ВИДИ ОБСТАВИН (ЗА ЗНАЧЕННЯМ). СПОСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ |Авторський урок

СЛОВНИЧОК ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ - Пінчук Т.М.Пінчук Тетяна Миколаївна,
учитель української мови та літератури
Червоновершської  ЗШ І-ІІІ ступенів
Компаніївського району
Кіровоградської області

ВИДИ ОБСТАВИН (ЗА ЗНАЧЕННЯМ). СПОСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ | Авторський урок

Мета: поглибити знання учнів про обставину як другорядний член речення, її роль у текстах; сформувати вміння визначати види обставин; розвити пунктуаційні вміння; удосконалити навички правильно використовувати різні види обставин як в усному, так і в писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу пізнавати цікаві куточки України, прививати любов до своєї країну.

Девіз уроку.
Зібратися разом – це початок, Триматися разом – це прогрес, Працювати разом – це успіх. Г. Форд
Епіграф:
Україно! Доки жити буду, Доти відкриватиму тебе. В. Симоненко

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

 1. Вправа «Сонце світить тому, …» (учні встають, кого стосується фраза):

– хто сьогодні в сукнях;
– хто має на собі щось синє;
– хто в доброму гуморі; 
– хто хотів би дізнатися щось нове;
– хто хоче спілкуватися;
– хто хоче працювати.

 1. Слово вчителя. А зараз уявіть, що ваша голова перетворилась на компакт-диск, на якому є безліч папок із інформацією. Віднайдіть мовну папку і підготуйте її, щоб дістати потрібне з вивченого вже раніше матеріалу та покласти туди нову інформацію.
 2. Оголошення девізу уроку

Зібратися разом – це початок, Триматися разом – це прогрес, Працювати разом – це успіх.

Г. Форд

 1. Актуалізація опорних знань.

І.Пригадаймо члени речення. Доберіть до кожного визначення відповідне поняття. Визначте термін, тлумачення якого почуєте.                                                             

… – другорядний член речення, який називає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? котрий?

… – головний член двоскладного речення, який означає дію, стан або ознаку предмета, названого підметом, і відповідає на питання що робить підмет? хто він є? ким він є? що він є? чим він є? який він є? яким він є?

… – другорядний член речення, що означає предмет або стан, на який спрямована дія або щодо якого ця дія відбувається, і відповідає на питання непрямих відмінків.

… – головний член двоскладного речення, який означає особу, предмет, опредмечену дію чи абстрактне поняття й відповідає на питання хто? що?

… – означення, виражене іменником, що стоїть у тому самому числі й відмінку, що й означуване слово.

 1. Якого члена речення ми ще не назвали? (Обставини)
 2. Що називаємо обставиною? (Обставина – це другорядний член речення, який означає спосіб дії, її інтенсивність, місце, час, мету, причину, умову дії і відповідає на питання як? де? коли? з якою метою? з якої причини? за якої умови? куди? )
 3. Від якого члена речення залежить обставина? (присудка)

III. Ознайомлення восьмикласників з темою, метою й завданнями уроку.

Тема нашого уроку: «Види обставин (за значенням). Способи їх вираження».

Мета уроку: сьогодні на уроці ми будемо визначати обставини, способи їх вираження, навчимося правильно використовувати обставини в мовленні. Сьогодні ми звернемося до туристичного агентства «Обставина». А чому саме туристичне агентства? Тож вона нам підкаже, де в Україні є мальовничі куточки, як, коли чому туди можна поїхати.

Оголошення епіграфа уроку.
Україно! Доки жити буду,
Доти відкриватиму тебе.  
В. Симоненко

Учні пояснюють  епіграф.

III. Розвиток пошукової пізнавальної активності.

1. Лінгвістичний експеримент.

Два тексти. Речення без обставин і з обставинами порівняти.

Оптимістична печера

Це найдовша в світі гіпсова печера. Розташована вона поблизу села Королівка. Утворилася Оптимістична печера внаслідок розчинення підземними водами гіпсів чотирнадцять мільйонів років тому. Тут можна зустріти підземні озера, які нагадують дзеркала з води. Температура повітря в Оптимістичній печері протягом року постійна і коливається від 9,5 – 10,5 градусів, не залежить від температури повітря на поверхні.

ВИДИ ОБСТАВИН (ЗА ЗНАЧЕННЯМ). СПОСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ |Авторський урок

Яку роль відіграють обставини?

ІV.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

 1. Чим виражена обставина

Дошка: приклад  – учні роблять висновок

Виражається

 прислівником :                                    Сьогодні вирушаємо в похід.

Іменником у непрямих відмінках:     У центрі фортеці – майдан.

Інфінітивом:                                        Ми їдемо знайомитися зі степовим заповідником.

дієприслівником:                               Співаючи,  дійшли до озера.

дієприслівниковим зворотом:          Напившись джерельної води, учні продовжили                                     екскурсію.

Фразеологізмом:                                  Ця подія відбулася за царя Гороха

Словосполученням:                             Будівництво фортеці розпочалося в                       шістнадцятому столітті.

 1. Дошка:

Вправа:  визначити обставину, назвати способи вираження (підкреслити і надписати  чим виражена)

Водоспад Шипіт

Мальовничий водоспад розташований у глибокій ущелині. Це найкрасивіший водоспад України. Сюди щороку приїжджають десятки тисяч туристів. Струмені води водоспаду зриваються з висоти декількома каскадами і розсіюються хмарою з крапель. Із початку дев'яностих років, щорічно сюди приїжджають хіпі з України та з-за кордону на неформальний липневий фестиваль.

ВИДИ ОБСТАВИН (ЗА ЗНАЧЕННЯМ). СПОСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ

3. Камінь спотикання №1. Обставина чи складений іменний присудок? Розподілити речення з іменниками в орудному відмінку, що виступають у ролі обставини  і складеного іменного присудка.

Підказка: якщо іменник в орудному відмінку можна замінити порівнянням. То це обставина.

 1. Промінь сонця поволі заливає золотом маєток.                         
 2. Панночка павою ходить по садибі.                                             
 3.  Мій брат став архітектором.
 4. Петренко був екскурсоводом.
 5. "Полечу зозулею над Дунаєм".
 1. Види обставин за значенням.

Дошка: таблиця _ три графи – III приклади – І і II заповнюють учні (поставити питання, визначити вид).

 • Вид обставини
 • Питання
 • Приклад

способу дії

як? яким способом?

Нас радісно зустріли в новому місті.

міри і ступеня

як часто? якою мірою? скільки?

Садиба була зруйнована вщент.

місця

де? куди? звідки?

Піднімаємося на Говерлу.

часу

коли? доки? як довго? відколи?

Сьогодні школярі повертаються.

причини

з якої причини? через що? чому?

Поїздку скасували через негоду.

мети

навіщо? з якою метою? для чого?

Підійшли роздивитися експонати.

Навмисне пішли шляхом.

умови

за якої умови?

Тільки відпочивши. вирушай у дорогу.  

При щирості між людьми, при глибокій і міцній симпатії ніякий ризик не страшний!

допусту

незважаючи на що?

Ми поїхали на екскурсію попри труднощі.

Незважаючи на маленький вітерець, парило й робилося душно

 1. Узагальнення правила

Прочитайте текст з пропущеними словами і питаннями, вставте з довідки обставину.

Національний парк "Софіївка"

"Софіївка" – одне з найкрасивіших рукотворних чудес (де?)… Парк засновано

(коли?)……………………………… польським магнатом Станіславом Потоцьким та

названий на честь його дружини Софії. (Як часто?)……. це місце відвідують

(скільки?)…………………………. Кожен, хто потрапляє (куди?)…. , немов переноситься

(куди?)……………

Довідка: сюди, щорічно, в Україні, в минуле, понад п’ятсот тисяч осіб, у тисяча сімсот дев’яносто шостому році.

II. Підкресліть обставини, визначте їхній вид та частину мови, якою вони виражені.

 1. Камінь спотикання №2. Обставина чи складений дієслівний присудок?

Розподілити речення з інфінітивами, що виступають у ролі обставини і складеного іменного присудка.

Підказка: інфінітив у ролі обставини поєднується з дієсловом, що означає рух, відмову від переміщення, припинення руху і є зазвичай обставиною мети.

 1. Посідали    обідати на галявині.
 2. Всі хотіли слухати легенди старого замку.
 3. Родина поїхала відпочивати..
 4. Треба побувати на Закарпатті.
 5. Діти підійшли роздивитися експонати.
 6. Люди сходилися новини послухати.
 7. Ми вирішили прогулятися Трасою здоров'я.

7. Завдання від людей, які часто подорожують (українських співаків)

Звучить речення із пісні, знайти в ньому обставину, визначити її вид.

Вакарчук: «Я бачу навколо каміння і квіти» (обставина місця)

Катя Бойко: «На світанку вийду я у чисте поле, привітаю з новим днем все навколо» (обставина часу, місця)

Олеся Заєць: «Посеред Європи, молода та сильна, стоїть гордо Україна» (обставина місця, способу дії)

Бучинська «Як у нас на Україні всі лани квітучі» (обставина місця)

Яка була помилка в останньому реченні?

8.Рубрика «Учимося в мудрих»: «Прийменники «в» і « на»».

Ірина Колега: «Народилися ми в Україні: на Поліссі, на Буковині, на Поділля і на Волині, біля сивих Карпат і в Криму».

Чи є помилка в цій пісні? Чи є обставини?

V. Підсумок уроку.

 1. Вікторина «А чи уважний ти на уроці?»

Визначити в реченнях вид обставини.

1. Під горою блищав Дніпро, (місця)

2. Завтра вставати рано, (часу)

3. Ми приїхали побачити цікаві місця, (мети)

4. Не спитавши, не можна фотографувати, (умови)

5. Було душно, незважаючи на таку рань, (допусту)

6. Ми йшли пішки, (способу дії)

7. Данило занадто втомився, (міри і ступеня)

8. Олег зрадів, побачивши парк, (причини).

2. Мовні  обрахунки.

Полічіть кількість обставин у тексті.

Україна – прекрасна країна. Тут безліч цікавих історичних місць! Біля невеликого містечка Канева розташований пам’ятник Тарасові Шевченку. Поїдьте в Полтаву і відвідайте музей знаменитої Полтавської битви. Побувайте в Запоріжжі, на острові Хортиця, на якому зародилося українське козацтво. Відвідайте Одесу і побродіть бульварами, ними багато років тому гуляв Пушкін. (7 обставин)

 1. Синтаксична лінгвоестафета

Речення

1 учень. Підкреслює члени речення.

2 учень. Визначає, чим виражені члени речення.

З учень. Характеризує речення.                                                                                  

– унікальний заповідник в Україні.

 1. Оцінювання.
 2. Домашнє завдання.
 1. Підручник с. 56 – 57 (вивчити таблиці).
 2. Високий рівень. Напишіть твір-розповідь про цікаве місце в Україні, у якому ви побували, використовуючи обставини.

3.  Достатній рівень. Доберіть прислів'я та приказки про подорожі, до складу яких входять обставини.

4. Середній рівень. Складіть опорну схему-малюнок «Головні та другорядні члени.

5. Початковий рівень. Вправа 6 на С. 58.