ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ЗАДАЧ КОНКУРСУ «БОБЕР» НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Шибіста Вікторія Юріївна,
вчитель інформатики
Комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ЗАДАЧ
КОНКУРСУ «БОБЕР»
НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» проводиться в світі з 2004 року, а в Україні – з 2008 року. Основними завданнями конкурсу є:

  • підвищення рівня комп’ютерної грамотності учнів;
  • впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій в організацію навчального процесу та позакласної роботи;
  • ознайомлення і зацікавлення сучасними інформаційними технологіями, комп’ютерною технікою та літературою з цих галузей знань;
  • активізація творчої діяльності вчителі.

За роки свого існування, організатори накопичили багато цікавих творчих завдань для дітей різних вікових груп.Завдання минулих років викладені на сайті конкурсу http://bober.net.ua в розділі «Архів завдань». Ці ігрові завдання можуть стати в нагоді на уроках інформатики та одночасно заохотити учнів до участі в конкурсі.

Звичайно, всі ці вправи можна використовувати для тренування учнів як на уроках, так і в позаурочний час. Але можна використовувати конкретні задачі на певних уроках, навіть розв’язуючи їх усно, без використання комп’ютера. Доцільно виводити завдання на екран або роздавати кожному учню індивідуально. Все залежить від мети, яку вчитель хоче досягти, використовуючи дану вправу.
Приклад 1Тема уроку: Кодування символів. 8 клас.
Етап уроку – мотивація навчальної діяльності. Запропонувати учням на початку уроку розв’язати дану вправу, після цього вчитель пропонує дітям самостійно оголосити тему уроку.
Відповідь: піти на гурток з програмування. Всі літери алфавіту зміщені на 4 позиції, зашифроване слово – Паскаль.
Приклад 2Цю вправу можна використовувати як тренувальну на будь-якому уроці з теми «Кодування даних», 8 клас.
Відповідь:  NONO. Потрібно було почергово перевіряти, чи знаходяться у одному стовпчику таблиці всі перші літери слів, потім – всі другі літери слів, і так далі. При розгляді третіх літер знаходимо, що літера N знаходиться у іншому стовпчику, ніж M i W. Секретний код – 4535.
Приклад 3Дана вправа стане в нагоді при вивченні теми «Програмування», 8 клас. Етап уроку – актуалізація опорних знань учнів. Доцільним буде її використання при вивченні команди повторення.
Відповідь: 36, 61, 125.
Жабеня відвідає лише ті клітинки, номери яких при діленні на 12 дають остачу 0, або 1, або 5. Матемачний вираз (x mod y) – це остача від ділення цілого числа х на ціле число y. 36 mod 12 =0, 61 mod 12 = 1, 125 mod 12 = 5.
Приклад 4Дану вправу також можна використовувати при вивченні теми «Програмування» в 8-му класі або в 5-му класі при вивченні теми «Алгоритми і програми».
Етап уроку – актуалізація опорних знань учнів або хвилинка відпочинку між змінами учнівської діяльності.
Відповідь: лосось, устриця, креветки.
Приклад 5Вправу «Потяг»  можна використовувати в будь-якому класі для активізації розумової діяльності учнів. Дана вправа цікава та нескладна, тому розв’язати її зможуть навіть учні початкової школи.
Дане завдання спрямоване на розвиток логічного мислення та може бути використано на будь-якому етапі уроку.
Відповідь:дивись малюнок.

Приклад 6Вправу «Парність» доцільно використовувати на уроках при ознайомленні з темою «Двійкова система числення», щоб продемонструвати використання інших непозиційних систем числення, а також зацікавити учнів до розв’язування цікавих задач.
Відповідь: 42. Число парне у будь-якій системі числення, якщо всі його цифри парні числа.Число 54 непарне у сімковій системі числення. У десятковій системі числення це5*7+4=39.
Приклад 7Вправу «Напої» можна використовувати в 5-8-х класах як на уроках, що пов’язані з темою «Логічні величини», так і на інших уроках для концентрації уваги та розвитку логічного мислення.

Відповідь:
У таблиці є 9 логічних тверджень. У кожній стрічці і стовпчику може бути лише по одному вірному твердженню. Інші шість тверджень – невірні. У логіці такі таблички називаються таблицями істинності. Покрокове заповнення таких табличок є одним з способів розв’язування складних логічних задач.
Приклад його використання у цій задачі:
1-й крок. Після твердження:“Воду і молоко налили не у пляшку” – можна вибрати Ні (1) у двох клітинках. Цифра у дужках означає номер кроку.
2-й крок. Після твердження :“Склянка стоїть біля посудини з молоком” – можна вибрати відповідь Ні (2) у відповідній клітинці.
3-й крок. Робимо висновок, що лимонад у пляшці, а молоко у глечику.
4-й крок. Робимо висновок, що вода у склянці.

Приклад 8Тема уроку «Алгоритми з розгалуженнями», 8 клас. Етап уроку – актуалізація навчальних досягнень учнів.
В даній задачі виконання алгоритму за блок-схемою виявляють в учнів розуміння чи нерозуміння роботи циклів.
Відповідь: 120.
Початкове значення у=5. У кінці кожного року зберігання ціна домножується на у, а у зменшується на одиницю. Через чотири роки встановиться остаточна ціна сиру: 1*5*4*3*2=120.
Приклад 9В задачі «Родина» умова задачі вважається складною, бо є насиченість текстом та ще й доповнення схемою. Дітей лякають така перенасиченість текстом, але саме тому учням слід розбирати такі великі умови, і відповідь дуже просто знайти.
Відповідь: таланти Тома – верхова їзда, фотографія (успадкований від батька Річарда) та живопис (успадкований від дідуся Джоша).
Приклад 10Завдання підійде для актуалізації опорних знань учнів при вивченні теми «Цикли», а також може бути використано як самостійне завдання.
Дану задачу краще розв’язувати за допомогою комп’ютера, бо відразу відбувається малювання візерунка, який відтворюється на екрані.
Дитина може відразу побачити правильність чи неправильність складання алгоритму, і в разі потреби виправити свої помилки.
Відповідь:

Приклад 11
Задача «Круги» дозволяє ознайомити учнів з методом розв’язування – метод хвилі або пошук у ширину. Це завдання можна розв’язувати на комп’ютері, а можна індивідуально. Кожному учневі надрукувати малюнок і попросити розмалювати круги згідно з умовою задачі.

Відповідь: один з класичних алгоритмів, який можна використати для розв’язування – метод хвилі або пошук у ширину.
1) Спочатку вибрати всі фрагменти, зовнішні дуги яких є контуром всієї фігури. Вони належать лише одному з кругів і їх потрібно замалювати жовтим кольором. Ці фрагменти позначені цифрою 1.
2) Фрагменти, сусідні до фрагментів 1, входять одночасно у два круги. Їх потрібно замалювати червоним кольором. Ці фрагменти позначені цифрою 2.
3) Далі умовна хвиля з фрагментів-2 поширюється на наступні фрагменти. Вони позначені цифрою 3. Кожний з цих фрагментів належить трьом кругам. Замальовуємо їх білим кольором.

Приклад 12Дану задачу можна використати при вивченні теми «Комп’ютерна графіка», яка практично відображає застосування колірних моделей на практиці.
Відповідь: пурпуровий колір. На другій хвилині червоне світло увімкнуте. З 61-ої по 90-ту секунду зелене світло вимкнене. Протягом перших двох хвилин синє світло увімкнуте. Червоний і син й кольори при накладанні дають пурпуровий колір.

Список використаних джерел:

1. Архiв завдань. Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерного мислення «Бобер». URL: http://bober.net.ua/page.php?name=archive& (дата звернення: 02.11.2020).
2. Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер». Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародний_конкурс_з_інформатики_та_комп’ютерної_грамотності_«Бобер»
3.  Kendall τ for grade 10 INVALSI and Bebras results (macro-areas) thinking skills in primary school children using the bebras tasks. In Proceedings of the Sixth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, TEEM’18, pages 25–30, New York, NY, USA, 2018. ACM.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *