УСНИЙ ТВІР-ОПИС ВУЛИЦІ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ І ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДЛЯ 8 КЛАСУ

Прядка Надія Данилівна
  Прядка Надія Данилівна,
  учитель української мови та літератури
  філії НВК "Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
  імені Т.Г.Шевченка – гімназія "Шепилівська загальноосвітня школа –
  дошкільний навчальний заклад"

 

УСНИЙ ТВІР-ОПИС ВУЛИЦІ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
І ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДЛЯ 8 КЛАСУ

Мета: формувати компетентності:
– предметні: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему і основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення;
– ключові: викладати матеріал послідовно, логічно; працювати самостійно; збагачувати словниковий запас; розвивати творчі здібності;
– комунікативні: складати усне монологічне висловлювання про вулицю свого дитинства з уведенням у текст усного твору опису місцевості;
– загальнокультурні: сприяти виховуванню уваги до довкілля, любові до природи і бажання зберегти її.
Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.
Обладнання: пам’ятка «Як працювати над твором-описом місцевості в художньому стилі», таблиця «Типи мовлення», словник синонімів, тлумачний словник.

Хід уроку

І. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Бесіда.

 • Чи відомі вам твори художньої літератури, у яких є описи місцевості? (І.Нечуй-Левицький «Микола Джеря», І.Франко «Захар Беркут», А.Чайковський «За сестрою»).
 • Для чого автор уводить у твір опис місцевості?
 • Якби вам дали завдання описати вулицю і запропонували: відео цієї вулиці, фото, живе споглядання. Що б ви обрали для опису? Свою відповідь мотивуйте.

ІІІ.  Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

Бліцопитування.

 • Які типи зв’язного мовлення вам відомі?
 • Які особливості опису як типу мовлення? (Аналіз таблиці).
 • Пригадайте структурну схему опису (загальне враження від предмета, ознаки предмета, естетична оцінка предмета мовлення).
 • Яка мета художнього опису? (Створити опис предмета, викликати до нього певне ставлення).
 • Який із стилів мовлення доцільно використати під час складання твору-опису?
 • Назвіть мовні особливості художнього стилю мовлення (епітети, переносне значення слів, уособлення, метафори, порівняння).

ІV. Підготовка до складання усного твору-опису.

 1. Опрацювання пам’ятки.

ПАМ᾿ЯТКА

«Як працювати над твором-описом місцевості в художньому стилі»

 1. Вдало дібрати фактичний матеріал і підготувати план майбутнього твору.
 2. Дібрати яскравий заголовок, що виражав би основну думку висловлювання.
 3. Дотримувати вимог художнього стилю (доречно використовувати художні засоби – епітети, метафори, порівняння задля увиразнення мовлення).
 4. Використовувати слова і словосполучення на позначення місця розташування об’єктів опису місцевості, як-от: прямо перед нами, неподалік, поруч, у далині, трохи далі та ін.).
 5. Передати власне ставлення до місцевості, що описується (захоплення, замилування, здивування тощо).
 1. Лексична робота.
  Завдання:
  1. З’ясувати за тлумачним словником значення слів:

Ландшафт – територія, у межах якої різні елементи природи.
Паркан – огорожа, переважно дерев’яна.
Китицяскупчення квітів або плодів на одній гілці; суцвіття, гроно.

 1. Дібрати синоніми до слів:

Гарний – привабливий, красивий, мальовничий, чудовий, чарівний, пишний, розкішний.
Ароматний – запашний, духмяний, пахучий, благоуханний.
Багатобарвний – різнобарвний, різноколірний, розмаїтий, веселковий.
Похилий – пологий, некрутий, спадистий, згористий.

 1. Модель творчого завдання «Неповторність поезії».

Учням необхідно скласти за аналогією (часткова схожість, подібність) текст, що відповідає темі уроку.
Читання учнем вірша Н. Прядки «Моя вулиця».

Поросла життям моя вулиця.
Чи є в неї метрика? Скільки літ?
Обіч берегів її хати туляться
Споришевим килимом до воріт.
Кожна доля людська в неї вписана,
Все вона тримає в глибокій душі.
Дитячою казкою не раз заколисана,
У дощах покупана й ранковій росі.
Вишитою долею вона стелиться
Серцю молодому у широкий світ.
У смутку німому довго жде, не сердиться,
Як ми не вертаємо на рідний поріг.
По яких світах би дороги не міряли –
Вулиця дитинства у гості зове.
Йдучи від порогу, ми їй свято вірили,
Що в ній про нас пам’ять дихає й живе.
Вже поволі вік свій хати відживають,
Мохом узялася стежка до воріт.
Радо зустрічають, сумно проводжають
Вулиці віками жителів своїх.
Не несім сміття із душі на вулицю,
Пам’ятаймо заповідь, дорослі й малі:
Ніколи Господні шляхи не кінчаються,
Бо снуються з вулиць на святій землі.

 1. Колективне складання плану до твору-опису.
  І. Моя вулиця – маленька артерія великої Батьківщини.
  ІІ. Я тут народився і живу.
  1. Чим приваблює вулиця?
  2. Її протяжність.
  3. Ландшафт.
  4. Рослинність – окраса вулиці.

ІІІ. «Вулиця дитинства у гості зове».

 1. Уживання називних речень як зачину у тексті художнього стилю відповідно до комунікативного завдання (моя вулиця, незрадлива подруга дитинства).

V. Робота над усним твором-описом вулиці за колективно складеним планом з використанням самостійно дібраних робочих матеріалів.

 1. Прослуховування 3-4 усних творів, складених учнями.
 2. Колективне обговорення монологічних висловлювань.

VІ. Підсумки уроку.

 • Що на уроці викликало зацікавленість?
 • У чому ви відчули труднощі?

VІІ. Домашнє завдання.

На основі власних спостережень скласти усний твір-опис центру села, висловивши своє ставлення до описуваної місцевості.

Використана література:

 1. Вусик О. С. Словник синонімів української мови. – Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2013. – 576 с.
 2. Олексієнко Л. П., Шумейко О. Л. Сучасний тлумачний словник української мови. – Київ : Видавничий дім «Калита», 2006. – 544 с.
 3. Янко М. Топонімічний словник України. – Київ : Знання, 1998. – 428 с.