ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Ноздрачова Олена Геннадіївна   

   Ноздрачова Олена Геннадіївна,
   учитель англійської мови, учитель-методист
   Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11
   Чернівецької міської ради 

 

ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

Анотація. Вивчення іноземної мови має бути тісно пов’язаним із комунікацією, а ті, хто вивчають мову, повинні мати ціль, привід, для спілкування нею. Із кожним днем новітні технології стають усе цікавішими й кориснішими. Без них вже неможливо уявити собі наше життя в даний час. Не є виключенням і сфера освіти. Одним із найдоступніших і найпродуктивніших засобів навчання є відео. Мультимедіа можна використовувати як на занятті, так і в позакласний час для закріплення отриманих знань. На уроках вчителі  іноземної мови можуть за допомогою відеотехнологій демонструвати, яким чином використовується  англійська мова в усіх контекстах.
Ключові слова:  комунікація, новітні технології, відео, мультимедіа, відеотехнології.

   Сьогодні мета навчання – не просто знання мови, а вміння використовувати її в реальному спілкуванні, тобто практичне володіння мовою, отже, розвиток «комунікативної компетенції». Необхідною бачиться якнайшвидша розробка нових методів і технологій досягнення комунікативної компетенції, тобто здатності і готовності здійснювати іншомовне міжособистісне і міжкультурне спілкування з носіями мови.

Зростає роль відеотехнологій як одного з найбільш продуктивних способів при вирішенні такого актуального завдання як досягнення комунікативної компетенції (мовленнєвої, мовної, соціокультурної, компенсаторної, навчально-пізнавальної) та підвищення рівня володіння англійською мовою учнів до сучасних вимог міжнародних стандартів.

Впровадження відеотехнологій у процес навчання.

   У сучасних умовах обов'язковим компонентом цілей і змісту навчання іноземної мови в середній школі стає міжкультурна комунікація, що включає в себе знайомство з особливостями матеріальної і духовної культури носіїв мови, знання їх національної психології, традицій, звичаїв і норм поведінки. Тому в моїй роботі необхідно застосування сучасних інформаційних технологій навчання, так званої технології гіпермедіа, що забезпечує необмежений доступ до джерел знань через електронні довідники, енциклопедії, живопис і кінофільми.

   Однією з таких технологій я вважаю роботу над фільмом і роботу з відеосюжетами, яку практикую вже кілька років. На мій погляд, ця форма навчальної діяльності не тільки активізує увагу учнів, а й сприяє вдосконаленню навичок аудіювання і говоріння. Адже зорова опора звучного з екрана іншомовного звукового ряду допомагає більш повному та точному розумінню його сенсу.

   Відеоматеріали надають великі можливості для вивчення мови, так як з'єднують кілька компонентів, наприклад аудіювання і зорове сприйняття, яке забезпечує контекст. Застосування відеоматеріалів дає можливість занурення учнів у ситуацію знайомства з традиціями взаємин і культур країн досліджуваної мови, з мовою жестів і міміки. А найголовніше, що наоснові відеоматеріалів учні чують і вивчають живу мову носіїв мови. Крім аудіювання, за допомогою відеоматеріалів вчитель має можливість пропонувати учням різні завдання, наприклад на розшифровку міміки і жестів, на стимулювання бесіди і спілкування (говоріння), на читання і навіть на розвиток навичок письма.

   Таким чином, на основі застосування відео-технологій відкривається велика можливість розвитку творчого потенціалу учнів, зокрема розвиток уяви і прогнозування ситуацій на основі реальних життєвих ситуацій і подій. З іншого боку, ці методи навчання дають можливість надалі уникнути грубих комунікативних помилок при реальному спілкуванні з представниками країн, що вивчається, тобто в реальній життєвій ситуації. Таким чином, ми вирішуємо одну з головних завдань вивчення іноземної мови – проблему спілкування, одночасно отримуючи можливість ефективно формувати всі 4 види мовленнєвої діяльності, пропонуючи учням цікаві завдання по роботі над фільмом або відеосюжетом.

    Освоєння методики використання відеотехнологій для ефективного формування навичок мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови можна розділити на три етапи.
1 рік: діагностико-організаційний етап роботи.

На першому етапі роботи ставиться мета підготувати учнів до мотивованого розвитку своїх іншомовних комунікативних здібностей. Для цього необхідно провести моніторинг рівня розвитку навичок мовленнєвої діяльності.

Мовленнєва діяльність – це використання мови в мовленні.

Мовна діяльність має два протилежні напрямки:

  • сприйняття чужої мови;
  • створення власного висловлювання.

   Оскільки мова існує в письмовій та усній формі, для її сприйняття використовуємо слуховий або зоровий канал сприйняття, тобто чужу мову ми або слухаємо, або читаємо, а для створення власного висловлювання ми застосовуємо лист і говоріння.

    Моніторинг проводиться за такими показниками: читання, говоріння, письмо, аудіювання. Результати моніторингу повинні виявити ступінь сформованості навичок мовленнєвої діяльності.

   На даному етапі роботи досліджуємо проблеми ефективного формування та розвитку навичок мовленнєвої діяльності, аналізуємо різні джерела інформації, вивчаємо різні методики: фундаментальну, класичну, лінгвосоціокультурну, комунікативну, інтенсивну, емоційно-смислову.

  З чотирьох «китів» підвищену увагу в даній методиці віддаємо говорінню і сприйняттю мови на слух. Ідеальним підходом вважаю застосування комунікативної методики, інтегрованої з традиційними елементами викладання. Застосування відео починаємо з використання фрагментів мультиплікаційних фільмів вже на перших етапах навчання іноземної мови в молодших і середніх класах. На уроці показуємо мультфільми по частинах, використовуючи фрагменти посюжетно.

   Уже з другого семестру другого класу починаємо показувати учням сюжети відео-курсу Gunter Gerngross, Herbert Puchta «Join In», Cambridge University Press and ELI, 2000. Мультиплікаційні ролики даного курсу вельми нетривалі, 3-5 хвилин, тому не втомлюють дітей. Зміст роликів направлено на навчання простим діям, головні герої мультфільмів показують дію самі і пропонують глядачам проробити його самостійно. Таким чином, рухова активність сприяє запам'ятовуванню слів, фраз і цілих пропозицій. Дитина виробляє рух (сидячи або стоячи), повторюючи фразу вголос за персонажем мультфільму. Такий вид роботи проходить «на ура» не тільки в початковій школі, а й в 5-6 класах. Звичайно, обов'язковим є контроль вчителя за правильним виконанням вправи. Необхідно вчасно виправити помилки учнів, підказати, як правильно вимовляється те чи інше слово, загострити увагу дітей на певних моментах (це робиться за допомогою паузи відтворення), власним прикладом показати алгоритм вправи.

2 рік: організаційно-практичний етап.

    Другий етап роботи з'явиться визначальним. Починаємо з апробації різних методів і прийомів проведення відео-уроків, створюємо умови для комунікації. Вводимо нові форми роботи, ускладнюємо методику проведення відео-уроків. Апробуємо нові прийоми роботи, нові типи вправ. Ускладнюємо і сам відеоматеріал, відпрацьовуючи механізм роботи на кожному окремому етапі відео-уроку.

   У початковій і середній ланці починаємо використовувати на уроках відео-курс для дітей від Діснея «Disney's Magic English» – «Чарівний англійська Діснея»: випуски «Hello!», «Friends», «Family», «Happy Houses», «Animal Friends», «It's Delicious», «Happy Birthday», «Tic Tock Time», відеокурс «Muzzy»– англійський дітям.

   Інтернет-сайт http://www.frenglish.ru/ пропонує увазі ще цілий ряд навчальних програм, як то Oxford Top Songs – англійські пісеньки для дітей, музичний відео-курс, Goldilocks and the Three Bears Oxford English Video – відеокурс-казка, Teddy's Train Паровозик Тедді – пісеньки, караоке – музичний відео-курс, Aladdin Oxford English Video – Аладдін англійською – англійська для дітей, мультфільм, відео-курс, Three Billy Goats Oxford English Video – англійська для дітей, навчальне відео, The Town Mouse and the Country Mouse Oxford English Video – англійська для дітей, навчальне відео, Wizadora Oxford English Video – англійська для дітей, навчальне відео.

   У середній ланці використовуємо відео-курси англійської мови для підлітків «Learning English» і Top Show 2 Oxford English Video. Сюжети даного курсу дозволяють зробити пояснення нового лексичного та граматичного матеріалу більш цікавим і наочним, урізноманітнити уроки, використовувати повною мірою можливості відео-технологій про які йшла мова раніше (вправи, відповідні кожному етапу роботи з відео).

  Особливістю даних відеокурсів є не тільки унікальна методика навчання говорінню і сприйняттю на слух, але також і їх сумісність із зарубіжними навчально-методичними комплексами і з будь-яким українським підручником.

   Відео курси складаються з окремих сюжетів, що дозволяє підібрати такий, на якому можна активізувати будь-яку лексичну чи граматичну тему, досліджувану на уроці. Наприклад, при вивченні теми «Час», відео сюжет «What time is it?» допомагає відпрацьовувати всі необхідні фрази і структури по цій темі. А сюжети з відео курсу «Learning English» дозволяють не тільки активізувати вивчену лексику, а й знайомити учнів з нормами поведінки і традиціями носіїв мови.

   Активно застосовуємо на середньому ступені навчання сюжети відеокурсу «New Interchange 2, English for International Communication» Cambridge University Press, 2003, автори Jack C. Richards with Jonathan Hull and Susan Proctor і в старших класах «New Interchange 3» Cambridge University Press, 2003, автор Dorothy E. Zemach. В дані УМК входять книги для вчителя (Video Teacher's Guide), в яких представлені рекомендації по роботі з відео і приблизні плани уроків по кожному тематичного розділу. Дан детальний розбір алгоритму роботи з кожним відео сюжетом, прокоментовані можливі форми і методи роботи в класі.. Тематика сюжетів підібрана таким чином, щоб задовольнити потребам вибраної вікової групи, при цьому вона багато в чому відповідає тематиці навчального плану. Таким чином, можна доповнювати відео-уроками проходження основної шкільної програми.

   У середніх і старших класах один раз у два місяці включаємо перегляд відео фільмів країнознавчого характеру, таких як «Great Britain», «The United States of America», «Australia», «London», «Stephen Fry in America by BBC» – «Стівен Фрай в Америці »- фільм від Бі-Бі-Сі англійською мовою, 2009 – погляд з боку, BBC «A Picture of Britain» відеофільм по Британії – фільм про визначні пам'ятки і живопису. Деякі з перерахованих фільмів можна знайти на сайті.

Практика показує, що учень запам'ятовує те, що він чує і бачить у п'ять разів краще того, що він тільки чує.

   Сайт LEARNING ENGLISH пропонує увазі серію захоплюючих відео уроків «The Teacher» – про вживання ідіом, без яких сучасна англійська мова була б просто «дерев'яною». У даних уроках дуже захоплююче з гумором демонструється, як і в яких ситуаціях правильно вживати деякі стійкі вирази англійської мови. Переглянувши такий урок і відпрацювавши додатково у вправах відповідну ідіому, учень без сумніву засвоїть її належним чином.

    Ефективність полягає в багаторазовому повторенні сюжетів з різними видозмінами, за допомогою яких учні залучаються до активну діяльність, вони стають повноправними учасниками діалогів. В результаті учні без монотонного заучування освоюють діалог в ситуації реального спілкування. Форми роботи можуть бути різними: індивідуальна, парна, групова. Варіанти відеосюжетів побудовані так, що може працювати вся група учнів одночасно. Завершити дану роботу доцільно складанням і розігруванням власних діалогів учнів.

   Великий інтерес для вивчення культур англомовних країн може представляти відео курс «Opportunities in Britain» – відеокурс до УМК «Opportunities in Britain» (видавництво «Pearson Education Limited. Longman»).

   На другому етапі роботи знову проводимо моніторинг ступеня сформованості навичок мовленнєвої діяльності з метою порівняння початкових і нових результатів. Порівняння необхідно для того, щоб зробити висновок про ефективність роботи із застосуванням відео-технологій з розвитку продуктивних і рецептивних видів мовленнєвої діяльності. Аналіз результатів моніторингу дозволить зробити висновок про те, що підвищилися показники сформованості навичок мовленнєвої діяльності практично у всіх учнів.

3 рік: узагальнюючий етап.

   Останній етап дозволить підвести деякі підсумки роботи і зробити відповідні висновки, що стане основою для оформлення методичної системи використання відео-технологій з метою ефективного формування навичок мовленнєвої діяльності англійською мовою.

   Про позитивну динаміку розвитку навичок мовленнєвої діяльності учнів скаже зміна показників читання, говоріння, аудіювання та письма в кращу сторону. Особливо прогрес очікується в області говоріння та аудіювання – видів мовленнєвої діяльності, оволодіння якими становить особливу складність для школярів. Пропонується провести тестування, опрацювати дані і показники якості навчання. За всіма критеріями оцінки результату реалізації методичної системи повинен спостерігатися позитивний ріст.

На даному етапі працюють принципи роботи, застосовувані при використанні фрагментів з відео-курсів на уроці.

   Сюжет тривалістю 1-4 хвилини повторюється два рази. На початку учні слухають діалог акторів, і разом з цим вони бачать соціокультурні реалії: міміку, жести, одяг і навколишнє оточення. Потім даю можливість переглянути діалог ще раз. Він йде вже з субтитрами. Далі актори звертаються до навчаються з питанням, і на екрані з'являється текст-підказка.

   Для більш підготовлених учнів введіть до практики такий вигляд роботи: актори продовжують діалог з учнями, але на цей раз підказкою є перші літери слів, які треба вимовити.

Переваги використання відеотехнології перед іншими засобами навчання:

  • застосування відео дозволяє більш ефективно використовувати час учня і вчителя;
  • дає можливість навчання через контекст;
  • забезпечує оптимальні умови для вивчення мови.

   У результаті робимо висновок про те, що використання відео-технологій допомагає вчителю у вирішенні актуального завдання – підвищити рівень володіння іноземною мовою учнів до сучасних вимог міжнародних стандартів.

Очікувані результати виконаної роботи:

  • застосування відео-технологій на уроках англійської мови в школі сприяє ефективному формуванню навичок мовленнєвої діяльності та підвищенню мотивації учнів до розвитку власної іншомовної комунікативної компетенції у всіх її складових: мовної, мовної, соціокультурної, компенсаторної, навчально-пізнавальною;
  • навчальні відео-курси та мультиплікації розкривають широкі можливості для активної роботи в процесі формування мовних навичок і вмінь учнів і роблять навчальний процес оволодіння іноземною мовою привабливим для школярів на всіх етапах навчання.

У структурі відео-уроку для навчання усного мовлення можна виділити чотири етапи:

1) підготовчий – етап попереднього зняття мовних і лінгвокраїнознавчих труднощів;
2) сприйняття відеофільму – розвиток умінь сприйняття інформації;
3) контроль розуміння основного змісту;
4) розвиток мовних навичок і вмінь усного мовлення.

   Необхідно зауважити, що найбільш ефективний вплив на учнів надають сучасні аудіовізуальні та мультимедійні засоби навчання (електронні освітні ресурси). Аудіовізуальні засоби, а також засоби мультимедіа є найбільш ефективним засобом навчання і виховання.

   Підводячи підсумок роботи з відеотехнологіями на уроці англійської мови в школі, можна стверджувати, що навчальні відео-курси та мультиплікації розкривають широкі можливості для активної роботи в процесі формування мовних навичок і вмінь учнів і роблять навчальний процес оволодіння іноземною мовою привабливим для школярів на всіх етапах навчання.

Сучасний технічний прогрес зробив можливим використання відео-технологій для самих різних навчальних і виховних цілей.