  • Які завдання виявилися найскладнішими?
  • Який навчальний матеріал вам ще необхідно доопрацювати?

3.2 Оцінювання навчальної діяльності учнів.

ІV. Домашнє завдання.

Виписати із художньої літератури по одному БСР з різними розділовими знаками між частинами, підкреслити граматичні основи, побудувати схеми.