ЗАКОН ОМА ДЛЯ ОДНОРІДНОЇ ДІЛЯНКИ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР

Plichko_FOtoПлічко Л.О.,
вчитель фізики
Онуфріївської загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів,
Онуфріївського району, Кіровоградської області

 

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ОДНОРІДНОЇ ДІЛЯНКИ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА.ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР
(Конспект уроку фізики у  9 класі)

Мета: встановити зв’язок між основними характеристиками електричного кола; сформувати знання про закон Ома як кількісний вираз залежності сили струму від напруги та опору провідника; формувати й розвивати уміння розв’язувати задачі на застосування закону Ома; розвивати уяву, логічне мислення, пізнавальний інтерес до вивчення предмета.

Обладнання: джерело струму, амперметр, вольтметр, вимикач, з’єднувальні  проводи,  проектор, екран.

Тип уроку: засвоєння  нових знань.

Хід уроку.

Розум полягає не  тільки в знанні, але й в умінні застосовувати знання на ділі. 

(Арістотель)

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1.Вправа «Безперервне оповідання»

Давайте  всі разом складемо невеличке

Оповідання про струм. Я розпочинаю, а кожен з вас буде продовжувати по одному реченню. І так, розпочинаємо.  « Закінчились літні канікули – пора веселощів та пустощів. Час пришов йти до школи. Скільки цікавого та корисного ми там отримаємо. Ось, наприклад, познайомимося з вельмишановною  та грізною особою. А зовуть його – електричний струм…»

  Сьогодні на уроці ми з вами встановимо зв’язок між основними характеристиками електричного кола. Але спочатку згадаймо їх і одночасно перевіримо свої знання.

  2. Проводиться тест-опитування   у програмі MyTest.

(2 учні повинні відповісти на питання тесту.  Оцінку отримують за результатами тестування)

Перевір свої знання.(завдання тесту)

 1. До складу електричного кола можуть входити такі джерела струму…

а)  вимикачі;                                             в) нагрівачі;

б) гальванічні елементи;                          г) з’єднувальні проводи.

       2.   Одиниці вимірювання напруги

               а) А;                                                 в) Кл;

               б) Ом;                                              г) В.

       3.  Як вмикається в коло вольтметр?        (паралельно)

       4.  Сила струму вимірюється

               а) амперметром;                                             в) вольтметром;

               б) електрометром;                                          г) омметром.

        5.  Споживачем електричного струму є…            

 а)  вимикачі;                                            в) нагрівачі;

 б) гальванічні елементи;                         г) з’єднувальні проводи.

        6.  Заряд вимірюється  в…

                а) А;                                                 в) Кл;

                б) Ом;                                               г) В.

        7.  Як вмикається в коло амперметр?     (послідовно)

        8.  Яким символом позначається напруга?

                а) U;                                                 в) А;

                б) І;                                                   г) q.

        9.  Оберіть правильне твердження.

                Електричний струм – це…

                  а) хаотичний  рух заряджених частинок;

                  б) хаотичний рух молекул;

                  в) впорядкований рух заряджених частинок.

        10.  Яка з речовин є діелектриком?

                  а) розчини солей;                                в) пластмас;

                  б) мідь;                                                г)  графіт.

        11.  Носіями електричного струму в металах є…

                   а) йони;                                              в) молекули;

                   б) атоми;                                            г) електрони.

        12.  Який з учених запропонував у фізиці поняття «електричний струм»?

                  а) Шарль Кулон;                            в) Алессандро Вольта;

                  б) Андре-Марі  Ампер;                   г) Георг–Сімон  Ом.

   3.  Гра «Фізичний калейдоскоп»

  На дошці розміщені позначення фізичних величин в хаотичному порядку. Вам необхідно з даних літер і знаків   записати формули.

 4.  Розв’язування задач

      При силі струму 2А на ділянці кола здійснена робота 20Дж. Знайдіть час виконання роботи за напруги 2В.

5.  Поки учні працюють,  до вашої уваги я пропоную вправу «Павучок»  

Plichko1

                                       

Отже,  ми згадали основну характеристику електричного струму – силу струму.

А тепер:

– дайте визначення  та запишіть формулу напруги; що приймають за одиницю напруги?

– яким приладом вимірюють напругу та як він вмикається в коло?

До уваги учнів пропонується  відео  «Життєвий шлях Георга Ома»

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося із законом , що встановив учений, якому все було під силу, навіть електричний опір. Прізвище цього вченого ви тільки що почули з повідомлення. Про цей закон між людьми ходить приказка: «Хто не знає закону Ома, той нехай сидить удома» Це приказка, а казка буде попереду. Щоб ви вдома не сиділи, то ми з вами ознайомимося з цим законом.

ІV. Пояснення нового матеріалу.

 1. Досліди Ома.

Які величини пов’язує між собою закон Ома? Насамперед треба сказати, що цей закон є одним із найважливіших законів учення про електричні явища, він пов’язує між собою силу струму, напругу і опір для ділянки кола (існує ще закон для повного кола, але ви з ним ознайомитесь пізніше).

З 1825 року Ом починає займатися дослідженням гальванізму.  1826р. з’являється його праця «Визначення закону, за яким метали проводять контактну електрику». Перші досліди Ом проводив, користуючись установками, в яких джерело струму є термоелемент.

Ом підвішував магнітну стрілку на нитку, а під нею паралельно до її осі встановлював провідник, що з’єднував полюси джерела струму. Коли по провіднику йшов струм, стрілка відхилялася внаслідок магнітної дії струму. Крученням нитки Ом  втримував стрілку в початковому положенні. Величина кута кручення вимірювалась силою відхиляючого струму. Розміщуючи стрілку над різними ділянками кола, Ом встановив, що кут кручення залишався

постійним, і тим самим довів, що сила постійного струму в різних ділянках кола однакова.

 1. Дослідне встановлення закону Ома

Давайте ми зробимо дослід і подивимось, чи справді сила струму залежить від напруги і якщо залежить, то як.

Демонстрація досліду: складаємо електричне коло (джерело струму, амперметр, вольтметр, вимикач, електрична лампочка).

Завдання до класу. Накреслити схему електричного кола.Plichko2

По черзі вмикаємо в коло  один гальванічний елемент, а потім  до даного  елементу приєднаємо ще такий самий і повторимо дослід. Третій дослід можна зробити з трьома гальванічними елементами. 

Проаналізуємо покази приладів. Як бачимо, сила струму в провіднику прямо

пропорційна напрузі на кінцях провідника.

Покази заносимо до таблиці

Номер досліду

Напруга  U, В

Сила струму  І,А

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

Plichko3

 

Так як сила струму прямо пропорційна до напруги, то можливо ввести коефіцієнт пропорційності між струмом і напругою, який залежить від властивостей провідника k (провідність провідника). На практиці набагато частіше використовують величину обернену до електропровідності, яка дістала назву електричного опору.      (Ом)

1827 р. з’являється основна праця Ома, що принесла йому славу: «Гальванічне коло, розроблене математично». В ній учений теоретично встановив знаменитий закон, що носить його ім’я.

Сила струму в однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна її опору.

Знаючи силу струму і опір, можна обчислити напругу  U=IR,  а за значенням сили струму і напруги – опір провідника   

Plichko4Працю Ома в Німеччині зустріли дуже добре, а ось за кордоном, особливо у Франції та Англії, праці Ома довгий час залишалися невідомими. Через 10 років після появи його праці французький фізик Пул’є на основі експериментів дійшов  таких самих висновків. Але йому було вказано, що такий закон вже був установлений 1827 року Омом. Що цікаво: французькі школярі досить вивчають закон Ома під ім’ям Пул’є. Закон Ома був прийнятий ученим світом після того, як вдруге його відкрив Пул’є і лондонське королівське товариство на засіданні 30 листопада 1841р. нагородило Ома медаллю Коплі.

 

 

 

 

V. Осмислення об’єктивних зв’язків та закріплення нового матеріалу.

 1. Вправа «Логікон»

Заповнити порожні клітинки таблиці

 

Plichko5

 

 

 1. Розв’язування задач

 При напрузі між кінцями провідника 4В сила струму в ньому 0,2А. Якою має бути

напруга, щоб у цьому провіднику сила струму була 0,04А? (0,8В)

 1. Закінч фразу.
 • Для визначення опору треба використати закон…    (Ома)
 • Сила струму на однорідній ділянці кола прямо пропорційна до напруги і…
 • Одиницею опору є…   (1 Ом)
 • Якщо напругу на провіднику збільшити у 2 рази, то сила струму…

VI. Підсумки уроку

Інтерактивна  вправа «Похвали себе сам»

Учні по черзі хвалять себе за те, чого вони навчилися на уроці, якого результату досягли.

(Оголошення оцінок)

VІI.  Домашнє завдання

 • Опрацювати  матеріал §16;
 • Вивчити правило та формулу;
 • Виконати вправа 9(3);
 • Підготувати повідомлення на тему: «Вплив електричного струму на організм людини».

  ( Під час уроку використовуються фрагменти презентації.)

 

Фотоколаж проведеного уроку:

Kollag_Plichko3 Kollag_Plichko2 Kollag_Plichko1 Kollag_Plichko