ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ

Свердликівська Галина Миколаївна
   Свердликівська Галина Миколаївна,
   викладач  фізики та астрономії
   КВНЗ "Олександрійський медичний коледж",
   викладач вищої категорії

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ

Анотація: Володіти комп’ютером в наш час повинен кожен викладач, тому що існує велика кількість програмного забезпечення за допомогою якого можна зробити сучасне заняття цікавим і корисним.
Ключові слова: програмне забезпечення, електронні підручники, комп’ютерна презентація, Microsoft PowerPoint, Flip Builder, викладач, студент, фізика, навчальна діяльність, навчальний процес.

   В наш час стрімко розвиваються та широко впроваджуються в життя інформаційні технології. Це великою мірою стосується і нас, викладачів, оскільки комп’ютер у сучасному навчальному закладі використовується не тільки на заняттях інформатики. Інформаційні технології використовуються при викладанні практично всіх навчальних дисциплін. Володіти комп’ютером в наш час повинен кожен викладач, тому що існує велика кількість програмного забезпечення за допомогою якого можна зробити сучасне заняття цікавим і корисним. Особливо це стосується самостійної роботи студентів, оскільки матеріал для вивчення може знаходитися по частинах у великій кількості підручників, або може бути недостатня кількість підручників. Ось тут і знадобляться викладачеві знання комп’ютера та програмного забезпечення.
   Досвід останніх років свідчить, що модернізація навчального процесу з метою забезпечення висококваліфікованої підготовки спеціалістів передбачає масове впровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій.
   Я докладаю максимум зусиль для підвищення ефективності та результативності навчання, надання йому творчого характеру шляхом впровадження в навчальний процес нових педагогічних технологій.
   У своїй роботі я використовую створені мною електронні підручники, презентації, навчальні фільми, а також готові програми, які допомагають мені пояснити більш доступно матеріал, перевірити знання студентів. Я хочу розповісти про деякі з них. Це не всі програми, якими я користуюся, але лише деякі з них.

Програма Microsoft PowerPoint

   Дуже цікавою на мій погляд є програма Microsoft PowerPoint, що входить до складу пакета Microsoft Office (рис.1.). Цікава ця програма тим, що вона дозволяє зробити сучасне заняття цікавим і доступним для студентів.

рис 1

   Microsoft PowerPoint дає можливість викладачу підготувати свій виступ з використанням слайдів, які можна надрукувати на папері, щоб включити до конспекту заняття чи комплекту матеріалів для роздавання студентам, продемонструвати на екрані комп'ютера або мультимедійній дошці за допомогою проектора.

   У програмі Microsoft PowerPoint можна додавати до слайдів звуки, фільми, а також посилання на інші слайди та документи. Дуже важливим є те, що викладач має можливість встановлювати час показу, автоматизувати процес показу слайдів мультимедійної презентації, завдяки чому він виконуватиметься без участі викладача.
   У презентацію можна вставити будь-який фільм, вибраний із колекції кліпів Microsoft або з будь-якого відео файлу. Вставивши фільм, його відтворення можна настроювати, змінюючи відповідні параметри й додаючи ефекти анімації.
   Щоб презентація виконувалась автоматично, її потрібно особливим чином настроїти. У такій презентації відключають усі інструменти переходу, крім керуючих кнопок і деяких параметрів настроювання, доступних користувачеві.
   На заняття фізики до презентації я можу включати малюнки, схеми, що зобразити на дошці потребує багато часу, відеофільми. Презентація корисна й тим, що може використовуватися багато разів, а головне кожен студент може нею користуватися в позаурочний час дома або в комп’ютерному кабінеті при підготовці до занять.
   Я створила презентації, які включають: пояснення нового матеріалу на заняттях, алгоритми виконання того чи іншого завдання, розв’язування задач, тести …
   На мій погляд володіти використанням програми Microsoft PowerPoint на заняттях повинен кожен викладач.

Електронні підручники

   Сучасні технології дозволяють викладачам створювати електронні підручники, в яких зібрано матеріал із різних джерел і студенту не потрібно шукати його в бібліотеках. Це дуже спрощує підготовку до занять і в студента є вільний час.
   Заняття з фізики можна оформити у вигляді електронного підручника (.pdf), це дає позитивний результат, оскільки на занятті студенти мають можливість слухати викладача, а під час підготовки до занять скористатися електронною версією матеріалу заняття де є практично все про що говорив викладач, а також використати підручник.
   За допомогою пароля можна захистити документ від редагування і це гарантує викладачеві незмінність його документу, що на мою думку дуже важливо.
   Дуже велику підтримку для викладача надає володіння програмою Flip Builder, це програма, яка теж створює електронний підручник. Але на відміну від попереднього, він більш цікавіший для студентів, які сприймають матеріал, якщо ним зацікавляться, а для цього потрібно викладачеві постійно знаходити методи подачі матеріалу в зручній для студента формі.
   Я зібрала довідковий матеріал по кожній з тем фізики та представила його в формі електронного підручника, скориставшись даною програмою (рис.2.).
  Студенти під час занять, виконання лабораторної робити, підготовки домашніх завдань, завжди під рукою мають весь довідковий матеріал потрібний їм.

рис 2

Програмне забезпечення яке дозволяє створювати навчальні фільми

   А ще на мій погляд цікавим є програмне забезпечення, яке дозволяє створювати навчальні фільми. У своїй роботі я використовую програму UVScreenCamera (рис.3.), яка дозволяє створювати фільми в декількох форматах.

рис 3

   Спочатку складаю план, за яким буду створювати фільм, вибираю ділянку запису на екрані, записую фільм. До нього можна додати написи, виноски, що пояснюють, стрілки, малюнки, звук. Дана програма дозволяє малювати олівцем на екрані, писати текст, малювати лінії, прямокутники, еліпси, ставити знаки питання та оклику, обводити або підкреслювати потрібні ділянки на екрані, що для навчальних фільмів має велике значення. Екран ніби перетворюється в дошку, на якій зображується все потрібне. Для малювання програма містить декілька інструментів.
  Редагування фільму можна виконати за допомогою редактора відео (рис.4.). Після запису фільму можливо вирізати непотрібні частини, добавити паузи, якщо потрібно, накласти звук. 

рис 4

   Ця програма дозволяє мені створювати фільми для показу на заняттях, лабораторних заняттях, а також за допомогою яких студенти можуть самостійно опрацьовувати матеріал. Оскільки можна записати частину екрану, тільки ту яка потрібна, то в деяких випадках я використовую навіть художні фільми.
   Всі ці програми, які я розглянула і деякі інші у великій мірі потрібні для використання викладачем. Отже, кожен викладач повинен освоїти ту чи іншу потрібну йому програму, кожна з них досить проста у використанні, а головне дуже потрібна. Досить часто при поясненні матеріалу потрібно використати малюнок, демонстрацію, або фрагмент кінофільму. Все це досить зручно можна продемонструвати за допомогою однієї з розглянутих програм.

  При використанні невеликої кількості навчальних програм на заняттях викладач теж отримує задоволення від такого виду навчальної діяльності. Використання комп'ютерних програм на заняттях породжує в студентів цікавість, якої так часто не вистачає під час навчання. Сама присутність комп'ютера робить заняття незвичним та незабутнім, а значить, запам'ятається велика частина того, про що йшлося.
 Загалом, використання програмного забезпечення є дуже ефективним методом навчання, якщо він поєднується з традиційними методиками, а викладач займає активну позицію і за необхідністю стає проміжною ланкою між комп’ютером і студентом під час практичних занять.
   Зараз студентів об'єднує велике бажання працювати з комп'ютером. Допоможемо їм не тільки отримати якісні базові знання, а й стати сучасними високоосвіченими людьми.

Література

  1. Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібник/ ав.: Жалдак М. І., Шут М. І., Жук Ю. О., Дементієвська Н. П., Пінчук О. П., Соколюк О. М., Соколов П. К. / За редакцією: Жука Ю. О. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 112 с.
  2. Мультимедійні технології та засоби навчання : навчальний посібник / А. М. Гуржій, Р. С. Гуревич, Л. Л. Коношевський, О. Л. Коношевський; за ред. академіка НАПН України Гуржія А. М. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 556 с.