ВИКОРИСТАННЯ САМОРОБНИХ ПРИЛАДІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Якимчук Леонід ОлександровичЯкимчук Леонід Олександрович,
вчитель вищої категорії, старший вчитель
Несватківської філії КЗ "Олександрівське НВО №2"
Олександрівського району,
Кіровоградської області,
відмінник освіти України

ВИКОРИСТАННЯ САМОРОБНИХ ПРИЛАДІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація В даній статті стисло викладено матеріал про застосування саморобних приладів на різних етапах навчальної діяльності. Вказується на важливість даного питання в умовах сьогодення. Виготовлені прилади вирішують ряд методичних проблем, підвищуюють ефективність уроку, викликають в учнів інтерес до предмету,сприяють кращому засвоєнню матеріалу уроку.

Ключові слова: навчально-виховний процес, експеримент, саморобні прилади, ефективність уроку, пізнавальний інтерес.

Фізика – наука експериментальна. Специфіка завдань шкільного курсу спрямована на те, щоб засвоїти наукові методи пізнання. Експеримент дає можливість оволодіти досвідом практичної діяльності ,здобути факти та їх узагальнити на рівні уявлень, понять і законів.

Одночасно він формує в учнів експериментальні і дослідницькі навички і тому є найефективнішим засобом через який здійснюється діяльнісний підхід до навчання фізики. Фізичні прилади виступають своєрідним підсилювачем відчуттів, а демонстрації слугують інструментом переконливої мотивації навчального процесу. Навчальний експеримент не можна замінити показом відповідних роликів ,комп'ютерними дослідами, кінофрагментами.

Сучасна програма з фізики визначає досить солідний перелік демонстрацій, які обов'язково необхідно провести в кожному класі. В обладнаному за сучасними вимогами фізичному кабінеті це не створить особливих проблем для вчителя. Матеріально-технічна база ж більшості шкіл застаріла і не завжди відповідає цим вимогам. Особливо гостро це питання стоїть у сільських школах. Величезне бажання демонструвати виразно суть фізичних явищ і хоч частково вирішити це питання спонукає вчителя виготовляти саморобні прилади. Якщо прилади виготовляти з учнями, то це додатково сприятиме розкриттю їхніх здібностей і талантів, технічної кмітливості та спостережливості.

Академік П.Л. Капіца говорив: "Школяр розуміє фізичний дослід добре тоді, коли його робить сам ,але ще краще він розуміє його, якщо він робить прилад для експерименту. Тому залучення школярів до виготовлення приладів треба всіляко вітати, і при конструюванні приладів треба звернути увагу на виявлення творчих здібностей дітей і давати їм максимальну можливість проявити свої винахідницькі схильності, хоч би в дрібницях".

Чудові і влучні слова. Важливий і виховний аспект: вироблення почуття колективізму,взаємодопомоги, збагачення емоційної культури учнів. При виготовленні саморобних приладів вони стають активними учасниками навчального процесу, а не пасивними спостерігачами.

Ефективність розробки  приладів та їх використання описана відомими фахівцями-методистами: Є.В. Коршаком, Б.М. Миргородським, М.Г.Цілинком, В.Ю. Кліхом та ін.

Використання саморобних приладів в навчальному процесі дозволяє розв'язати ряд методичних питань:

1.продемонструвати цілий ряд фізичних явищ, що вивчаються;

2.показати застосування фізичних явищ;

3.підвищити ефективність уроку;

4.активізувати пізнавальну діяльність;

5.формувати дослідно-експериментаторські навички;

6.підвищити ночність викладання.

Ефективність їхнього використання на уроках фізики залежить від постановки задачі та виконання самої роботи.

Важливим є і відбір необхідного обладнання для кожного уроку. Для дослідів слід відбирати такі прилади, які: найвиразніше ілюструють явище; найповніше відповідають темі та меті уроку; найефективніше вписуються в структуру уроку ;можуть бути відтворені на найпростішому обладнанні.

Які приклади можна навести в підтвердження вищесказаного.

Саморобні прилади для демонстраційного експерименту

Такі прилади повинні відповідати певним вимогам: вони повинні бути надійними в роботі; забезпечувати добру видимість; відповідати правилам техніки безпеки. При демонстрації ряду дослідів з електростатики з успіхом можна використати саморобний генератор Ван де Граафа (фото1) та високовольтний генератор (фото2).

використання саморобних приладів

(фото 1)

Саморобні прилади для демонстраційного експерименту

(фото 2)

Ці прилади можна виготовити разом з учнями ,використовуючи підручні матеріали та різні радіозапчастини. Такі прилади стають особливо актуальними, якщо в кабінеті відсутня електрофорна машина.

При викладанні розділу "Оптика" саморобний комплект повністю замінює оптичний диск і дає змогу продемонструвати всі програмові досліди без попереднього налаштування.(фото3).

"Оптика" саморобний комплект повністю замінює оптичний диск

(фото 3)

Ось приклад застосування (фото4).

Даний комплект безпечний в роботі,тому що живиться від батареї напругою 3-6 В.н

Даний комплект безпечний в роботі,тому що живиться від батареї напругою 3-6 В.н

(фото 4)

Іншим прикладом може бути комплект для демонстрації взаємодії тіл (фото5), та для демонстрації реактивного руху (фото6).

 комплект для демонстрації взаємодії тіл

(фото 5)

для демонстрації реактивного руху

(фото 6)

Саморобні прилади для виконання лабораторних робіт

Саморобні прилади дають змогу провести не тільки короткочасні лабораторні роботи, а й повноцінні фронтальні. Наприклад, робота в 11класі "Вивчення явища електромагнітної індукції". При виконанні даної лабораторної роботи виникають певні труднощі: нехватка необхідного обладнання, витрати часу на налаштування, громіздкість. Установка, яка пропонується компактна ,швидко налаштовується і дає змогу відтворити всі досліди з даної теми. Обладнання для виготовлення і необхідні матеріали легко знайти на базі кожного фізкабінету або придбати за незначні кошти. Дана установка дає можливість виконати всі досліди роботи.

Саморобні прилади для виконання лабораторних робіт

(фото 7)

Цікавою в методичному відношенні є лабораторна робота фізпрактикуму "Визначення індуктивності котушки". Виконати дану роботу можна за допомогою генератора повільних коливань. Виготовляється він просто і не потребує складного налагодження. Учні з інтересом виконують дану роботу . Отримані дані досить точні ,а похибки вимірювань незначні. За допомогою приладу можна провести ряд демонстраційних дослідів:

1.механічні автоколивання;

2.залежність періоду коливань в коливальному контурі від індуктивності котушки та ємності конденсатора та ряд інших. Прилад на фото 8.

Саморобні прилади для фронтального експерименту

(фото 8)

Цілий ряд приладів можна виготовити для проведення фронтального експерименту. На виготовлення підуть різні матеріали та підручні засоби. Цінність цих приладів в тому, що вони дуже прості за конструкцією і можуть бути виготовлені учнями вдома. При правильному застосуванні вони дають змогу проводити багато дослідів та цікавих експериментальних задач. Прикладом можуть бути прилади зображені на фото 9.

ряд приладів можна виготовити для проведення фронтального експерименту

(фото 9)

Цей простий комплект можна використати при вивченні теми "Тиск рідин і газів", а прилад на фото10, дає можливість провести практично всі досліди, щo ілюструють хвильовий рух.

при вивченні теми "Тиск рідин і газів"

(фото 10)

Створення оригінальних приладів

Даний напрямок діяльності приносить вчителю та учням особливе задоволення: ми створили щось нове, унікальне. Прикладом таких приладів можуть бути такі, які зображені на фото 11.  

Створення оригінальних приладів

(фото 11)

За допомогою одного з них можна перевірити залежність опору металів від температури, за допомогою другого- визначити полюси постійного магніта, а за допомогою третього- перевірити залежність ємності плоского конденсатора від його параметрів.

Дані прилади не претендують на якусь виняткову унікальність,але багаторічний досвід роботи доводить правоту вищесказаного. Використання таких приладів у навчальному процесі виправдане, щоб не говорили скептики.

                                Використана література

1.Коршак Є.В., Миргородський Б.Ю. Методика і техніка шкільного фізичного експерименту.-К: Вища школа, 1981р.

2.Якимчук Л.О. Фізичний експеримент простими засобами.-К: " Фізика та астрономія в школі " ,2003р.

3.Якимчук Л.О. Саморобні прилади- К: газета "Фізика", №30 2006р.